C U P R I N S

Introducere

3

Partea întîi

GENERALITĂŢI

Capitolul I.  Scurt istoric al dezvoltării industriei de reparare a automobilelor din U.R.S.S.

7

Capitolul II.  Generalităţi cu privire la repararea automobilelor

13

1.  Sistemul de întreţinere tehnică prin planificarea reparaţiilor preventive

a automobilelor

15

2.  Metode şi feluri de reparaţii auto

18

Partea a doua

TEHNOLOGIA REPARĂRII AUTOMOBILELOR

Capitolul I.  Scheme de procese tehnologice

25

Capitolul II.  Primirea automobilelor în reparaţie şi spălarea exterioară

29

Capitolul III.  Demontarea automobilelor în agregate şi a agregatelor în piese

36

Capitolul IV.  Curăţirea şi degresarea pieselor de automobil

46

Capitolul IV.  Curăţirea şi degresarea pieselor de automobil

55

1.  Metoda alcătuirii condiţiilor tehnice pentru repararea pieselor

55

2.  Metoda determinării dimensiunilor de reparaţii ale pieselor

58

3.  Sortarea pieselor de automobil

70

Capitolul VI.  Completarea şi ajustarea pieselor de automobil

80

1.  Alegerea pieselor

80

2.  Lucrări de ajustare

86

3.  Trimiterea seturilor de piese la montaj

93

Capitolul VII.  Asamblarea agregatelor de automobil

95

1.  Lucrările tip de asamblare

95

2.  Asamblarea subansamblurilor

104

3.  Asamblarea ansamblurilor

107

4.  Asamblarea agregatelor auxiliare

118

5.  Asamblarea agregatelor principale

127

Capitolul VIII.  Încercarea agregatelor de automobil după asamblare

158

Capitolul IX.  Montarea generală a automobilelor, încercarea pe parcurs şi predarea lor

177

Partea a treia

UZURA PIESELOR DE AUTOMOBIL

Capitolul I.  Clasificarea defectelor pieselor

190

Capitolul II.  Frecarea şi uzarea pieselor

192

Capitolul III.  Uzura pieselor principale ale motorului

196

1.  Uzura cilindrilor, pistoanelor şi segmenţilor

196

2.  Uzura bolturilor de piston, a găurilor din umerii pistonului şi aje bucşelor bielelor

211

3.  Uzura fusurilor arborilor cotiţi

215

Partea a patra

TEHNOLOGIA REPARĂRII PIESELOR

Capitolul I.  Clasificarea procedeelor de reparare a pieselor

221

Capitolul II.  Recondiţionarea pieselor prin procedeul de prelucrare mecanică

227

1.  Procedeul dimensiunilor de reparaţii

227

2.  Procedeul de recondiţionare cu piese suplimentare (de reparaţii)

231

3.  Procedeul de recondiţionare prin înlocuirea unei părţi de piesă

234

Capitolul III.  Recondiţionarea pieselor prin operaţii de lăcătuşerie şi prelucrare mecanică

237

1.  Procedeul pilirii şi răzuirii

237

2.  Procedeul frezării şi rodării

237

3.  Procedeul astupării cu ştifturi

241

4.  Procedeul peticirii

242

Capitolul IV.  Recondiţionarea pieselor prin deformare plastică

245

1.  Generalităţi

245

2.  Refularea pieselor

245

3.  Mandrinarea pieselor

248

4.  Restrîngerea pieselor

250

5.  Întinderea pieselor

251

6.  Îndreptarea pieselor

251

7.  Moletarea (randalinarea) pieselor

252

Capitolul V.  Recondiţionarea pieselor prin sudare şi încărcare cu sudură

256

1.  Sudarea cu gaz

257

2.  Sudarea electrică cu arc

269

3.  Alegerea felului de sudare pentru piesele confecţionate din metale diferite

284

4.  Sudarea şi încărcarea mecanizată

288

5.  Sudarea electrică prin rezistenţă cap la cap

291

Capitolul VI.  Recondiţionarea pieselor priri metalizare

297

1.  Generalităţi

297

2.  Procesul tehnologic al metalizării

307

3.  Structura şi proprietăţile metalului încărcat prin pulverizare

315

Capitolul VII.  Recondiţionarea pieselor metalice prin galvanizare

319

1.  Generalităţi

320

2.  Recondiţionarea pieselor uzate prin cromare

323

3.  Recondiţionarea pieselor uzate prin oţelire

340

4.  Recondiţionarea pieselor uzate prin arămire

352

Capitolul VIII.  Recondiţionarea pieselor prin procedeul de prelucrare prin electroeroziune

355

1.  Generalităţi

355

2.  Procedeul recondiţionării pieselor prin electroeroziune

359

Capitolul IX.  Recondiţionarea pieselor prin lipire

367

1.  Generalităţi

367

2.  Lipirea cu aliaje moi

368

3.  Lipirea cu aliaje tari

370

Capitolul X.  Recondiţionarea pieselor prin returnarea aliajului de antifricţiune

372

1.  Generalităţi

372

2.  Procedeul de recondiţionare a lagărelor prin returnarea compoziţiei cu cositor

377

3.  Procedeul de recondiţionare a lagărelor prin returnarea compoziţiei

de bronz cu plumb

391

Capitolul XI.  Alegerea procedeului raţional de recondiţionare a pieselor la întreprinderile

de reparaţii auto

396