C U P R I N S

 

Capitolul I.  Obiectul şi problematica sociologiei

5

1.  Constituirea sociologiei ca ştiinţă

5

2.  Obiectul şi temele majore ale sociologiei

8

3.  Sociologia generala şi de ramură

10

4.  Conexiuni şi interferenţe cu alte ştiinţe

12

5.  Universul multidimensional al sociologiei

14

Capitolul II.  Problemele metodologice ale sociologiei

19

1.  Domeniul metodologic

19

2.  Metodele de culegere a informaţiei

28

3.  Analiza documentelor

30

4.  Interviul şi ancheta

33

5.  Cercetări selective

37

Capitolul III.  Individ şi societate

43

1.  Personalitatea socială

43

2.  Paradigma individualistă

46

3.  Metoda. Individualismul metodologic

48

4.  Grupuri sociale

52

Capitolul IV.  Socializarea

55

1.  Procesul socializării

55

2.  Mecanisme ale socializării

58

3.  Socializarea în copilărie şi tinereţe. Persoane semnificative

63

4.  Socializarea în viaţa de adult şi vârsta a III-a

64

Capitolul V.  Educaţia

69

1.  Conceptul de educaţie

69

2.  Funcţiile educaţiei

71

3.  Sistemul de învăţământ

72

Capitolul VI.  Stratificarea socială

75

1.  Precizări preliminare

75

2.  Manifestarea stratificării

77

3.  Teorii asupra stratificării

80

4.  Teorii funcţionaliste

82

Capitolul VII.  Mobilitatea socială

85

1.  Cadrul conceptului

85

2.  Semnificaţia fenomenului de mobilitate socială

88

3.  Problema de măsurare a nivelului de mobilitate

89

4.  Direcţii de cercetare în sociologia mobilităţii

91

Capitolul VIII.  Mobilitatea teritorială

95

1.  Migraţia (precizări preliminare)

95

2.  Cazuri clasice de migraţiune

98

3.  Teorii despre migraţii

101

4.  Consecinţele migraţiei

103

5.  Navetismul

105

Capitolul IX.  Opinia publică

107

1.  Definiţia opiniei publice

107

2.  Opinia publică şi democraţia pluralistă

109

3.  Cunoaşterea şi măsurarea opiniei publice

112

Capitolul X.  Familia şi căsătoria

117

1.  Definiţie şi clasificare

117

2.  Funcţiile familiei

120

3.  Probleme sociale ale familiei

121

4.  Structuri de viată alternative

123