C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Capitolul  I  Descarcerarea. Noţiuni, principii şi reguli generale

5

Capitolul  II  Elemente de caroserie

8

Capitolul  III  Organizarea echipajului la autospeciala pentru descarcerare

11

Capitolul  IV  Utilaje şi accesorii pentru descarcerare

15

Capitolul  V  Tehnica executării îndatoririlor la intervenţii

38

Capitolul  VI  Securitatea servanţilor

75