C U P R I N S

 

CUVÎNT INTRODUCTIV

7

CAPITOLUL I  SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI. LOCUL TEORIEI GENERALE A

DREPTULUI Şl STATULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI

9

I.1.  Ştiinţa dreptului (Noţiuni generale)

10

I.2.  Consideraţii privind sistemul ştiinţelor sociale

11

I.3.  Ştiinţele juridice-componentă a ştiinţelor sociale

12

I.4.  Sistemul ştiinţelor juridice

12

I.5.  Teoria generală a dreptului şi statului

13

I.6.  Obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului şi statului

15

I.7.  Teoria generală a dreptului şi statului în conexiune cu celelalte ştiinţe juridice

18

CAPITOLUL II  BAZA METODOLOGICĂ A TEORIEI GENERALE A DREPTULUI

23

II.1.  Consideraţii generale

24

II.2.  Conceptul metodologiei juridice

25

II.3.  Metodele speciale ale cercetării juridice

26

CAPITOLUL III  ORIGINEA STATULUI SI DREPTULUI

37

III.1.  Originea statului şi dreptului, însemnătatea studierii

38

III.2.  Teoria apariţiei statului şi dreptului

39

III.3.  Puterea socială şi normele sociale din societatea prestatală

40

III.4.  Premisele apariţiei statului şi dreptului

42

III.5.  Caracteristica unor concepţii privind originea statului şi dreptului

43

CAPITOLUL IV  CARACTERISTICA GENERALĂ A STATULUI

53

IV.1.  Conceptul statului, trăsăturile lui

54

IV.2.  Dimensiunile (atributele) statului

57

IV.3.  Scopul, sarcinile şi funcţiile statului

62

IV.4.  Legităţile dezvoltării istorice ale statului

65

IV.5.  Forma statului

67

CAPITOLUL V  APARATUL (MECANISMUL) DE STAT

75

V.1.  Conceptul aparatului (mecanismului) de stat

76

V.2.  Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat

78

V.3.  Structura aparatului de stat

80

V.4.  Autorităţile publice

82

V.5.  Funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova

92

V.6.  Preşedintele Republicii Moldova

93

V.7.  Guvernul

102

CAPITOLUL VI  ESENŢA DREPTULUI

113

VI.1.  Conceptul dreptului

114

VI.2.  Legităţile dezvoltării istorice a dreptului

118

VI.3.  Factorii de configurare a dreptului

121

VI.4.  Funcţiile dreptului

124

VI.5.  Principiile dreptului

126

CAPITOLUL VII  DREPTUL ÎN SISTEMUL NORMATIV SOCIAL

133

VII.1.  Societatea şi reglementarea normativă a relaţiilor sociale

134

VII.2.  Normele sociale, clasificarea şi trăsăturile lor

136

CAPITOLUL VIII  NORMA JURIDICĂ

143

VIII.1.  Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale normei juridice

144

VIII.2.  Structura normei juridice

147

VIII.3.  Norma juridică şi articolul actului normativ

149

VIII.4.  Clasificarea normelor juridice

152

CAPITOLUL IX  IZVOARELE DREPTULUI

157

IX.1.  Noţiunea de izvor de drept

158

IX.2.  Caracteristica izvoarelor formale ale dreptului

160

IX.3.  Acţiunea actelor normative în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

183

CAPITOLUL X  TEHNICA ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE JURIDICE

189

X.1.  Tehnica juridică şi tehnica legislativă

190

X.2.  Principiile legiferării

192

X.3.  Procesul de creare a actelor normative

193

X.4.  Părţile constitutive ale legii

195

X.5.  Elementele de structură ale actului normativ

197

X.6.  Sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei

198

CAPITOLUL XI  SISTEMUL DREPTULUI

203

XI.1.  Conceptul sistemului de drept

204

XI.2.  Componentele sistemului de drept

205

XI.3.  Drept public şi drept privat

209

XI.4.  Scurtă caracteristică a unor ramuri de drept în Republica Moldova

210

XI.5.  Drept comparat şi mari sisteme contemporane de drept

212

CAPITOLUL XII  REALIZAREA DREPTULUI

219

XII.1.  Conceptul realizării dreptului

220

XII.2.  Aplicarea ca formă specială de realizare a dreptului

222

XII.3.  Lacunele în drept. Completarea lacunelor.

Aplicarea analogiei. Analogia legii şi analogia dreptului

224

CAPITOLUL XIII  INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE

229

XIII.1.  Conceptul interpretării normelor juridice

230

XIII.2.  Formele (felurile) interpretării

232

XIII.3.  Metodele interpretării

233

XIII.4.  Rezultatul interpretării juridice

236

Capitolul XIV  RAPORTUL JURIDIC

239

XIV.1.  Conceptul raportului juridic

240

XIV.2.  Premisele raportului juridic

242

CAPITOLUL XV  CONŞTIINŢA Şl CULTURA JURIDICĂ

253

XV.1.  Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale conştiinţei juridice

254

XV.2.  Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului

257

XV.3.  Educarea culturii juridice

259

CAPITOLUL XVI  LEGALITATEA, ORDINEA LEGALĂ, DISCIPLINA, DEMOCRAŢIA

263

XVI.1.  Conceptul legalităţii, principiile şi trăsăturile ei

264

XVI.2.  Ordinea legală

268

XVI.3.  Disciplina socială

270

XVI.4.  Democraţia

271

CAPITOLUL XVII  RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

291

XVII.1.  Conceptul răspunderii juridice

292

XVII.2.  Condiţiile răspunderii juridice

294

XVII.3.  Împrejurările care exclud răspunderea juridică

297

CAPITOLUL XVIII  STATUL DE DREPT

301

XVIII.1.  Conceptul statului de drept

302

XVIII.2.  Premisele şi exigenţele statului de drept

305