C U P R I N S

 

1  REŢEAUA DE TELECOMUNICAŢII

1

1.1  Dezvoltarea telecomunicaţiilor

1

1.2  Structura şi funcţiile reţelei

11

1.3  Reglementări - standarde

21

1.4  Modelul de referinţă OSI

23

1.5  Planuri de numerotare

27

1.5.1.  Numerotare - adresare - rutare

28

1.5.2.  Sisteme de numerotare

29

1.5.2.1.  Sistemul deschis de numerotare

29

1.5.2.2.  Sistemul închis de numerotare

30

1.5.3.  Standarde de numerotare

30

1.5.3.1.  Numerotarea telefonică (E. 163)

30

1.5.3.1.  Numerotarea în reţele de date (X. 121)

32

2.  CENTRUL DE COMUTAŢIE

35

2.1  Locul şi rolul comutaţiei în reţeaua de telecomunicaţii

35

2.2  Categorii de apel

37

2.2.1.  Categorii determinate de locul sursei şi destinaţiei

37

2.2.2.  Categorii determinate de rezultatul prelucrării

38

2.3  Moduri de transfer

39

2.3.1.  Comutaţia de circuite

41

2.3.2.  Comutaţia de pachete

43

2.4  Arhitectura generală a unei centrale

45

2.5  Faze de apel

48

2.6  Funcţii asigurate de centrală

51

2.7  Evoluţia sistemelor de comutaţie

53

2.7.1.  Comutaţia manuală

53

2.7.2.  Sistemul pas-cu-pas (Strowger)

54

2.7.3.  Sisteme cu comandă prin registru

58

2.7.4.  Sisteme crossbar

61

2.7.5.  Comutaţia electronică

63

3.  REŢELE DE CONEXIUNE CU COMUTAŢIE SPAŢIALĂ

69

3.1  Structura funcţională a reţelei de conexiune

69

3.2.  Reţele cu două etaje

73

3.3.  Reţele cu 3 etaje

78

3.4.  Reţele cu număr sporit de etaje

79

3.5.  Structuri Clos

80

3.6.  Selecţia conjugată - alegerea drumului

84

3.7.  Evaluarea probabilităţii de blocare internă

87

3.7.1.  Metoda Lee-Le Gall

87

3.7.2.  Metoda Jacobaeus

94

3.7.3.  Compararea modelelor de evaluare

100

4.  COMUTAŢIA TEMPORALĂ

103

4.1.  Principiul comutaţiei temporale

103

4.2.  Comutaţia temporală analogică

106

4.2.1.  Varianta cu componente pasive

106

4.2.2.  Varianta cu componente active

108

4.3.  Comutaţia temporală numerică

110

4.3.1.  Organizarea multiplexului MIC primar-32 căi

110

4.3.2.  Comutatoare numerice temporale

112

4.3.2.1.  Comutatorul numeric temporal comandat la ieşire

113

4.3.2.2.  Comutatorul numeric temporal comandat la intrare

116

4.3.2.3.  Concluzii

117

4.3.3.  Comutatoare numerice spaţiale

120

4.3.3.1.  Principiul comutaţiei numerice spaţiale

120

4.3.3.2.  Comutator numeric spaţial controlat pe ieşire

124

4.3.3.3.  Comutator numeric spaţial controlat pe intrare

125

4.3.4.  Comutatorul numeric temporal extins

127

4.3.5.  Structuri analogice echivalente

129

5.  REŢELE NUMERICE DE CONEXIUNE

131

5.1.  Consideraţii generale

131

5.2.  Structuri cu două etaje

134

5.2.1.  Structura TS

134

5.2.2.  Structura ST

137

5.2.3.  Structura TT

138

5.3.  Structuri cu 3 etaje

140

5.3.1.  Structura TST

140

5.3.2.  Structura STS

144

5.3.3.  Structuri cu comutatoare temporale extinse

146

5.3.3.1.  Structura (ST)S(ST)

147

5.3.3.2.  Structura T3

148

5.4.  Structuri cu mai mult de trei etaje

150

5.4.1.  Reţele TSmT

150

5.4.2.  Reţea TS3T - sistem EWSD

152

5.4.3.  Reţea TS4T - sistem ESS Nr.4

154

5.5.  Alegerea drumului prin reţelele numerice de conexiune

159

5.5.1.  Algoritmul de alegere a drumului

159

5.5.2.  Reţele cu două etaje

160

5.5.2.1.  Reţea TT cu comandă pe intrare şi pe ieşire

160

5.5.2.2.  Reţea TT cu dublă comandă repliată

163

5.5.3.  Reţele cu trei etaje

165

6.  COMANDA ÎN SISTEMELE NUMERICE DE COMUTAŢIE

169

6.1.  Consideraţii generale

169

6.1.1.  Funcţii de comutaţie

169

6.1.2.  Funcţii de exploatare şi întreţinere

171

6.2.  Comanda electronică

172

6.3.  Comanda şi controlul comutaţiei

173

6.3.1.  Funcţii de comandă şi control pentru comutaţie

173

6.3.2.  Reţeaua de acces la comanda comutaţiei

174

6.4.  Prelucrarea apelurilor

175

6.4.1.  Funcţiile de prelucrare a apelurilor

175

6.4.2.  Accesul la funcţiile de prelucrare apeluri

180

6.5.  Comanda distribuită

182

6.6.  Planificarea comenzii

185

6.7.  Comanda cu program înregistrat

186

6.8.  Redundanţa comenzii

190

6.9.  Suportul funcţiilor de operare, administrare şi întreţinere

193

7.  SOFTWARE PENTRU SISTEME DE COMUTAŢIE

195

7.1.  Cerinţe în proiectarea software-ului de comutaţie

196

7.2.  Suportul software-uiui de comutaţie

197

7.2.1.  Viteza procesorului

198

7.2.2.  Organizarea memoriei

199

7.2.3.  Conceperea codului şi programului

200

7.3.  Software clasic de comutaţie

201

7.3.1.  Programul generic

202

7.3.1.1.  Prelucrarea apelurilor

207

7.3.1.2.  Funcţii de întreţinere şi administrare

208

7.3.2.  Organizarea bazei de date

210

7.3.3.  Software de comutaţie telefonică

210

7.3.3.1.  Arhitectura software

212

7.3.3.2.  Înlănţuirea programelor

213

7.3.3.3.  Deficienţele software-ului de comutaţie telefonică

214

7.4.  Software-ul modern de comutaţie

215

7.4.1.  Elemente de inginerie software

215

7.4.1.1.  Structura software-ului

216

7.4.1.2.  Metodologia de dezvoltare

217

7.4.1.3.  Mijloace de dezvoltare

229

7.4.2.  Procesarea distribuită

229

7.4.3.  Model optim de arhitectură software

230

7.4.3.1.  Structura modelului

231

7.4.3.2.  Interfaţa cu periferia

231

7.4.3.3.  Procesorul de semnalizări

232

7.4.3.4.  Procesorul de servicii

232

7.4.3.5.  Procesorul de activităţi

232

7.4.3.6.  Administratorul bazei de date

233

8.  INTERFEŢE ANALOGICE

235

8.1.  Funcţiile şi condiţiile de funcţionare ale interfeţelor analogice

237

8.1.1.  Interfaţa analogică de linie a abonatului

238

8.1.2.  Postul telefonic

239

8.1.3.  Interfeţe analogice de joncţiune

246

8.1.4.  Caracteristicile transmisiei

248

8.1.5.  Protecţia la suprasarcini

253

8.1.6.  Proiectarea buclei de abonat (liniei de acces)

254

8.1.7.  Testarea

257

8.1.8.  BORSCHT

257

8.2.  Modulaţia numerică a semnalelor analogice

259

8.2.1.  Tehnici de modulaţie numerică pentru semnalul telefonic

259

8.2.2.  Modulaţia impulsurilor în cod

261

8.2.3.  Tehnici de modulaţie cu debit redus

268

8.3.  Realizarea interfeţelor analogice de abonat

272

8.3.1.  Circuitul de interfaţă cu linia de abonat, SLIC

275

8.3.2.  Controlul ecoului

280

8.3.3.  Filtrul şi codec-ul

281

8.3.4.  Protecţia la supratensiuni

281

8.3.5.  Redundanţa

282

9.  INTERFEŢE NUMERICE

283

9.1.  Moduri de transmisie. Ierarhii numerice

283

9.2.  Coduri de linie

289

9.3.  Sincronizarea

291

9.3.1.  Refacerea sincronizării de cadru

292

9.3.2.  Înregistrarea elastică

294

9.4.  Interfeţe numerice pentru accesul primar

296

9.5.  Interfeţe numerice pentru acces de bază

298

9.6.  Prelucrări numerice

301

9.6.1.  Prelucrarea numerică a semnalelor analogice

302

9.6.1.1.  Sumarea numerică

302

9.6.1.2.  Atenuare numerică

303

9.6.1.3.  Generarea tonalităţilor

304

9.6.1.4.  Detecţia DTMF

306

9.6.2.  Tehnici numerice de întreţinere

312

10  SEMNALIZAREA

313

10.1.  Prelucrarea informaţiilor

313

10.1.1.  Consultarea tabelelor şi traducerea informaţiilor

313

10.1.2.  Taxarea

315

10.2.  Semnalizarea telefonică

315

10.2.1.  Semnalizarea de abonat

316

10.2.2.  Semnalizarea între centrale

319

10.3.  Semnalizarea pe canal asociat - Sistemul R2

320

10.3.1.  Semnalizarea de linie

321

10.3.2.  Semnalizarea de registru

325

10.3.3.  Echipamente necesare semnalizării

330

10.3.3.1.  Condiţii impuse transmiţătoarelor

332

10.3.3.2.  Condiţii impuse receptoarelor

332

10.4.  Semnalizarea pe canal semafor - Sistem nr.7

333

10.4.1.  Caracteristici-avantaje

333

10.4.1.1.  Caracteristicile esenţiale ale semnalizării pe canal semafor

334

10.4.1.2.  Avantaje aduse operatorilor reţelei

334

10.4.1.3.  Avantaje aduse abonaţilor

334

10.4.2.  Gestiunea reţelelor semafor

335

10.4.3.  Structura funcţională a sistemului nr. 7

337

10.4.4.  Formatul cadrelor semafor

338

10.4.4.1.  Cadre semafor de mesaj (GSM)

339

10.4.4.2.  Cadre semafor de stare (GSS)

340

10.4.4.3.  Cadre semafor de umplere (GSU)

341

10.4.5.  Corecţia erorilor

341

10.4.5.1.  Metoda de bază

341

10.4.5.2.  Metoda retransmisiei ciclice preventive

343

10.4.6.  Orientarea mesajelor de semnalizare

344

11.  COMUTAŢIA DE PACHETE

347

11.1.  Modul de transferau comutaţie de pachete

348

11.2.  Algoritmi de rutare

352

11.2.1.  Introducere în teoria grafurilor

353

11.2.2.  Algoritmul Kruskal pentru arborele minim

355

11.2.3.  Algoritmi pentru drumul cel mai scurt

357

11.2.3.1.  Algoritmul Bellman-Ford-Moore

357

11.2.3.2.  Algoritmul Dijkstra

360

11.3.  Îndrumare locală

362

11.3.1.  Algoritmul "cartofului fierbinte"

362

11.3.2.  Algoritmul de autoînvăţare "backward learning"

363

11.3.3.  Algoritmul "inundării"

363

11.3.4.  Algoritmul de rutare "delta"

365

11.4.  Îndrumare distribuită

365

11.4.1.  Algoritmul de "rutare optimală"

366

11.4.2.  Algoritmul vectorilor de distanţe

368

11.4.3.  Rularea multiplă (multicale)

370

11.4.4.  Rutarea bazată pe flux

371

11.4.5.  Rutarea ierarhică

374

11.4.6.  Rutarea prin difuziune

375

11.4.7.  Rutarea multicast

377

11.4.8.  Rutarea pentru comunicaţii cu mobile

379

11.5.  Rutarea centralizată

381

11.6.  Algoritmi pentru controlul congestiei

382

11.6.1.  Prealocarea memoriilor

383

11.6.1.  Distrugerea pachetelor

384

11.6.1.  Limitarea numărului de pachete

385

11.6.1.  Controlul fluxului

386

11.6.1.  Controlul traficului cu "pachete de strangulare"

386

11.7.  Caracteristicile pachetelor

387

11.8.  Interfaţa de acces la reţea

391

12.  COMUTAŢIA RAPIDĂ DE PACHETE

395

12.1.  Evoluţia către reţele de bandă largă

395

12.2.  Caracteristicile modului de transfer asincron

400

12.3.  Modelul stratificat ATM

401

12.4.  Servicii în reţele ATM

403

12.5.  Celula ATM

404

12.6.  Principii de bază ale comutaţiei ATM

407

12.7.  Comutatorul ATM

410

12.7.1.  Modelul teoretic general

410

12.7.2.  Comutatorul cu şiruri la ieşire

413

12.7.3.  Comutatorul Knockout

415

12.7.4.  Comutatorul cu şiruri la intrare

418

12.7.5.  Comutatorul cu şiruri centrale

422

12.7.5.1.  Comutatorul Starlite

422

12.7.5.2.  Analiza performanţelor

424

12.7.6.  Compararea diferitelor variante cu şiruri

426

12.8.  Reţele banian

428

13.  ARHITECTURI CONCRETE

435

13.1.  Sistemul E10

437

13.2.  Sistemul Nr.4 ESS

439

13.3.  Sistemul AXE 10

440

13.4.  Sistemul EWSD

441

13.5.  Sistemul 12

443

13.6.  Sistemul LINEA UT

445

13.7.  Sistemul SL - 10

446

13.8.  Sistemul STAREX - IMS

447

13.9.  Perspective

449

ANEXE

453

Anexa 1 - Semnalizări pe linia abonatului

453

A1.1  Codificare DTMF

453

A1.2  Tonalităţi folosite în sistemele naţionale de semnalizare

454

A1.2.1 Tonalităţi pentru informaţii generale

454

A1.2.2 Tonalităţi pentru informaţii suplimentare

457

Anexa 2 -Timpi de propagare

458

Anexa 3 - Semnificaţia semnalelor R2 de registru

459

Anexa 4-Automate extinse, cu număr finit de stări

463

Anexa 5-Elemente de trafic

468

A5.1  Definiţie, unităţi de măsurare

468

A5.2  Sisteme de servire cu aşteptare. Modelare matematică

471

A5.3  Multiplexare statistică

474

Anexa 6-Aplicaţii diverse

477

INDEX

496

BIBLOGRAFIE

502