C U P R I N S

 

1.  Elemente de structură a lemnului

13

2.  Defecte şi anomalii ale lemnului

17

2.1.  Defecte de formă ale lemnului rotund

19

2.2.  Defecte de structură ale lemnului rotund

25

2.3.  Noduri

29

2.4.  Crăpături

31

2.5.  Găuri şi galerii de insecte

33

2.6.  Alteraţii ale lemnului

34

2.7.  Defecte de rănire ale lemnului

39

2.8.  Defecte datorate altor cauze

40

2.9.  Defecte de exploatare şi prelucrare

41

3.  Utilaje pentru prelucrarea lemnului

43

3.1.  Gatere verticale

43

3.1.1.  Descrierea gaterelor verticale

47

3.1.2.  Elemente privind întreţinerea şi ascuţirea pânzelor tăietoare

65

3.2.  Gatere orizontale

76

3.3.  Ferăstraie panglică

78

3.4.  Ferăstraie circulare

81

3.5.  Instalaţii de exhaustare

90

4.  Fabricarea cherestelei

93

4.1.  Termeni şi definiţii

93

4.2.  Dimensiunile cherestelei

98

4.3.  Lucrări în depozitul de buşteni

103

4.3.1.  Descărcarea buştenilor din mijloacele de transport

108

4.3.2.  Recepţia cantitativă şi calitativă a buştenilor

113

4.3.3.  Sortarea lemnului rotund

117

4.3.3.1.  Tehnica sortării lemnului

117

4.3.3.2.  Selecţionarea şi retezarea lemnului rotund

120

4.4.  Dimensionarea depozitelor de buşteni

133

4.5.  Prezervarea buştenilor

135

4.5.1.  Procedeul de prezervare a buştenilor prin scufundare

în bazine cu apă

136

4.5.2.  Procedeul de prezervare a buştenilor cu rumeguş umed

136

4.5.3.  Procedeul de prezervare cu paste aplicate la capetele

buştenilor

138

4.5.4.  Procedeul de prezervare a buştenilor prin stropire cu apă

139

4.6.  Lucrări în hala de fabricare a cherestelei

139

4.6.1.  Sisteme de debitare a buştenilor

145

4.6.2.  Întocmirea modelelor de debitare

148

4.6.2.1.  Calculul modelelor de debitare

152

4.6.2.2.  Modele de debitare a buştenilor de răşinoase

153

4.6.2.3.  Modele de debitare a buştenilor de fag

161

4.6.2.4.  Modele de debitare a buştenilor de stejar

167

4.6.2.5.  Tăierea buştenilor de diverse specii foioase

169

4.6.3.  Procesul tehnologic de fabricare a cherestelei

169

4.6.3.1.  Procesul tehnologic de fabricare a cherestelei de răşinoase

169

4.6.3.2.  Procesul tehnologic de fabricare a cherestelei de fag cu

gatere verticale

173

4.6.3.3.  Fabricarea cherestelei de fag cu ferăstrăul panglică

176

4.6.3.4.  Fabricarea cherestelei de stejar cu gatere verticale

182

4.6.4.  Capacitatea de producţie în hala de debitare a buştenilor

184

4.6.4.1.  Organizarea activităţii în hala de gatere

189

5.  Lucrări în depozitul de cherestea

193

5.1.  Aburirea cherestelei de fag

193

5.2.  Sortarea, inventarierea, uscarea şi expediţia cherestelei

200

5.2.1.  Sortarea cherestelei

200

5.2.1.1.  Defectele cherestelei

205

5.2.2.  Inventarierea cherestelei

222

5.2.3.  Stivuirea cherestelei

223

5.2.4.  Expediţia cherestelei

229

5.2.4.1.  Expediţia cherestelei la intern

229

5.2.4.2.  Expediţia cherestelei la extern

231

5.3.  Antiseptizarea cherestelei

233

5.4.  Depozitarea şi uscarea cherestelei

235

5.4.1.  Uscarea artificială a cherestelei

238

6.  Elemente de protecţie a muncii la prelucrarea primară

a lemnului

243

6.1.  Instalaţii pentru descărcat, manipulat şi transportat buşteni

244

6.2.  Instalaţii de pregătire a buştenilor pentru debitare

245

6.3.  Utilaje pentru debitarea buştenilor în gatere

246

6.4.  Utilaje pentru prelucrarea cherestelei

247

6.5.  Circulaţia în hala de fabricare a cherestelei

248

6.6.  Transmisiile din subsolul halei de fabricare

248

6.7.  Instalaţii şi utilaje din depozitul de cherestea

249

7.  Noţiuni privind certificarea pădurilor

251

7.1.  Introducere

251

7.2.  Certificarea pădurilor - o soluţie menită să stopeze pierderea şi

degradarea pădurilor

253

7.3.  Certificarea voluntară

254

7.4.  Scheme bazate pe sistemele de management de mediu

ISO 14001 şi EMAS

254

7.5.  Certificarea FSC

255

7.6.  Desfăşurarea procesului de certificare

257

7.7.  Costul certificării pădurilor şi comerţul liber

259

7.8.  Beneficiile certificării FSC

260

7.9.  Organisme de certificare acreditate de FSC

261

Concluzii

262

Bibliografie

263