C U P R I N S

Clasa a IX-a

Cap. 1  Apariţia şi evoluţia comerţului

3

1.1.  Condiţiile apariţiei comerţului

3

1.2.  Principalele etape în evoluţia comerţului

4

1.3.  Factorii care au determinat dezvoltarea comerţului

4

Cap. 2  Locul şl rolul comerţului In activitatea economică şi socială

5

2.1.  Definirea noţiunilor de comerţ şi distribuţie

5

2.2.  Funcţiile comerţului şi alimentaţiei publice

7

2.3.  Interdependenţa comerţului cu celelalte ramuri ale economiei naţionale

11

Cap. 3  Faptele şi actele de comerţ. Comercianţii

12

3.1.  Momente în evoluţia reglementării activităţii comerciale

12

3.2.  Codul comercial român

13

Cap. 4  Organizarea comerţului in România

17

4.1.  Structura organizatorică a comerţului şi alimentaţiei publice

17

4.2.  Formele comerţului

18

4.3.  Comerţul cu ridicata, de mic-gros şi cu amănuntul

19

4.4.  Societăţile comerciale

22

4.5.  Organizarea managerială a societăţii comerciale

25

4.5.1.  Noţiuni introductive privind managementul

25

4.5.2.  Organizarea procesuală a societăţii comerciale

26

4.5.3.  Organizarea structurală a societăţii comerciale

30

4.5.4.  Tipuri de structuri organizatorice

34

4.5.5.  Documentele care concretizează structura organizatorică

37

4.5.6.  Modalităţi de îmbunătăţire a funcţionalităţii structurii organizatorice

40

4.5.7.  Funcţiile conducătorului

41

4.5.8.  Bursele de mărfuri şi valori

44

4.5.9.  Bursa de mărfuri

46

4.5.10.  Bursele de valori

53

4.6.  Camera de comerţ şi industrie

56

4.6.1.  Organizarea şi rolul camerei de comerţ şi industrie

56

4.6.2.  Registrul comerţului

59

Cap. 5  Organizarea reţelei comerciale şi de alimentaţie publica

62

5.1.  Definirea şi clasificarea reţelei

62

5.2.  Specializarea reţelei comerciale cu amănuntul

64

5.3.  Clasificarea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică

70

Clasa a X-a

Cap. 6  Coordonatele pieţei bunurilor şi serviciilor

73

6.1.  Conţinutul pieţei

73

6.2.  Structura pieţei

75

6.3.  Factorii care influenţează dinamica pieţei

77

Cap. 7  Relaţiile comerţului cu furnizorii interni şi externi

79

7.1.  Conţinutul relaţiilor economice dintre comerţ şi producători

79

7.2.  Formele relaţiilor

80

7.3.  Contractul economic - formă principală a relaţiilor dintre comerţ şi producţie

81

7.4.  Relaţiile comerţului şi alimentaţiei publice cu furnizorii externi

88

Cap. 8  Cererea de mărfuri

91

8.1.  Conţinutul cererii de mărfuri

91

8.2.  Formele de manifestare a cererii de mărfuri

91

8.3.  Particularităţile cererii pentru bunurile destinate consumului intermediar

94

8.4.  Factorii care influenţează cererea de mărfuri

95

8.4.1.  Factorii economici

96

8.4.2.  Factorii demografici

97

8.4.3.  Factorii psihologici şi sociologici

97

8.4.4.  Factorii organizatorici

98

8.4.5.  Factorii conjuncturali

98

8.4.6.  Factorii sezonieri

98

8.5.  Determinarea cererii de mărfuri

99

8.5.1.  Metode bazate pe analiză

100

8.5.2.  Metode de estimare indirectă a cererii

111

8.5.3.  Metode de estimare directă a cererii

111

Cap. 9  Oferta de mărfuri

113

9.1.  Conţinutul ofertei de mărfuri

113

9.2.  Structura ofertei

114

9.3.  Caracteristicile ofertei

115

9.4.  Înnoirea ofertei

116

9.5.  Funcţiile ofertei

119

Cap. 10  Relaţiile comerţului şi alimentaţiei publice cu consumatorii

120

10.1.  Conţinutul relaţiilor

120

10.2.  Metode folosite în cercetările motivaţionale

124

10.3.  Formele relaţiilor

125

10.4.  Perfecţionarea relaţiilor dintre alimentaţia publică şi consumatori

126

Cap. 11  Protecţia consumatorilor

127

11.1.  Problematica protecţiei consumatorilor

127

11.2.  Obiectivele programelor de protecţie a consumatorilor

129

11.3.  Organizarea activităţii de protecţie a consumatorilor

132

Cap. 12  Circulaţia mărfurilor

135

12.1.  Indicatorii circulaţiei mărfurilor şi corelaţiile dintre aceştia

135

12.2.  Particularităţile circulaţiei mărfurilor în alimentaţia publică

136

12.3.  Managementul activităţii de desfacere

138

12.4.  Dimensionarea volumului vânzărilor

139

12.5.  Stocurile materiale

141

12.6.  Managementul aprovizionării tehnico-materiale

151

12.7.  Analiza modului In care s-su realizat previziunile privind vânzările şi aprovizionările

154

Cap. 13  Ambalajele

158

13.1.  Rolul ambalajelor

158

13.2.  Clasificarea ambalajelor

160

13.3.  Gestionarea ambalajelor

161

Clasa a XI-a

Cap. 14  Circulaţia turistică

163

14.1.  Organizarea activităţii de cazare hotelieră

163

14.2.  Serviciile hoteliere

164

14.3.  Conţinutul activităţii hoteliere

165

14.4.  Tehnologia prestărilor de servicii

170

14.5.  Indicatorii specifici activităţii turistice. Dimensionarea acestora

172

14.6.  Analiza modului în care s-au realizat indicatorii prevăzuţi

173

Cap. 15  Personalul şi salarizarea

176

15.1.  Selecţia şi formarea personalului

176

15.2.  Principalii indicatori folosiţi în salarizarea personalului

186

15.3.  Corelaţia dintre principalii indicatori

187

Cap. 16  Preţurile

190

16.1.  Funcţiile preţului

190

16.2.  Structura preţului cu amănuntul

191

16.3.  Preţurile produselor de bucătărie şi cofetărie

193

16.4.  Preţul psihologic

194

Cap. 17  Eficienţa economică a comerţului

195

17.1.  Cheltuielile de circulaţie

195

17.2.  Indicatori i folosiţi în dimensionarea şi analiza cheltuielilor de circulaţie

197

17.3.  Factorii care influenţează nivelul cheltuielilor de circulaţie

199

17.4.  Căile de reducere a cheltuielilor de circulaţie

202

17.5.  Conţinutul eficienţei economice în activitatea de alimentaţie publică şi turistică

203

17.6.  Indicatorii eficienţei

204

17.7.  Profitul şi rata acestuia

205

17.8.  Eficienţa activităţii hoteliere

210

Cap. 18  Probleme de urbanism comercial

211

18.1.  Conţinutul activităţii de urbanism comercial

211

18.2.  Integrarea comerţului în complexul funcţional urban

212

18.3.  Dimensionarea, profilarea şi amplasarea dotărilor comerciale

217

Cap. 19  Evoluţia comerţului in următorii 10 - 15 ani

223