C U P R I N S

 

Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN TEORIA RISCULUI ŞI A MANAGEMENTULUI DE RISC

10

1.1.  Conţinutul şi sursele riscului

11

1.1.1.  Diferite perspective asupra riscului

11

1.1.2.  Model conceptual de definire a riscului

13

1.1.3.  Riscul - ameninţare şi oportunitate

16

1.1.4.  Risc versus incertitudine

18

1.2.  Categorii de riscuri specifice afacerilor

20

1.3.  Conţinutul managementului riscului în organizaţii

23

1.3.1.  Evoluţia managementului riscului

24

1.3.2.  Organizarea formală a managementului riscului

27

Capitolul 2: PROCESUL MANAGEMENTULUI RISCULUI ÎN AFACERI

30

2.1.  Etapele managementului riscului în afaceri

30

2.2.  Identificarea riscurilor

36

2.2.1.  Activitatea de identificare a riscului

36

2.2.2.  Surse de informaţii şi metode de identificare a riscurilor

38

2.2.3.  Tehnici pentru identificarea cauzelor unor situaţii dificile

41

2.3.  Evaluarea riscului

46

2.3.1.  Estimarea probabilităţii

47

2.3.2.  Estimarea impactului

56

2.3.3.  Cuantificarea finală

57

2.4.  Dezvoltarea strategiilor de răspuns la risc

58

2.5.  Monitorizarea, raportarea şi controlul riscurilor

61

Capitolul 3: MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE

62

3.1.  Proiectul - conţinut şi trăsături specifice

63

3.2.  Categorii de riscuri specifice proiectelor

64

3.2.1.  Riscuri specifice ciclului de viaţă al proiectelor

64

3.2.2.  Corelarea riscurilor cu fazele managementului de proiect

67

3.3.  Evoluţia aplicaţiilor specifice managementului riscului în proiecte

69

3.3.1.  Conţinutul managementului riscului în proiecte

69

3.3.2.  Metodologii şi standarde pentru managementul riscului

71

3.3.2.1.  Metodologia RISKMAN

71

3.3.2.2.  Abordare comparativă a metodologiilor APM şi PMI

74

3.4.  Identificarea riscurilor în proiecte

77

3.4.1.  Identificarea riscurilor în funcţie de provenienţă

77

3.4.2.  Identificarea după modul în care afectează obiectivele proiectului

79

3.4.3.  Metode de identificare specifice proiectelor

79

3.5.  Analiza riscului în proiecte

81

3.6.  Acţiuni de răspuns la risc şi fundamentarea bugetului de risc

85

3.7.  Auditul riscurilor

89

Capitolul 4: RISCUL ÎN INVESTIŢII

90

4.1.  Conţinutul şi trăsăturile deciziei de investiţii

91

4.1.1.  Complexitatea deciziei de investiţii

91

4.1.2.  Încadrarea deciziei de investiţii în tipologia deciziilor organizaţionale

93

4.2.  Proiectul de investiţii în active reale

95

4.2.1.  Etapele elaborării unui proiect de investiţii

97

4.2.2.  Sursele riscului în proiecte de investiţii

100

4.3.  Metode specifice de analiză a riscului individual al unui proiect de investiţii

103

4.3.1.  Metode subiective

103

4.3.2.  Metode obiective

106

4.3.2.1.  Analiza probabilistică a riscului

106

4.3.2.2.  Calculul dispersiei, abaterii standard şi a coeficientului de variaţie

108

4.3.2.3.  Rata de actualizare ajustată la risc

109

4.3.2.4.  Analiza de senzitivitate

111

4.3.2.5.  Tehnica scenariilor

114

4.4.  Analiza riscurilor investiţiilor financiare şi de portofoliu

115

4.4.1.  Investiţiile în active financiare

117

4.4.2.  Evaluarea riscului portofoliului

117

4.4.2.1.  Tipuri de riscuri

118

4.4.2.2.  Relaţia dintre riscul şi rentabilitatea portofoliului

121

4.4.2.3.  Modelul evaluării activelor corporale ale firmei

127

4.5.  Managementul riscului în investiţiile internaţionale

127

4.5.1.  Riscurile asociate investiţiilor internaţionale

127

4.5.2.  Măsuri de gestionare a riscului de ţară

132

4.6.  Analiza riscului în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene

de preaderare

135

Aplicaţie practică I. Analiza riscului unei investiţii cu metoda abaterii standard

şi a coeficientului de variaţie

138

Aplicaţie practică II. Utilizarea analizei de senzitivitate pentru evaluarea riscului

unei investiţii

139

Capitolul 5: MODELAREA RISCULUI

142

5.1.  Problematica modelării şi simulării în managementul riscului

143

5.2.  Influenţa riscului asupra deciziei manageriale

146

5.2.1.  Atitudinea decidenţilor faţă de risc

146

5.2.2.  Mediul ambiant decizional

149

5.2.3.  Utilitatea şi atitudinea faţă de risc

150

5.2.3.1.  Axiomatica şi funcţiile utilităţii

150

5.2.3.2.  Construirea funcţiilor de utilitate

153

5.3.  Metode de luare a deciziilor în condiţii de risc

157

5.3.1.  Metoda valorii aşteptate

159

5.3.2.  Valoarea informaţiei perfecte

160

5.3.3.  Metoda arborelui decizional

161

5.4.  Metode de raţionalizare a deciziilor în condiţii de incertitudine

164

5.5.  Decizia multiatribut în condiţii de incertitudine şi risc

167

5.6.  Abordarea riscului cu analiza de senzitivitate şi tehnica simulării

170

5.6.1.  Soluţii avansate pentru realizarea analizei de senzitivitate

170

5.6.2.  Tehnica simulării

173

Aplicaţie practică I. Aplicarea utilităţii la achiziţionarea unei poliţe de asigurări

176

Aplicaţie practică II. Selectarea unei variante de decizie în condiţii de incertitudine

şi risc

177

Capitolul 6: RISCUL DE EXPLOATARE (ECONOMIC)

184

6.1.  Conţinutul riscului economic (de exploatare)

185

6.2.  Metode de analiză a riscului de exploatare

186

6.2.1.  Analiza pragului de rentabilitate

186

6.2.2.  Metode bazate pe modelul pragului de rentabilitate

189

6.2.3.  Sensibilitatea rezultatului în raport cu nivelul de activitate

192

Aplicaţie practică L Analiza riscului pe baza pragului de rentabilitate nonlinear

195

Aplicaţie practică II. Evaluarea riscului de exploatare pe baza coeficientului efectului de

levier al exploatării

200

Capitolul 7: RISCUL FINANCIAR ŞI RISCUL DE FALIMENT

202

7.1.  Analiza riscului financiar

203

7.1.1.  Conţinutul riscului financiar

203

7.1.2.  Metoda pragului de rentabilitate financiar

203

7.1.3.  Descompunerea factorială a rentabilităţii financiare

204

7.1.3.1.  Efectul de levier financiar

206

7.1.3.2.  Coeficientul efectului de levier financiar

208

7.2.  Analiza riscului de faliment

209

7.2.1.  Analiza statica a riscului de faliment pe baza bilanţului patrimonial

209

7.2.1.1.  Analiza fondului de rulment patrimonial

210

7.2.1.2.  Calculul ratelor de lichiditate şi îndatorare

211

7.2.2.  Metoda indicelui de bonitate

212

7.2.3.  Metoda scorurilor

214

7.2.4.  Analiza strategică a riscului de faliment

218

Aplicaţie practică I. Analiza riscului financiar cu ajutorul efectului de levierfinanciar

225

Aplicaţie practică II Fundamentarea deciziei de contractare a creditelor pe baza

efectului de levier financiar

229

Bibliografie

230

ANEXA 1: Matricea cadru - logic (model)

237

ANEXA 2: Produse informatice pentru managementul riscului

238