C U P R I N S

Cap.  1.  PIEILE BRUTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEA

3

1.  Pieile brute

3

1.1.  Compoziţia pieilor brute

3

1.2.  Caracterizarea principalelor feluri de piei brute

5

1.3.  Sortarea şi aprecierea calităţii pieilor brute

6

1.4.  Recepţia, transportul şi păstrarea pieilor brute

6

1.5.  Consideraţii privitoare la comerţul internaţional al pieilor brute

7

1.6.  Particularităţile pieilor brute de import

7

1.7.  Normele internaţionale care orientează clasificarea şi condiţiile de calitate pentru pieile brute

9

1.8.  Metodologia verificării calităţii pieilor brute de import

14

2.  Încălţămintea

15

2.1.  Generalităţi cu privire la valoarea de întrebuinţare a încălţămintei

15

2.2.  Modul în care influenţează materia primă valoarea de întrebuinţare şi calitatea încălţămintei

18

2.3.  Influenţa tehnicii confecţionării asupra valorii de întrebuinţare şi asupra calităţii încălţămintei

32

2.4.  Clasificarea încălţămintei şi caracterizarea tipurilor de încălţăminte

39

2.5.  Defecte care se pot ivi la încălţăminte şi care influenţează calitatea acesteia

41

2.6.  Metoda de verificare a calităţii încălţămintei

42

2.7.  Influenţa condiţiilor de ambalare, transport şi depozitare asupra calităţii încălţămintei

43

2.8.  Consideraţii cu privire la încălţămintea din comerţul exterior

43

Cap.  II.  CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA PRODUSELE ALIMENTARE

46

1.1.  Produsele alimentare în relaţie cu nutriţia şi cu acţiunea microorganismelor

48

1.2.  Particularităţile compoziţiei chimice a produselor alimentare

53

1.3.  Clasificarea produselor alimentare

66

1.4.  Standardizarea naţională şi internaţională a produselor alimentare

68

1.5.  Verificarea calităţii loturilor de produse alimentare de export şi de import

70

1.6.  Organismele naţionale şi internaţionale pentru controlul produselor alimentare

72

1.7.  Condiţiile care se cer pentru materialele necesare ambalării produselor alimentare de export

72

1.8.  Păstrarea produselor alimentare

74

Cap.  III.  CEREALE, LEGUMINOASE USCATE, PRODUSE DE CEREALE

76

1.  Caracterizarea generală a cerealelor

76

1.1.  Structura şi compoziţia boabelor

77

1.2.  Factorii principali care influenţează calitatea cerealelor

79

1.3.  Modificări care se pot ivi la cereale în timpul păstrării

82

2.  Principalele cereale în comerţul exterior

82

2.1.  Grîul

86

2.2.  Secara

88

2.3.  Orzul

88

2.4.  Porumbul

93

2.5.  Orezul

94

2.6.  Meiul

95

3.  Boabele de leguminoase

96

3.1.  Fasolea

97

3.2.  Mazărea

98

4.  Produse obţinute direct din boabele cerealiere

98

4.1.  Făina

98

4.2.  Pastele făinoase

102

Cap.  IV.  LEGUMELE PROASPETE ÎN COMERŢUL EXTERIOR

105

1.  Caracterizarea generală a legumelor proaspete

105

2.  Calitatea legumelor proaspete. Factorii care influenţează calitatea

107

2.1.  Condiţiile de păstrare a legumelor proaspete

110

2.2.  Ambalarea şi transportul legumelor proaspete

113

3.  Clasificarea legumelor

114

4.  Legume proaspete pe piaţa internaţională. Norme intereuropene

115

4.1.  Condiţiile de calitate care se cer legumelor proaspete pentru a fi admise la export

117

4.2.  Trăsături caracteristice în orientarea legumelor spre clienţii externi. Norme care reglementează

pe plan european calitatea legumelor

119

4.3.  Tendinţe ale exportului nostru de legume

122

5.  Sortimente de legume proaspete pentru export

123

5.1.  Pătlăgele roşii şicastraveţi de seră

125

5.2.  Cartofi

131

5.3.  Castraveţi de seră

135

5.4.  Ciupercile comestibile

136

Cap.  V.  FRUCTELE PROASPETE ÎN COMERŢUL EXTERIOR

139

1.  Valoarea de întrebuinţare a fructelor proaspete şi calitatea lor

140

1.1.  Reglementarea condiţiilor de calitate a fructelor

142

1.2.  Principii generale cu privire la recoltare în relaţie cu maturitatea fructelor

142

1.3.  Principii generale cu privire la sortarea şi ambalarea fructelor

143

1.4.  Păstrarea fructelor în stare proaspătă

144

2.  Particularităţile compoziţiei chimice a fructelor

145

3.  Clasificarea fructelor

145

4.  Transportul fructelor în condiţii de protecţie a calităţii acestora

145

5.  Sortimentul de fructe proaspete pentru export

146

5.1.  Struguri de masă

164

5.2.  Merele

175

5.3.  Perele

177

Cap.  VI.  LEGUME ŞI FRUCTE CONSERVATE

182

1.  Particularităţile produselor conservate

182

2.  Vitaminele în procesul conservării

184

3.  Comportarea la conservare a componentelor energetice

187

4.  Reacţia substanţelor minerale şi a microelementelor în procesul de conservare

188

5.  Sortimente de legume şi fructe uscate

188

5.1.  Consideraţii generale asupra tehnicii uscării legumelor şi fructelor

188

5.2.  Sortimente de legume uscate pentru export

190

5.3.  Sortimentul de fructe uscate pentru export

191

6.  Sortimente de legume şi fructe conservate prin congelare

193

7.  Sortimentul legumelor conservate prin sărare

193

8.  Sortimentul legumelor conservate pria murare

194

9.  Sortimentul legumelor conservate prin marinare

195

10.  Legumele şi fructele conservate prin sterilizare

195

10.1.  Sortimentul conservelor de legume sterilizate

196

10.2.  Sortimentul conservelor de fructe sterilizate

198

10.3.  Păstrarea, alterarea şi verificarea calităţii conservelor sterilizate de legume şi fructe

199

10.4.  Fructe conservate cu ajutorul agenţilor chimici (pulpe şi marc de fructe)

199

Cap.  VII.  STIMULENTELE, CONDIMENTELE TROPICALE ŞI FRUCTELE DE IMPORT

201

1.  Stimulentele

201

1.1.  Cafeaua

201

1.2.  Cacaua

204

1.3.  Ceaiul

206

2.  Condimentele tropicale

209

3.  Fructele de import

213

3.1.  Fructele citrice

213

3.2.  Alunele de pămînt

217

3.3.  Bananele

217

3.4.  Curmalele

218

3.5.  Smochinele

218

3.6.  Măslinele

218

3.7.  Stafidele

219

Cap.  VIII.  ZAHĂRUL, MIEREA, PRODUSELE ZAHAROASE

220

1.  Zahărul

220

1.1.  Forme de zahăr în comerţ

220

1.2.  Caracteristicile de calitate, modul de ambalare păstrare şi transport

222

1.3.  Consideraţii privitoare la producţia şi calitatea zahărului în comerţul exterior al zahărului

222

2.  Sortimentul de miere

227

2.1.  Materia primă şi principiul mecanismului de transformare în miere

228

2.2.  Factorii care influenţează calitatea mierii

228

2.3.  Compoziţia chimică şi valoarea alimentară a mierii

229

2.4.  Caracteristicile de calitate ale mierii

230

2.5.  Lăptişorul de matcă

230

2.6.  Condiţiile de ambalare şi păstrare a mierii

230

2.7.  Factorii care determină posibilitatea de creştere a exportului de miere

231

3.  Produsele zaharoase

232

Cap.  IX.  ALCOOLUL ETILIC ŞI BĂUTURILE ALCOOLICE

236

1.  Alcoolul etilic (spirtul)

236

2.  Băuturile alcoolice

238

2.1.  Particularităţile generale ale băuturilor alcoolice

238

2.2.  Clasificarea băuturilor alcoolice

239

2.3.  Băuturile moderat alcoolice : vinurile

241

2.4.  Băuturi alcoolice tari rachiuri naturale, rachiuri industriale, lichioruri.

Băuturi speciale de import

250

2.5.  Romul

254

Cap.  X.  ULEIURILE ŞI GRĂSIMILE VEGETALE

261

1.  Uleiurile vegetale

261

2.  Calitatea şi verificarea calităţii uleiurilor vegetale

262

3.  Clasificarea şi caracterizarea sortimentelor de uleiuri vegetale

263

3.1.  Sortimentul uleiurilor nesicative

263

3.2.  Sortimentul uleiurilor semisicative

264

3.3.  Sortimentul uleiurilor sicative

265

3.4.  Uleiul de ricin

266

4.  Grăsimi vegetale comestibile

266

5.  Consideraţii cu privire la comerţul exterior al uleiurilor vegetale

267

Cap.  XI.  PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

269

1.  Laptele şi produsele de lapte

269

1.1.  Produsele lactate

274

1.2.  Conservele de lapte

286

2.  Ouăle

288

2.1.  Aprecierea calităţii ouălor

288

2.2.  Ouă alterate

290

2.3.  Păstrarea, ambalarea şi transportul ouălor

290

2.4.  Ouăle în comerţul internaţional

290

2.5.  Importul de ouă şi de produse de ouă

292

2.6.  Sortimentul produselor de ouă

294

3.  Carnea

295

3.1.  Factorii care influenţează calitatea cărnii

295

3.2.  Animalele do carne comestibilă

295

3.3.  Transportul animalelor vii

297

3.4.  Animalele vii pentru export

297

3.5.  Prelucrarea iniţială a animalelor. Aprecierea stării de îngrăşare. Randamentul în carne

299

3.6.  Structura şi compoziţia cărnii

300

3.7.  Principii de sortare a cărnii

302

3.8.  Carnea bolnavă improprie pentru consum

304

3.9.  Sortimente de carne în consum

305

3.10.  Carnea de pasăre

305

3.11.  Transportul şi păstrarea cărnii

306

3.12.  Carnea conservată

307

3.13.  Grăsimea animală

311

3.14.  Preparatele de carne

313

3.15.  Conservele de carne

314

3.16.  Consideraţii privitoare la comerţul mondial cu animale vii şi carne

316

4.  Peştele şi preparatele de peste

318

4.1.  Condiţiile de dezvoltare a pescuitului în România

319

4.2.  Transformările care se produc în corpul peştelui după pescuire. Controlul sanitar-veterinair

320

4.3.  Formele de valorificare a peştelui şi caracterizarea unor sortimente

324

4.4.  Subprodus din industria peştelui

334