C U P R I N S

PREFAŢĂ

Natura ştiinţelor sociale

9

Epistemologie socială

11

Epistemologii pozitiviste vs epistemologii constructiviste

11

Perspectiva epistemologică

14

Perspectiva axiologică

15

Perspectiva metodologică

17

Perspectiva retorică

18

Perspectiva etică

18

Post-pozitivismul

20

Perspective postmoderne

20

Constructivism / Construcţionism

20

Cercetarea participatorie şi advocacy

22

Cercetare calitativă vs cercetare cantitativă în ştiinţele sociale şi ale comunicării

23

Stabilirea temei de cercetare

31

Ipoteze şi întrebări de cercetare

33

Cercetarea cantitativă în ştiinţele comunicării

35

Formularea ipotezelor

35

Componente importante ale proiectului de cercetare cantitativă

35

Eşantioane. Tipuri de eşantioane. Validitate

36

Metode de eşantionare aleatoare

37

Eşantionarea nealeatoare

38

Sondajul de opinie. Ancheta prin chestionar

39

Definiţii

39

Proiectarea chestionarelor

40

Consideraţii generale despre chestionarul sociologic

40

Pretestarea chestionarului şi studiul pilot

41

Tipuri de întrebări

42

Măsurarea audienţelor

44

Cercetarea calitativă în ştiinţele sociale şi ale comunicării

47

Experimentul în domeniul ştiinţelor sociale

48

Cercetarea acţiune ca practică discursivă

51

Triangularea şi problematica validităţii în cazul cercetărilor calitative

55

Interviul

58

Focus grupul

64

Mixarea metodelor şi metisarea teoriilor

67

Bricolajul în cercetarea calitativă

68

Interpretarea datelor calitative

70

Analiza de conţinut

74

Analiza frecvenţei unei teme în cadrul comunicării

74

Monitorizare de presă

82

Ancheta Apreciativă aplicată în dezvoltarea organizaţiilor

84

Caracteristicile Investigaţiei Apreciative în Managementul Resurselor Umane

în Organizaţiile culturale

87

Comunicare şi context. Programarea Neuro-Lingvistică

102

Proiectul de cercetare în ştiinţele comunicării

110

Alegerea temei de cercetare

110

Dimensiunile alegerii temei

110

Noutate si întemeiere

111

Fezabilitate şi provocare

111

Teoretic sau empiric

111

Rezultate pe termen lung şi pe termen scurt

112

Planificarea proiectului

112

Strategie pentru planificare

112

Calendarul proiectului

112

Finanţarea proiectului

113

Elaborarea propunerii de cercetare

113

Audienţa proiectului

113

Coordonatorii de program (program officer)

113

Literature survey

114

Prezentarea cercetării pe tipuri de evaluatori (tipuri de audienţă)

114

Cercetarea literaturii de specialitate

115

Review literatură

115

Raţionalitatea cercetării

119

Metodologia

119

Metode

121

Interpretarea

121

Diseminarea rezultatelor

122

Panelul de consultanţi

122

Coordonatorii de program

123

Modele de proiecte de cercetare în ştiinţele sociale şi ale comunicării

124

PROIECT DE CERCETARE (Model 1)

124

Appreciative Inquiry in Higher Education of Law and Social Sciences

124

PROIECT DE CERCETARE (Model 2)

141

Virtualizarea spaţiului social. Perspective constructioniste asupra

fenomenului globalizarii

141

PROIECT DE CERCETARE (Model 3)

145

Dimensiuni axiologice în supervizarea serviciilor socio-medicale

145

Impactul asupra eficienţei politicilor de calitate a vieţii pacienţilor în stare terminală

145

Bibliografie

150

Anexă

164