C U P R I N S

INTRODUCERE

3

Partea I

TRANSFER DE CĂLDURĂ PRIN CONDUCŢIE

1.1.  Noţiuni fundamentale

5

1.2.  Ecuaţia diferenţială a conducţiei termice

8

1.3.  Condiţiile de unicitate a proceselor de conducţie

10

1.4.  Conducţia termică unidirecţionala în regim constant

12

1.4.1.  Conducţia termică prin pereţi plani

13

1.4.2.  Conducţia termică prin pereţi cilindrici

19

1.5.  Conducţia termica în corpuri cu surse interioare de căldură

24

1.5.1.  Perete plan simplu

25

1.5.2.  Perete cilindric plin. Conductorul electric

27

1.6.  Conducţia termică prin sol

30

1.7.  Conducţia termică prin suprafeţe extinse (sisteme conductiv convective)

31

1.7.1.  Nervura cu secţiune transversală constantă

32

1.7.2.  Aripioare de grosime constantă aplicate pe suprafeţe cilindrice

34

1.8.  Conducţia termică în regim nestaţionar

37

1.8.1.  Metoda analitică

38

1.8.2.  Regimul termic regulat

40

1.8.3.  Metode numerice aproximative

41

1.8.4.  Metoda analogiei electrotermice

44

Partea II

TRANSFER DE CĂLDURA PRIN CONVECTIE

2.1.  Noţiuni generale

47

2.2.  Clasificarea proceselor de convecţie

48

2.3.  Legea convecţiei ţi coeficientul de convecţie

49

2.4.  Stratul limită hidrodinamic şi stratul limită termic

49

2.5.  Ecuaţiile diferenţiale ale transferului de căldură prin convecţie

50

2.6.  Similitudinea în studiul convecţiei

51

2.7.  Legile de bază ale similitudinii

53

2.8.  Sensul fizic al numerelor de similitudine

54

2.9.  Convecţia liberă

56

2.9.1.  Noţiuni privind convecţia liberă

56

2.9.2.  Convecţia liberă la placa plană verticală sau cilindru vertical

57

2.9.3.  Convecţia liberă la cilindrii orizontali

58

2.9.4.  Convecţia liberă la plăcile plane orizontale

58

2.9.5.  Corivecţia liberă în jurul sferelor

59

2.9.6.  Câteva observaţii importante privind convecţia liberă

59

2.9.7.  Convecţia liberă în spaţii finite (limitate)

59

2.10.  Convecţia forţată

61

2.10.1.  Noţiuni privind convecţia forţată

61

2.10.2.  Convecţia forţată la curgerea în lungul unei plăci plane orizontale

62

2.10.3.  Convecţia forţată la curgerea prin tuburi şi canale

64

2.10.4.  Convecţia forţată la curgerea transversală peste un tub cilindric şi peste

fascicule de tuburi

66

2.10.5.  Studiul experimental al transferului de căldură convectiv

71

Partea III

TRANSFER DE CÂLDURĂ LA TRANSFORMAREA DE FAZA

3.1.  Transferul de căldură la fierberea lichidelor

75

3.1.1.  Consideraţii generale

75

3.1.2.  Transferul de căldură la fierbere (curba de fierbere)

76

3.1.3.  Mecanismul transferului de căldură la fierberea globulară

78

3.1.4.  Relaţiile de calcul al transferului de căldură în fierberea globulară

80

3.1.5.  Transferul de căldură la curgerea lichidelor cu vaporizare în interiorul tuburilor

81

3.2.  Transferul de căldură la condensarea vaporilor

84

3.2.1.  Mecanismul procesului de condensare

84

3.2.2.  Transferul de căldură la condensarea peliculară

85

3.2.3.  Factorii principali care influenţează asupra transferului de căldură la

condensarea vaporilor

89

3.2.4.  Intensificarea transferului de căldură la condensare

90

Partea IV

TRANSFERUL DE CĂLDURA PRIN RADIAŢIE

4.1.  Mecanismul fizic al radiaţiei termice

94

4.2.  Proprietăţile radiante ale corpurilor

95

4.3.  Definiţii

96

4.4.  Legile radiaţiei termice

97

4.5.  Transferul de căldură prin radiaţie intre corpuri solide

100

4.5.1.  Bilanţul radiaţiei efective şi rezultante

100

4.5.2.  Transferul de căldură prin radiaţie între corpuri cu suprafeţe plane, paralele

şi infinite

100

4.5.3.  Transferul de căldură prin radiaţie între corp şi înveliş

102

4.6.  Transferul de căldură prin radiaţie în medii seimiabsorbante

103

4.7.  Transferul de căldură prin convectie şi radiaţie

107

4.8.  Radiaţia solară

108

Partea V

TRANSFERUL GLOBAL DE CĂLDURA

5.1.  Noţiuni generale

110

5.2.  Transferul global de căldură prin perete plan

110

5.3.  Transferul global de căldură prin perete cilindric

113

5.4.  Intensificarea transferului global de căldură

116

5.5.  Izolarea termică a conductelor. Grosimea critică a izolaţiei termice

119

Partea VI

TRANSFERUL DE CĂLDURA ŞI MASA

6.1.  Noţiuni generale privind transferul de masă

123

6.2.  Transferul de masă difuziv

123

6.3.  Transferul de masă convectiv (difuziv-turbulent)

124

6.4.  Criteriile de similitudine şi relaţiile criteriale la transferul de masă

125

Partea VII

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

7.1.  Noţiuni generale şi clasificarea aparatelor de schimb de căldură

128

7.2.  Principii de calcul termic al schimbătoarelor de căldură recuperative

129

7.3.  Diferenţa medie de temperatură în schimbătoarele de căldura

130

7.4.  Exemplu de calcul termic al unui schimbător de căldurii recuperativ

133

7.5.  Principiul calculului hidraulic al schimbătoarelor de căldură

135

BIBLIOGRAFIE

136