C U P R I N S

Cap. 1.  Generalităţi

3

1.1.  Noţiuni generale privind podurile din beton armat

3

1.2.  Clasificarea podurilor din beton armat

6

1.2.1.  Clasificarea după schema statică a structurii de rezistenţă

6

1.2.2.  Clasificarea după modul de execuţie

9

1.2.3.  Clasificarea după natura solicitărilor din elementele de rezistenţă

10

1.3.  Scurt istoric şi tendinţe actuale în construcţia podurilor masive

10

Cap. 2.  Alcătuirea căii podurilor din beton armat

30

2.1.  Alcătuirea căii la podurile de şosea

30

2.1.1.  Partea carosabilă

30

2.1.2.  Trotuare

33

2.1.3.  Parapete

35

2.1.4.  Evacuarea apelor

38

2.1.5.  Hidroizolaţia

39

2.1.6.  Rosturi de dilataţie

40

2.1.7.  Racordarea căii de pe pod cu rampele de acces

45

2.2.  Alcătuirea căii la podurile de cale ferată

47

2.2.1.  Calea

47

2.2.2.  Trotuare

51

2.2.3.  Parapete

54

2.2.4.  Evacuarea apelor

55

2.2.5.  Hidroizolaţia

56

2.2.6.  Acoperirea rosturilor

57

2.2.7.  Racordarea căii de pe pod cu rampele de acces

60

Cap. 3.  Podeţe şi poduri dalate

61

3.1.  Noţiuni generale asupra podeţelor şi podurilor dalate

61

3.2.  Alcătuirea podeţelor şi podurilor dalate de şosea

63

3.2.1.  Dale monolite

63

3.2.2.  Dale prefabricate

68

3.3.  Alcătuirea podeţelor şi podurilor dalate de cale ferată

73

3.3.1.  Podeţe dalate monolite

73

3.3.2.  Poduri dalate monolite

78

3.3.3.  Podeţe şi poduri dalate prefabricate

81

3.4.  Comportarea, calculul şi armarea dalelor

87

3.4.1.  Comportarea sub încărcări exterioare

87

3.4.2.  Calculul dalelor

88

3.4.3.  Armarea podeţelor şi podurilor dalate

105

3.5.  Podeţe şi poduri cu dale continue

107

3.6.  Podeţe şi poduri dalate oblice

109

3.7.  Consideraţii asupra calculului elementelor din beton precomprimat la starea limită de fisurare

110

Cap. 4.  Poduri pe grinzi

117

4.1.  Alcătuirea suprastructurilor

117

4.1.1.  Noţiuni generale

117

4.1.2.  Alcătuirea secţiunilor transversale ale podurilor pe grinzi

121

4.1.3.  Poduri pe grinzi simplu rezemate

125

4.1.4.  Poduri pe grinzi cu console

159

4.1.5.  Poduri pe grinzi Cerber

166

4.1.6.  Poduri pe grinzi continue

169

4.2.  Elemente de calcul pentru proiectarea suprastructurilor podurilor pe grinzi

182

4.2.1.  Metode de calcul privind  repartiţia  transversală  a  încărcărilor utile în reţelele de grinzi

182

4.2.2.  Calculul plăcilor podurilor de şosea

209

4.2.3.  Calculul plăcilor podurilor de cale ferată

219

4.2.4.  Verificarea inimilor grinzilor la acţiunea  momentelor transmise de placă

222

4.2.5.  Calculul antretoazelor

223

4.3.  Rezemarea dalelor şi a grinzilor

228

4.3.1.  Alcătuirea aparatelor de reazem

228

4.3.2.  Calculul aparatelor de reazem

238

4.4.  Infrastructurile podurilor de grinzi

247

4.4.1.  Alcătuirea constructivă a infrastructurilor podurilor pe grinzi

247

4.4.2.  Consideraţii privind proiectarea infrastructurilor

269

4.4.3.  Executarea elevaţiilor infrastructurilor de poduri

279

4.4.4.  Executarea fundaţiilor cu ajutorul podurilor provizorii

282

Cap. 5.  Poduri pe cadre

284

5.1.  Principii generale şi elemente constructive. Scheme statice

284

5.2.  Alcătuirea podurilor pe cadre executate monolit

287

5.3.  Poduri pe cadre executate din elemente prefabricate

302

5.4.  Poduri pe cadre monolite executate din beton precomprimat

309

5.5.  Poduri pe cadre executate în consolă

312

5.6.  Infrastructurile podurilor pe cadre

321

Cap. 6.  Poduri pe arce şi bolţi

324

6.1.  Alcătuirea podurilor pe arce şi bolţi

324

6.1.1.  Noţiuni generale

324

6.1.2.  Poduri pe arce şi bolţi cu calea sus

329

6.1.3.  Poduri pe arce cu calea la mijloc

352

6.1.4.  Poduri pe arce cu calea jos

365

6.1.5.  Tipuri speciale de poduri pe arce şi bolţi

368

6.1.6.  Infrastructurile podurilor pe arce şi bolţi

372

6.2.  Calculul podurilor pe arce şi bolţi

378

6.2.1.  Alegerea dimensiunilor de bază ale arcelor şi bolţilor

378

6.2.2.  Calculul podurilor cu considerarea conlucrării dintre bolţi (arce) şi tabliere

397

6.2.3.  Unele metode aproximative  pentru  calculul  conlucrării bolţilor sau arcelor cu tablierul

403

6.2.4.  Calculul podurilor pe arce avînd calea la mijloc, cu considerarea conlucrării arcelor cu tablierul

411

6.2.5.  Calculul arcelor flexibile cu tiranţi rigizi

415

6.2.6.  Calculul podurilor pe arce-pereţi

417

6.2.7.  Elemente de calcul privind stabilitatea arcelor

418

Cap. 7.  Execuţia podurilor

424

7.1.  Execuţia suprastructurilor podurilor monolite dalate, pe grinzi sau pe cadre

424

7.1.1.  Eşafodaje

424

7.1.2.  Cofrajele eşafodajelor

425

7.1.3.  Traversele eşafodajelor

427

7.1.4.  Elementele principale de rezistenţă ale eşafodajelor

428

7.1.5.  Infrastructurile eşafodajelor

430

7.1.6.  Deformaţiile eşafodajelor

430

7.1.7.  Montarea armăturilor si betonarea suprastructurilor

432

7.1.8.  Descintrarea eşafodajelor

435

7.2.  Execuţia suprastructurilor din elemente prefabricate precomprimate

437

7.3.  Transportul elementelor prefabricate

441

7.4.  Procedee de montare a grinzilor prefabricate

443

7.4.1.  Montarea cu ajutorul macaralelor cu braţ mobil

444

7.4.2.  Montarea grinzilor cu ajutorul macaralelor portal care se deplasează pe estacade

sau poduri provizorii

451

7.4.3.  Montarea elementelor prefabricate cu ajutorul unui pod provizoriu

455

7.4.4.  Montarea elementelor prefabricate cu ajutorul unei grinzi metalice de lansare

456

7.4.5.  Montarea grinzilor cu ajutorul unor planuri înclinate metalice

458

7.4.6.  Montarea suprastructurilor cu ajutorul macaralelor catarg (bigi)

458

7.4.7.  Montarea suprastructurilor de poduri prin împingere

459

7.4.8.  Dispozitive speciale de montare

461

7.4.9.  Montarea suprastructurilor podurilor prin plutire

462

7.4.10.  Montarea suprastructurilor de poduri realizate din tronsoane prefabricate,

cu ajutorul unor eşafodaje

463

7.5.  Poduri executate în consolă

465

7.6.  Procedee de execuţie a podurilor pe bolţi şi arce

474

Cap. 8.  Podeţe înecate

500

8.1.  Generalităţi

500

8.2.  Particularităţi de alcătuire a podeţelor înecate

501

8.2.1.  Clasificarea podeţelor după secţiunea transversală

501

8.2.2.  Podeţe cu secţiune circulară

501

8.2.3.  Podeţe boltite

503

8.2.4.  Podeţe ovoidale

504

8.2.5.  Podeţe înecate cu secţiune dreptunghiulară

508

8.2.6.  Podeţe cu secţiune triunghiulară

509

8.2.7.  Materiale folosite la execultarea podeţelor înecate

509

8.2.8.  Fundaţiile podeţelor înecate

510

8.2.9.  Rosturile podeţelor înecate

511

8.2.10.  Racordări ale podeţelor înecate cu terasamentele

512

8.2.11.  Asigurarea scurgerii apelor

514

8.2.12.  Podeţe înecate realizate din elemente prefabricate

515

8.3.  Calculul podeţelor înecate

519

8.3.1.  Calculul podeţelor boltite

520

8.3.2.  Metode practice pentru calculul bolţilor de deschideri mici

523

8.3.3.  Calculul podeţelor tubulare circulare

527

8.3.4.  Calculul podeţelor tubulare dreptunghiulare

533

8.4.  Execuţia şi întreţinerea podeţelor înecate

536

Cap. 9.  Protecţia, exploatarea şi repararea podurilor din beton armat

540

9.1.  Protecţia podurilor

540

9.2.  Exploatarea podurilor din beton armat

541

9.2.1.  Supravegherea tehnică

541

9.2.2.  Revizii curente şi periodice

542

9.2.3.  Întreţinerea podurilor

542

9.2.4.  Reparaţii

545

9.3.  Consolidarea podurilor

547

9.3.1.  Consolidarea infrastructurilor

547

9.3.2.  Consolidarea structurilor de rezistenţă

549

9.4.  Controlul calităţii lucrărilor executate la podurile din beton armat

561

9.4.1.  Controlul calităţii lucrărilor de fundaţii

561

9.4.2.  Controlul calităţii la lucrările din beton

562

9.4.3.  Controlul calităţii lucrărilor de hidroizolaţii

565

9.5.  Încercarea podurilor

566

Anexe

569

Bibliografie

585

Cuprins

588