C U P R I N S

 

Cap. 1.  UTILAJE DE TRANSPORT CONTINUU CU ORGAN FLEXIBIL

9

1.1.  ASPECTE GENERALE

9

1.2.  TRANSPORTOARE CU BANDĂ

9

1.2.1.  Prezentarea utilajului

9

1.2.2.  Elemente de calcul funcţional

11

1.2.2.1.  Debitul transportorului

11

1.2.2.2.  Determinare lăţimii benzii

14

1.2.3.  Aspecte constructive

15

1.2.3.1.  Construcţia benzii

15

1.2.3.2.  Construcţia tamburul ui de acţionare

21

1.2.3.3.  Construcţia rolelor de sprijn ale benzii

22

1.2.3.4.  Dispozitive de întindere a benzii

26

1.2.3.5.  Dispozitive de curăţire a benzii

27

1.2.3.6.  Soluţii practice pentru sporirea forţei de tracţiune a benzii

28

1.2.3.7.  Modalităţi de încărcare şi descărcare a transportorului cu bandă

30

1.2.3.8.  Unele tipuri speciale de transportoare cu bandă

31

1.2.3.9.  Sisteme de transport cu benzi duble

32

1.2.4.  Elemente de calcul de rezistenţă

34

1.2.4.1.  Stabilirea relaţiei de legătură dintre forţele din ramura încărcată şi ramura

descărcată a unui transportor cu bandă

34

1.2.4.2.  Stabilire necesarului de putere de acţionare pentru transportorul cu bandă

35

1.2.4.3.  Stabilirea rezistenţei la înaintare a benzii

36

1.2.4.4.  Stabilirea forţelor din bandă

43

1.2.5.  Observaţii finale

45

1.3.  TRANSPORTOARE CU LANŢURI

47

1.3.1.  Aspecte generale

47

1.3.2.  transportoare cu plăci

47

1.3.2.1.  Prezentarea utilajului

47

1.3.2.2.  Elemente de calcul funcţional

49

1.3.2.2.1.  Debitul transportorului

49

1.3.2.3.  Aspecte constructive

50

1.3.2.3.1.  Construcţia plăcilor

50

1.3.2.3.2.  Construcţia lanţurilor

50

1.3.2.3.3.  Construcţia mecanismelor de acţionare şi întindere

51

1.3.2.3.4.  Construcţia sistemelor de încărcare-dcscărcare

52

1.3.2.4.  Blemente de calcul de rezistentă

52

1.3.2.4.1.  Stabilirea rezitenţelor la înaintare a transportorului

52

1.3.2.5.  Observaţii finale

53

1.3.3.  TRANSPORTOARE CU RACLETE

54

1.3.3.1.  Prezentarea utilajului

54

1.3.3.2.  Elemente de calcul funcţional

55

1.3.3.2.1.  Debitul transportorului

55

1.3.3.2.2.  Calculul lăţimii transportorului

57

1.3.3.3.  Aspecte constructive

57

1.3.3.4.  Alte tipuri constructive de transportoare cu raclele

58

1.3.3.5.  Elemente de calcul de rezistenţă

59

1.3.3.5.1.  Determinarea rezistenţei !aînaintare

59

1.3.3.5.2.  Calculul torţelor din lanţ

61

1.3.3.5.3.  Relaţia de calcul a puterii de acţionare

62

1.3.4.  TRANSPORTOARE CU CUPE

62

1.3.4.1.  Prezentarea utilajului

62

1.3.4.2.  Elemente de calcul funcţional

63

1.3.4.2.1.  Determinarea capacităţii cupelor

63

1.3.4.3.  Aspecte constructive

64

1.3.4.4.  Elemente de calcul de rezistenţa

64

1.3.4.4.1.  Determinarea rezistenţei la înaintare

64

1.3.4.4.2.  Calculul forţelor din lanţuri

65

1.3.4.4.3.  Relaţia de calcul a puterii de acţionare

65

1.3.5.  TRANSPORTOARE SUSPENDATE

65

1.3.5.1.  Prezentarea utilajului

65

1.3.5.2.  Elemente decalcul funcţional

66

1.3.5.3.  Aspecte constructive

67

1.3.5.4.  Elemente de calcul de rezistenţă

69

1.3.5.4.1.  Determinarea rezistenţei la înaintare

69

1.3.6.  ELEVATOARE

71

1.3.6.1.  Prezentarea utilajului

71

1.3.6.2.  Elemente de calcul funcţional

72

1.3.6.2.1.  Determinarea debitului elevatorului

72

1.3.6.3.  Aspecte constructive

72

1.3.6.4.  Elemente de calcul de rezistenţă

76

1.3.6.4.1.  Determinarea rezistenţei la înaintare

76

1.3.6.4.2.  Determinarea foiţelor din organul de tracţiune

77

1.3.6.5.  Procesul de descărcare a materialului din cupă

78

1.3.7.  CALCULUL DE REZISTENŢĂ AL LANŢULUI DH TRACTARE AL TRANSPORTOARELOR

78

1.3.7.1.  Fenomene dinamice ale angrenajului lanţ-roatăde acţionare

78

1.3.7.2.  Calculul de rezistenţă al lanţurilor de tracţiune

81

Cap. 2.  UTILAJE DE TRANSPORT CONTINUU FĂRÂ ORGAN FLEXIBIL

85

2.1.  ASPECTE GENERALE

85

2.2.  TRANSPORTOARE GRAVITAŢIONALE

85

2.2.1.  TRANSPORTORUL PF PLAN ÎNCLINAT

85

2.2.1.1.  Elemente de calcul funcţional

85

A.  Debitul

85

B.  Viteza şi panta

86

2.2.2.  TRANSPORTORUL CU JGHEAB ELICOIDAL

87

2.2.3.  TRANSPORTORUL CU RULOURI

89

2.2.3.1.  Elemente de calcul funcţional

90

A.  Debitul

90

B.  Rezistenţa la înaintare

90

2.2.3.2.  Aspecte constructive

92

2.2.4.  TRANSPORTOARE ELICOIDALE (MELC)

93

2.2.4.1.  Elemente de calcul funcţional

93

A.  Debitul

93

B.  Rezistenţa la înaintare a materialului transportat

95

2.2.4.2.  Aspecte construclive

95

2.2.4.3.  Elemente de ealcul de rezistenţă

97

2.2.5.  TRANSPORTOARE OSCILANTE

98

2.2.5.1.  Transportul oscilant cu presiune constanţă pe fundul jgheabului

98

2.2.5.1.1.  Elemente de calcul funcţional

98

A.  Cinematica

98

B.  Debitul

100

2.2.5.1.2.  Aspecte constructive

100

2.2.5.1.3.  Elemente de calcul de rezistenţă

101

2.2.5.2.  Transportorul oscilant cu presiune variabilă pe fundul jgheabului

101

2.2.5.2.1.  Elemente de calcul funcţional

101

A.  Cinematica

101

B.  Stabilirea turaţiei maxime şi minime a manivelei

103

2.2.5.2.2.  Aspecte constructive

104

2.2.6.  TRANSPORTOARE VIBRATOARE

105

2.2.6.1.  Elemente de calcul funcţional

106

2.2.6.1.1.  Forţa dezvoltată de vibratorul electromagnetic

106

2.2.6.1.2.  Puterea necesară asigurării vibraţiei sistemului (orientativ)

106

2.2.6.2.  Aspecte constructive

107

Cap. 3.  INSTALAŢII DE TRANSPORT PNEUMATIC

111

3.1.  PREZENTAREA PROBLEMEI

111

3.2.  ELEMENTE DE CALCUL FUNCŢIONAL

113

3.2.1.  Viteza de transport

113

A.  Pentru transportul pe orizontală

114

B.  Pentru transportul pe verticală

114

3.2.2.  Viteza de plutire

115

3.2.3.  Viteza de regim

117

3.2.4.  Viteza materialului în colurile conductei

119

3.2.5.  Concentraţia amestecului

120

3.2.6.  Studiul mişcării capsulei prin conducta

120

3.2.7.  Lungimea echivalentă a conductelor

122

3.2.8.  Debitul necesar de aer

122

3.2.9.  Determinarea căderii de presiune pe traseu

122

A.  Varianta I-a

122

B.  Varianta a II-a

126

C.  Varianta a III-a

128

3.2.10.  Funcţionarea instalaţiilor cu fluidizare

128

3.2.10.1.  Expandarea stratului

129

3.2.10.2.  Pierderea de presiune

129

3.2.10.3.  Viteza de iniţiere a fluidizării. Viteza critică de fluidizare.

130

3.3.  ASPECTE CONSTRUCTIVE

131

3.3.1.  Sisteme de alimentare pentru instalaţii de transport pneumatic

131

A.  Instalaţii cu aspiraţie

131

B.  Instalaţii cu refulare

131

3.3.2.  Echipamente pentru obţinerea aerului comprimat

133

3.4.  ELEMENTE DE CALCUL DE REZISTENTĂ

133

3.4.1.  Calculul diametrului conductei

133

3.5.  TIPURI DE TRANSPORTOARE CU BANDĂ FUNCŢIONÂND PE PERNĂ PNEUMATICĂ

134

3.6.  ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PNEUMATIC

136