C U P R I N S

 

Capitolul I  Sistemul ştiinţelor juridice

13

Secţiunea I  Definirea ştiinţei. Ştiinţa este un sistem dinamic

13

Secţiunea a II-a  Ştiinţele juridice în sistemul ştiinţelor socio-umane

14

Secţiunea a III-a  Sistemul ştiinţelor juridice

15

§1.  Ştiinţele juridice istorice

16

§2.  Ştiinţele juridice particulare

17

§3.  Ştiinţele juridice interdisciplinare

18

Secţiunea a IV-a  Scurtă incursiune în istoria ştiinţelor juridice

18

Secţiunea a V-a  Teoria generală a dreptului

Locul ei în sistemul ştiinţelor juridice

20

Secţiunea a VI-a  Apariţia şi dezvoltarea învăţământului juridic românesc

21

Capitolul II  Metodele de cercetare în ştiinţele juridice

23

Secţiunea I  Conceptul de metodă. Definirea metodologiei juridice

23

Secţiunea a II-a  Metodele de cercetare în ştiinţele juridice

24

§1.  Metoda logică

25

§2.  Metoda istorică

25

§3.  Metoda sociologică

26

§4.  Metoda comparativă

27

§5.  Metoda comparativă

28

§6.  Metoda prospectivă

28

Secţiunea a III-a  Metoda de cercetare în Teoria generală a dreptului

30

Capitolul III  Definirea dreptului

31

Secţiunea I  Conceptul de drept

31

Secţiunea a II-a  Originea şi dimensiunea istorică a dreptului

34

Secţiunea a III-a  Primele legiuiri

40

Secţiunea a IV-a  Determinarea dreptului

41

§1.  Cadrul natural

42

§2.  Cadrul social-politic

43

§3.  Factorul uman

45

Secţiunea a V-a  Dreptul şi valorile sociale

46

§ 1.  Noţiunile de cultură, civilizaţie, valoare

46

§ 2.  Drept şi valoare. Valori morale şi valori juridice

47

Secţiunea a VI-a  Esenţa dreptului

48

Secţiunea a VII-a  Conţinutul şi forma dreptului

50

Secţiunea a VIII-a  Definirea dreptului

51

Capitolul IV  Principiile şi funcţiile dreptului

57

Secţiunea I  Principiile dreptului

57

§1.  Noţiunea de „principiu"

57

§2.  Rolul principiilor dreptului

59

§3.  Principiile dreptului

60

Secţiunea a II-a  Funcţiile dreptului

61

§1.  Definirea şi enumerarea funcţiilor dreptului

61

Capitolul V  Dreptul şi statul

63

Secţiunea I  Consideraţii despre apariţia statului

63

Secţiunea a II-a  Definiţia statului

64

§1.  Elementele constitutive ale statului

64

§2.  Exercitarea puterii de stat

66

§3.  Rostul şi funcţiile statului

67

Secţiunea a III-a  Forma de stat. Componentele ei

68

Secţiunea a IV-a  Forma de guvernământ

69

Secţiunea a V-a  Structura de stat

70

Secţiunea a VI-a  Regimul politic

71

Secţiunea a VII-a  Raportul dreptului cu statul

73

§1.  Teorii despre raportul dreptului cu statul

75

Capitolul VI  Norma juridică

79

Secţiunea I  Noţiunea şi trăsăturile normei juridice

79

Secţiunea a II-a  Structura normei juridice

84

§1.  Structura logico-juridică a normei juridice

85

§2.  Structura tehnico-legislativă a normei juridice

90

Secţiunea a III-a  Clasificarea normelorjuridice

92

Secţiunea a IV-a  Acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanei

96

§1.  Acţiunea normei juridice în timp

96

§2.  Acţiunea normei juridice în spaţiu

99

§3.  Acţiunea normei juridice asupra persoanei

100

Capitolul VII  Interpretarea normei juridice

105

Secţiunea I  Noţiunea de interpretare a normelor juridice

105

Secţiunea a II-a  Necesitatea interpretării normelor juridice

107

Secţiunea a III-a  Formele metodei de interpretare a normelor juridice

109

Secţiunea a IV-a  Tehnicile metodei de interpretare a normelor juridice

111

Secţiunea a V-a  Rezultatele interpretării normei juridice

116

Secţiunea a VI-a  Procedee de completare a dreptului pozitiv

117

Secţiunea a VII-a  Spiritul şi litera legii. Limitele interpretării

119

Capitolul VIII  Izvoarele dreptului

121

Secţiunea I  Noţiunea de izvor de drept. Clasificarea izvoarelor dreptului

121

Secţiunea a II-a  Izvoare de drept în sens material

123

Secţiunea a  III-a  Izvoare de drept în sens formal

124

§1.  Obiceiul juridic

124

§2.  Precedentul judiciar şi practica judiciară

127

§3.  Actul normativ

130

§4.  Contractul normativ

138

Secţiunea a IV-a  Teoria juridică

140

Observaţie: capitolele I-VIII sunt redactate de prof. dr. Gheorghe C. MIHAI 

 

Capitolul IX  Elaborarea şi sistematizarea dreptului

143

Secţiunea I  Tehnica juridică şi tehnica legislativă

143

Secţiunea a II-a  Principii de metodologie a legiferării

145

Secţiunea a III-a  Elaborarea actelor normative. Etapele procesului

de elaborare

148

Secţiunea a IV-a  Părţile constitutive şi structura internă a actelor normative

150

Secţiunea a V-a  Limbaj şi stil în elaborarea actelor normative

152

Secţiunea a VI-a  Tehnica sistematizării actelor normative

155

§1.  Noţiuni generale

155

§2.  Forme de sistematizare a actelor normative

155

Capitolul X  Sistemul dreptului

159

Secţiunea I  Conceptul de sistem al dreptului

159

Secţiunea a II-a  Componentele de sistem ale dreptului pozitiv

161

Secţiunea a III-a  Diviziunile generale ale dreptului

163

Secţiunea a IV-a  Ramurile dreptului românesc contemporan

168

Secţiunea a V-a  Dreptul comunitar-un sistem juridic cu trăsături specifice

171

§1.  Izvoarele dreptului comunitar

172

§2.  Dreptul comunitar şi sistemele juridice ale ţarilor asociate

176

Capitolul XI  Statul de drept

179

Secţiunea I  Noţiunea „stat de drept”

179

Secţiunea a II-a  Principiile statului de drept

181

Secţiunea a III-a  Construcţia teoriei statului de drept

184

§1.  Regimul statului de drept

184

§2.  Aspectul formal al statului de drept

185

§3.  Aspectul substanţial al statului de drept

185

Secţiunea a IV-a  Baza liberală a statului de drept

186

Secţiunea a V-a  Libertăţile în statul de drep

187

Secţiunea a VI-a  Doctrine despre democrate în statul de drept

187

Secţiunea a VII-a  Raţiunea juridică a statului de drept

189

Secţiunea a VIII-a  Limitele statului de drept

192

Secţiunea a IX-a  Statul de drept şi democraţia

193

Capitolul XII  Realizarea dreptului

195

Secţiunea I  Conceptul de realizare a dreptului

195

Secţiunea a II-a  Formele realizării dreptului

196

Secţiunea a III-a  Trăsăturile actului de realizare a dreptului

199

Secţiunea a IV-a  Fazele aplicării dreptului

200

Capitolul XIII  Raportul juridic

203

Secţiunea I  Condiţiile raportului juridic

203

Secţiunea a II-a  Trăsăturile şi de finirea raportului juridic

206

Secţiunea a III-a  Structura raportului juridic

209

§1.  Subiectele raportului juridic

209

1.  Noţiunea de subiect al raportului juridic

209

2.  Capacitatea juridică - premisă a calităţii de subiect al raportului juridic

210

3.  Clasificarea subiectelor raportului juridic

211

§2.  Conţinutul raportului juridic

214

§3.  Obiectul raportului juridic

218

Capitolul XIV  Răspunderea juridică

221

Secţiunea I  Conceptul răspunderii juridice

221

Secţiunea a II-a  Condiţiile generale ale răspunderii Juridice

225

§1.  Enunţarea condiţiilor

225

1.  Conduita ilicită. Noţiune şi caracteristici

226

2.  Modalităţile conduitei ilicite

227

3.  Formele conduitei ilicite şi ale răspunderii juridice

228

§2.  Prejudiciul sau rezultatul socialmente dăunător

233

§3.  Legătura de cauzalitate între conduita ilicită şi rezultatul

socialmente dăunător

234

§4.  Capacitatea de a răspunde

235

§5.  Vinovăţia

239

Secţiunea a III-a  Principiile generale ale răspunderiijuridice

243

Capitolul XV  Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei şi cauze care

înlătură răspunderea juridică

249

Secţiunea I  Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei

249

§1.  Legitima apărare

250

§2.  Starea de necesitate

251

§3.  Constrângerea fizică

252

§4.  Cazul fortuit şi forţa majoră

252

§5.  Iresponsabilitatea

253

§6.  Beţia involuntară completă

254

§7.  Minoritatea făptuitorului

254

§8.  Minoritatea făptuitorului

255

§9.  Eroarea de fapt

255

§10.  Îndeplinirea unei îndatoriri legale sau a ordinului dat de o

autoritate competentă

255

§11.  Consimţământul victimei

256

§12.  Exercitarea normală a unui drept subiectiv

256

§13.  Riscul normal al serviciului

257

Secţiunea a II-a  Cauze care înlătură răspunderea juridică

257

§1.  Amnistia

258

§2.  Prescripţia răspunderii penale

258

§3.  Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia

259

§4.  Împăcarea părţilor

259

Secţiunea a III-a  Formele răspunderii juridice

260

Capitolul XVI  Formele răspunderii juridice

263

Secţiunea I  Clasificări ale răspunderii juridice

263

Secţiunea a II-a  Principalele caracteristici ale diferitelor forme de

răspundere juridică

264

§1.  Formele răspunderii civile

264

§2.  Particularităţile răspunderii civile în general

267

1.  Formele răspunderii civile

268

2.  Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi

răspunderea civilă contractuală

269

§3.  Particularităţile răspunderii administrative

271

§4.  Particularităţile răspunderii de dreptul muncii

272

§5.  Particularităţile răspunderii în dreptul comercial

274

§6.  Particularităţile răspunderii în dreptul financiar

275

Observaţie: capitolele IX-XVI sunt redactate de prof. dr. Radu I. MOTICA