C U P R I N S

 

1. INTRODUCERE

5

1.1. Definiţia microbiologiei

5

1.2. Scurt istoric al microbiologiei

6

2. DIVERSITATEA MICROORGANISMELOR

11

2.1. Rolul microorganismelor în natură

11

2.2. Clasificarea microorganismelor după tipul de celulă

13

2.3. Clasificarea taxonomică a microorganismelor

16

2.3.1. Virusuri

16

2.3.2. Bacterii

23

2.3.3. Fungi

34

2.3.4. Algele

34

2.3.4.1. Algele verzi-albastre (Cianobacterii)

35

2.3.4.2. Flagelatele verzi

37

2.3.4.3. Algele verzi

38

2.3.4.4. Diatomeele

39

2.3.4.5. Algele brune

40

2.3.4.6. Algele roşii

41

2.3.5. Protozoare

41

2.3.6. Rotiferi

44

2.3.7. Crustacei

46

2.3.8. Nematode

49

3. FACTORII DE MEDIU

51

3.1. Temperatura

52

3.2. Presiunea osmotică

54

3.3. Presiunea hidrostatică

55

3.4. Factorul pH

55

3.5. Potenţialul redox

57

3.6. Umiditatea

58

4. MICROORGANISMELE SI MEDIILE LOR DE VIAŢĂ

60

4.1. Atmosfera ca habitat pentru microorganisme

60

4.2. Microbiota din sol

61

4.2.1. Bacterii

62

4.2.2. Fungi

64

4.2.3. Alge

66

4.2.4. Protozoare

66

4.3. Structura şi dinamica populaţiilor de microorganisme din ape

67

4.3.1. Mediile acvatice naturale

67

4.3.1.1. Tipuri de medii acvatice naturale

67

4.3.1.2. Factorii fizici şi chimici care influenţează activitatea microorganismelor acvatice

67

4.3.1.3. Microbiologia apelor naturale

75

4.3.2. Microbiologia apelor uzate

77

4.3.2.1. Generalităţi. Legislaţie

77

4.3.2.2. Degradarea substanţelor organice prin procese aerobe

79

4.3.2.3. Degradarea substanţelor organice prin procese anaerobe

94

5. TOXICOLOGIE

97

5.1. Doze toxice

97

5.2. Factorii care influenţează toxicitatea

98

5.2.1. Factori externi

98

5.2.1.1. Interacţiunea substanţelor toxice

99

5.2.1.2. Temperatura

99

5.2.1.3. Conţinutul apei în oxigen dizolvat

99

5.2.1.4. Dioxidul de carbon

100

5.2.1.5. Conţinutul apei în săruri minerale

100

5.2.1.6. Lumina

100

5.2.1.7. Viteza curentului apei

100

5.2.1.8. Turbiditate

101

5.2.2. Factori interni

101

5.2.2.1. Specia

101

5.2.2.2. Mărimea animalului

101

5.2.2.3. Starea fiziologică a animalelor

101

5.2.2.4. Capacitatea de rezistenţă individuală

102

5.3. Procesul intoxicării

102

5.3.1. Pătrunderea şi absorbţia

103

5.3.2. Distribuţia, depozitarea, acumularea

104

5.4. Metode pentru determinarea toxicităţii

104

5.5. Organismele patogene din apele uzate

108

5.5.1. Bacterii

108

5.5.2. Protozoare

112

5.5.3. Helminţi

112

5.5.4. Virusuri

113

5.5.5. Supravieţuirea organismelor patogene

114

5.5.6. Rezistenţa microorganismelor la agenţii antimicrobieni

115

5.6. Algele şi toxinele lor

115

APLICATII

121

1. Colectarea şi prelucrarea probelor biologice din mediul acvatic

121

2. Determinarea numărului total de bacterii aerobe ce se dezvoltă la 37C

133

3. Determinarea consumului biochimic de oxigen

138

4. Caracterizarea biologică a nămolului activat din bazinele de aerare

142

5. Dezinfecţia

145

BIBLIOGRAFIE

150