C U P R I N S

 

Cap. 1  BAZELE FIZICO-CHIMICE ALE STUDIULUI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

9

1.1.  Structura materiei

9

1.1.1.  Legături interatomice

10

1.1.2.  Legături intermolcculare

11

1.2.  Stările de agregare ale materiei

12

1.2.1.  Starea solidă

12

1.2.2.  Starea lichidă

14

1.2.3.  Starea gazoasă

16

1.3.  Transformările stărilor de agregare

16

1.3.1.  Transformarea reciprocă solid - lichid

17

1.3.2.  Transformarea reciprocă liclud-gaz

19

1.3.3.  Transformarea solid-gaz

21

1.4.  Sisteme de substanţe

21

1.4.1.  Fenomene de interfaţă

21

1.4.2.  Sisteme disperse

24

1.4.2.1.  Sisteme omogene. Soluţii

24

1.4.2.2.  Sisteme eterogene

28

1.5.  Echilibre fizice în sistemele de substanţe

31

1.5.1.  Echilibre în sisteme cu o componentă

31

1.5.2.  Echilibre în sisteme "soluţie solidă"

32

1.5.3.  Echilibre în sisteme "aliaj de amestec"

33

1.6.  Noţiuni de cinetică chimică

34

1.7.  Molecule organice. Macromolecule

35

Cap. 2  PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

38

2.1.  Caracteristici fizice

40

2.1.1.  Densităţi. Greutăţi specifice

40

2.1.1.1.  Densitatea (reală)

41

2.1.1.2.  Densitatea aparentă

43

2.1.1.3.  Densitatea în grămadă

45

2.1.1.4.  Densitatea în stivă

46

2.1.2.  Caracteristici de structură

46

2.1.2.1.  Compactitatea

46

2.1.2.2.  Porozitatea

47

2.1.2.3.  Volumul de goluri

47

2.1.2.4.  Granulozitatea

48

2.2.  Caracteristici privind comportarea la acţiunea apei

50

2.2.1.  Umiditatea. Absorbţia de apa

51

2.2.2.  Permeabilitatea la apă

53

2.2.3.  Coeficientul de înmuiere la apă

54

2.2.4.  Rezistenta la înghet-dezgheţ repetat

54

2.3.  Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea căldurii

55

2.3.1.  Coeficienţii de dilatatie termică

57

2.3.2.  Punctul de înmuiere

57

2.3.3.  Conductivitatea termică

58

2.4.  Caracteristici mecanice

59

2.4.1.  Starea de eforturi şi deformaţii a corpurilor solide

59

2.4.2. Încercarea mecanică a materialelor

63

2.4.3.  Încercarea la compresiune statică

64

2.4.4.  Încercarea la întindere statică

66

2.4.5.  Încercarea la compresiune dinamică

68

2.4.6.  Încercarea la încovoiere dinamică

69

2.4.7.  Încercări ciclice (la oboseală)

70

Cap. 3  PIATRA NATURALA

72

3.1.  Minerale

72

3.2.  Roci

74

3.2.1.  Tipuri de roci, clasificate după caracteristicile compoziţionale

75

3.2.2.  Tipuri de roci, clasificate după structură şi textură

75

3.2.3.  Tipuri de roci, clasificate după geneză

76

3.2.4.  Caracteristicile tehnice ale rocilor

78

3.3.  Tipuri de roci folosite în construcţii

79

3.4.  Produse din piatră pentni construcţii

80

3.4.1.  Pietre naturale pentru construcţii

80

3.4.1.1.  Pietre neprelucrate

80

3.4.1.2.  Pietre prelucrate

81

3.4.2.  Agregate naturale

84

3.4.2.1.  Agregate sfărâmate natural

84

3.4.2.2.  Agregate sfărâmate artificial

85

3.4.3.  Caracteristicile tehnice ale agregatelor

85

3.4.3.1.  Caracteristicile agregatelor grele

85

3.4.3.2.  Caracteristicile agregatelor uşoare

86

3.5.  Acţiuni agresive şi mijloace de protecţie a materialelor din piatră naturală

86

Cap. 4  MATERIALE CERAMICE

88

4.1.  Compoziţia şi structura argilei

88

4.2.  Comportarea argilei la încălzire

89

4.3.  Principii tehnologice de fabricaţie a produselor ceramice

90

4.4.  Clasificarea materialelor ceramice

92

4.5.  Produse ceramice pentru construcţii

93

4.5.1.  Produse pentru zidării

93

4.5.2.  Corpuri ceramice pentru planşee

97

4.5.3.  Materiale pentru învelitori

97

4.5.4.  Tuburi ceramice

98

4.5.5.  Produse ceramice pentru protecţii şi finisaje

99

4.5.6.  Materiale refractare

101

4.5.7.  Agregate de tip ceramic

102

4.5.8.  Alte produse ceramice

102

Cap. 5  MATERIALE DIN STICLA

103

5.1.  Caracteristicile tehnice ale sticlei

104

5.2.  Produse din sticlă, pentru construcţii

105

Cap. 6  METALE

108

6.1.  Fierul şi aliajele sale

108

6.1.1.  Noţiuni de siderurgie

109

6.1.2.  Caracteristicile aliajelor Fe-C

112

6.1.3.  Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor oţelurilor

118

6.1.4.  Principii de marcare a oţelurilor

119

6.1.5.  Tratamente mecanice la oţeluri

120

6.1.6.  Tratamente termice la oteluri

121

6.1.7.  Tratamente termochimice la oţeluri

122

6.1.8.  Produse din oţel pentru construcţii

122

6.1.8.1.  Laminate

122

6.1.8.2.  Armături pentru betoane

125

6.2.  Metale şi aliaje neferoase

126

6.2.1.  Aluminiul

127

6.2.2.  Cuprul

128

6.2.3.  Plumbul

130

6.2.4.  Zincul

130

6.3.  Coroziunea metalelor şi principii de protecţie

130

Cap. 7  LIANŢI MINERALI

134

7.1.  Clasificarea lianţilor minerali

134

7.2.  Lianţi aerieni

136

7.2.1.  Argila

136

7.2.2.  Lianţi pe bază de sulfat de calciu

138

7.2.2.1.  Principii de fabricaţie

138

7.2.2.2.  Mecanismul prizei şi întăririi

139

7.2.2.3.  Varietăţi de lianţi pe bază de sulfat de calciu

141

7.2.2.3.a.  Lianţi pe bază de hemihidrat

141

7.2.2.3.b.  Lianţi pe bază de anhidrit

142

7.2.2.4.  Caracteristicile calitative ale ipsosurilor

143

7.2.3.  Lianţi pe bază de oxid de calciu

145

7.2.3.1.  Mecanismul întăririi varului aerian

146

7.2.3.2.  Caracteristicile calitative ale varului aerian

148

7.2.3.3.  Domeniile de folosire a varului aerian

149

7.2.3.4.  Lianţi pe baza de oxid de magneziu

150

7.2.4.  Lianţi pe bază de oxisăruri

150

7.3.  Lianţi hidraulici

151

7.3.1.  Lianţi silicatici

151

7.3.1.1.  Compoziţia mineralogică a lianţilor silicatici

151

7.3.1.2.  Mecanismul prizei şi întăririi lianţilor silicatici

152

7.3.1.3.  Varurile hidraulice

154

7.3.1.4.  Cimenturile silicatice

155

7.3.1.4.a.  Proprietăţile cimenturilor portland

157

7.3.1.4.b.  Caracteristicile calitative ale cimenturilor portland

162

7.3.1.4.c.  Adaosuri pentru cimentul portland

165

7.3.1.4.d.  Tipuri principalede cimenturi portland

167

7.3.2.  Cimentul aluminos

171

7.3.3.  Cimenturi speciale

172

7.3.4.  Lianţi micşti

173

Cap. 8  BETOANE SI MORTARE CU LIANŢI MINERALI

174

8.1.  Structura betonului de ciment

174

8.2.  Noţiuni de tehnologia betonului

175

8.3.  Caracteristicile betonului

174

8.3.1.  Caracteristicile betonului proaspăt

174

8.3.1.1.  Lucrabilitatea betonului

174

8.3.1.1.a.  Consistenţa betonului proaspăt

174

8.3.1.1.b.  Aptitudinea de compactare

178

8.3.1.1.c.  Tendinţa de segregare

178

8.3.1.1.d.  Densitatea aparentă a betonului proaspăt

180

8.3.1.1.e.  Conţinutul de aer oclus

181

8.3.2.  Caracteristicile betonului întărit

182

8.3.2.1.  Caracteristici fizice

183

8.3.2.2.  Caracteristicile mecanice

186

8.3.2.2.a.  Rezistenţa la compresiune

187

8.3.2.2.b.  Rezistenţa la întindere

189

8.3.2.3.  Caracteristici de durabilitate

190

8.3.2.3.a.  Permeabilitatea la apa a betonului

190

8.3.2.3.b.  Rezistenţa la înghcţ-dezgheţ

192

8.3.2.3.c.  Rezistenţa la coroziune

194

8.3.3.  Factorii care influenţează caracteristicile betonului

195

8.3.3.1.  Influenţa apei de amestecare. Raportul A/C

195

8.3.3.2.  Influenţa cimentului

196

8.3.3.3.  Influenţa agregatului

198

8.3.3.4.  Aditivi pentru betoane

200

8.3.3.4.a.  Aditivi lensioactivi

200

8.3.3.4.b.  Aditivi modificatori de priză/întărire

202

8.3.3.4.c.  Aditivi antigel

203

8.3.3.5.  Adaosuri pentru betoane

204

8.4.  Limite tehnice impuse beloanelor

204

8.5.  Betoane speciale

208

8.5.1.  Betoane uşoare

209

8.5.2.  Betoane hidrotehnice

211

8.5.3.  Betoane rutiere

213

8.5.4.  Betoane refractare

214

8.5.5.  Betoane de protecţie împotriva radiaţiilor

216

8.6.  Mortare cu lianţi minerali

216

8.6.1.  Compoziţia şi clasificarea mortarelor

216

8.6.2.  Caracteristicile mortarelor

216

Cap. 9  LIANŢI HlDROCARBONATl

222

9.1.  Compoziţia şi structura lianţilor hidrocarbonaţi

222

9.2.  Caracteristicile lianţilor hidrocarbonaţi

224

9.2.1.  Caracteristici de consistenţă

225

9.2.2.  Caracteristici de plasticitate

226

9.2.3.  Caracteristici de adezivitate

228

9.2.4.  Caracteristici de comportare în timp. îmbătrânirea

229

9.3.  Clasificarea şi caracterizarea bitumurilor

230

9.4.  Formele de utilizare a lianţilor hidrocarbonaţi

232

9.5.  Materiale pe bază de lianţi hidrocarbonaţi

233

Cap. 10  MATERIALE DIN LEMN

237

10.1.  Compoziţia şi structura lemnului

237

10.2.  Proprietăţile generale ale lemnului

238

10.3.  Caracteristicile mecanice ale lemnului

243

10.4.  Materiale de construcţii din lemn

246

10.4.1.  Materiale din lemn, cu structura nemodificată

246

10.4.2.  Materiale cu structura modificată

249

10.5.  Durabilitatea lemnului

250

10.5.1.  Protecţia lemnului împotriva putrezirii

251

10.5.2.  Protecţia lemnului împotriva focului

252

Cap. 11  MATERIALE PLASTICE

254

11.1.  Proprietăţile generale ale materialelor plastice

254

11.2.  Materiale plastice obţinute prin polimerizare

256

11.3.  Materiale plastice obţinute prin policondensare

257

11.4.  Cauciucul

259

Cap. 12  MATERIALE DE IZOLAŢIE, PROTECŢIE SI FINISAJ

260

12.1.  Materiale de izolaţie termica

260

12.2.  Materiale de izolaţie fonică

264

12.3.  Materiale de hidroizolaţie

265

12.4.  Materiale de protecţie si finisaj

265

12.4.1.  Adezivi

266

12.4.2.  Chituri

266

12.4.3.  Materiale de vopsitorie

267

INDEX

269

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

278