C U P R I N S

Câteva date istorice asupra tricotării pe maşini circulare

6

Producerea ciorapilor pe maşini circulare de tricotat

10

1.1.  Caracterizarea generală a maşinilor circulare de tricotat pentru ciorapi

16

1.2.  Procedee şi procese tehnologice de producere a ciorapilor pe maşini circulare de tricotat

18

1.3.  Poziţia relativă şi mişcările organelor de formare a ochiurilor la maşinile circulare de tricotat

pentru ciorapi

26

1.4.  Mecanisme comune ale maşinilor circulare de tricotat pentru ciorapi

30

1.4.1.  Mecanismul de formare a ochiurilor

30

1.4.1.1.  Mecanismul de formare a ochiurilor de la maşinile cu un cilindru pentru tricotarea

ciorapilor

30

1.4.1.2.  Mecanismul de formare a ochiurilor la maşinile cu cilindru şi disc cu cârlige pentru

tricotarea ciorapilor

42

1.4.1.3.  Mecanismul de formare a ochiurilor la maşinile cu doi cilindri pentru ciorapi

49

1.4.2.  Mecanismul de acţionare

53

1.4.3.  Mecanismul de alimentare cu fire

54

1.4.4.  Mecanismul de tragere

56

1.4.5.  Mecanismul de comandă

58

1.5.  Mecanisme şi dispozitive speciale ale maşinilor circulare de tricotat pentru ciorapi

59

1.5.1.  Mecanisme pentru executarea talonului şi a tălpii întărite

59

1.5.1.1.  Mecanism pentru executarea talonului dreptunghiular

60

1.5.1.2.  Mecanism pentru executarea talonului triunghiular

61

1.5.2.  Mecanism pentru realizarea cusăturii false

63

1.5.3.  Mecanism pentru realizarea îngustărilor false

65

1.6.  Încheierea la vârf prin tricotare a ciorapilor

67

1.6.1.  Încheierea la vârf, prin dublarea tricotului

67

1.6.2.  Încheierea la vârf, fără dublarea tricotului şi cu conturare spaţială

75

1.7.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare pentru tricotarea ciorapilor

78

1.7.1.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare cu un cilindru şi respectiv cu

cilindru şi disc cu cârlige

78

1.7.1.1.  Producerea ciorapilor cu desene de culoare

78

1.7.1.2.  Producerea ciorapilor cu desene de legătură

80

1.7.1.3.  Producerea ciorapilor cu desene combinate

96

1.7.2.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare cu doi cilindri

99

1.8.  Calcule tehnologice specifice maşinilor circulare de tricotat ciorapi

110

Producerea tricoturilor metraj pe maşini circulare de tricotat cu buclare prealabilă

115

2.1.  Maşina circulară "HARGHITA"

118

2.2.  Analiza posibilităţilor tehnologice ale maşinii "HARGHITA"

122

Tehnologii de tricotare pe maşini circulare cu diametru mare

126

3.1.  Elemente generale, clasificare, caracteristici tehnice

126

3.2.  Poziţia relativă şi mişcările organelor de formare a ochiurilor la maşinile circulare cu

diametru mare

135

3.3.  Scheme de principiu ale sistemelor de tricotare de la maşinile circulare cu diametru mare

137

3.4.  Mecanisme, dispozitive şi elemente de reglare ale maşinilor circulare cu diametru mare

142

3.4.1.  Mecanisme şi dispozitive comune

142

3.4.2.  Mecanisme şi dispozitive speciale

154

3.5.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare cu un cilindru

158

3.6.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare cu cilindru şi disc

187

3.6.1.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile tip patent

188

3.6.2.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile tip interlock

192

3.6.3.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile tip universal

197

3.7.  Analiza posibilităţilor tehnologice la maşinile circulare cu doi cilindri

205

4Producerea tricoturilor imitaţie de blană

210

4.1.  Elemente generale privind tricoturile imitaţie de blană

210

4.2.  Procedee de obţinere a tricoturilor imitaţie de blană

211

4.2.1.  Procedeul "TOPP"

211

4.2.2.  Procedeul "REX-TEX"

214

4.3.  Producerea tricoturilor imitaţie de blană, cu desene jacard, pe maşina DPJa 12

217

4.4.  Calculul producţiei teoretice la maşinile circulare pentru producerea tricoturilor imitaţie

de blană

220

5.  Tricotarea în panouri pe maşini circulare cu diametru mare

222

6.  Maşini circulare cu diametru mare din ultima generaţie

229

6.1.  Maşini cu selectare electronică

229

6.1.1.  Maşini cu un cilindru, cu selectare electronică

230

6.1.2.  Maşini cu selectare electronică pentru producerea tricotului pluş jacard

234

6.1.3.  Maşini cu cilindru şi disc cu selectare electronică

242

7.  Calculul producţiei maşinilor circulare cu diametru mare

250

7.1.  Calculul producţiei teoretice la maşinile care produc tricoturi metraj

250

7.2.  Calculul producţiei teoretice la maşinile care produc tricoturi tubulare în panouri

252

7. 3.  Calculul producţiei practice la maşinile circulare cu diametru mare

252

Bibliografie

254