CUPRINS

 

CAPITOLUL l  Introducere

1

1.1.  Ce este managementul?

1

1.2.  De ce este necesar managementul?

2

1.3.  Cum se realizează managementul

5

1.3.1.  Managementul explicit şi implicit

5

1.3.2.  Managementul centralizat şi distribuit

6

1.3.3.  Concluzii

7

CAPITOLUL 2  Identificarea şi clasificarea managementului

9

2.1.  Introducere în proiectarea step-wise

9

2.1.1.  Faze în procesul de proiectare step-wise

10

2.1.2.  Proiectarea în paşi succesivi şi sistemele distribuite

11

2.2.  Probleme de management în faza arhitecturală

12

2.2.1.  Exemple

12

2.2.2.  Caracteristici generale

12

2.2.3.  Definirea managementului serviciului

13

2.2.4.  Concluzii

14

2.3.  Probleme de management în faza de implementare

14

2.3.1.  Exemple

14

2.3.2.  Caracteristici generale

16

2.3.3.  Definirea managementului protocolului

16

2.3.4.  Relaţia cu managementul serviciului

16

2.4.  Probleme de management în faza de realizare

20

2.4.1.  Exemple

20

2.4.2.  Caracteristici generale

20

2.4.3.  Definirea managementului elementului

20

2.4.4.  Relaţia cu managementul protocolului

20

2.5.  Relevanţa pentru faza operaţională

21

2.6.  Concluzii

23

CAPITOLUL 3  Proiectarea funcţiilor de management

25

3.1.  Proiectarea ciclică

25

3.2.  Dezvoltarea managementului elementului

25

3.3.  Dezvoltarea managementului protocolului

28

3.4.  Dezvoltarea managementului serviciului

31

3.5.  Meta-management

33

3.6.  Proiectarea ciclică versus viaţa ciclică

34

3.6.1.  De la managementul explicit la managementul implicit

35

3.6.2.  De la managementul centralizat la managementul distribuit

37

3.7.  Concluzii

38

CAPITOLUL 4  Managementul OSI

40

4.1.  OSI Management Framework

41

4.1.1.  Arii funcţionale

41

4.1.1.1.  Managementul deranjamentelor ("Fault management")

41

4.1.1.2.  Managementul configurării ("Configuration management")

42

4.1.1.3.  Managementul taxării ("Accounting management")

42

4.1.1.4.  Managementul performanţei ("Performance

management")

42

4.1.1.5.  Managementul securităţii ("Security management")

43

4.1.2.  Schimbul informaţiei de management

43

4.1.2.1.  Managementul sistemelor

43

4.1.2.2.  Managementul de nivel

45

4.1.2.3.  Operarea nivel

46

4.1.3.  Obiecte administrate, informaţie de management şi

Baza de Informaţii de Management (MIB)

46

4.2.  OSI-Systems Management Overview

47

4.2.1.  Aspecte informaţionale

48

4.2.2.  Aspecte organizatorice

49

4.2.3.  Aspecte funcţionale

49

4.2.4.  Aspecte comunicaţionale

50

4.3.  Analiza managementului OSI

51

4.3.1.  Integritatea arhitecturală

51

4.3.2.  Probleme ale managementului deranjamentelor

52

4.3.3.  Alte probleme

53

CAPITOLUL 5  Managementul TMN

55

5.1.  Standardizarea TMN

58

5.1.1.  Relaţia cu ISO/IEC

59

5.1.2.  Recomandarea M.3010

60

5.2.  Arhitectura funcţională

61

5.2.1.  Funcţiile elementului de reţea

61

5.2.2.  Funcţiile sistemului de operare(OSF)

62

5.2.3.  Funcţiile staţiei de lucru (WSF)

63

5.2.4.  Funcţiile adaptor Q (QAF)

63

5.2.5.  Funcţiile de mediere (MF)

63

5.2.6.  Puncte de referinţă TMN

64

5.2.6.1.  Clasele punctelor de referinţă

64

5.2.6.2.  Relaţiile dintre punctele de referinţă şi blocurile

funcţionale

65

5.2.7.  Funcţiile de comunicaţie TMN

66

5.2.8.  Modelul funcţional de referinţă TMN

67

5.2.9.  Relaţia dintre blocurile funcţionale

69

5.2.10.  Concepte suplimentare

69

5.3.  Arhitectura informaţiei TMN

70

5.3.1.  Programarea orientată pe obiecte

70

5.3.2.  Conceptul Manager/Agent

72

5.4.  Arhitectura fizică

74

5.4.1.  Blocuri de construcţie

75

5.4.2.  Interfeţe

77

5.5.  Modelul Responsabilităţilor ("Responsibility Model")

78

5.6.  Analiza TMN

80

5.6.1.  Diferenţe dintre OSI şi TMN

80

5.6.2.  Concepte imprecise şi ambiguu formulate

81

CAPITOLUL 6  Managementul Internet

83

6.1.  Protocolul SNMP original

84

6.1.1.  Consecinţele transportului

85

6.1.2.  Operaţiile protocolului

86

6.2.  SNMPv2

86

6.2.1.  Performanţa

86

6.2.2.  Securitatea

88

6.2.3.  Ierarhia managementului

88

6.3.  Baze de Informaţii de Management (MIBs)

89

6.4.  Analiza managementului Internet

89

6.4.1.  Arhitectura managementului nu a fost descrisă

90

6.4.2.  Prea multe variabile de management

90

6.4.3.  Nu au fost definite funcţiile specifice managerului

90

CAPITOLUL 7  Structura şi modul de funcţionare a sistemului GSM

92

7.1.  Descrierea blocurilor funcţionale ale sistemului

94

7.2.  Centrul de comutaţie pentru reţeaua mobilă

(MSC-"Mobile Switching Centre")

97

7.3.  Sistemul staţiilor de bază (BSS-"Base Station System")

98

7.3.1.  Caracteristici generale

98

7.3.2.  Controlerul staţiilor de bază (BSC-"Base Station Centre")

99

7.3.3.  Staţia de bază

101

7.4.  Staţia mobilă (MS-"Mobile Station")

102

7.4.1.  Caracteristici generale

102

7.4.2.  Terminal radiotelefonic mobil

104

7.5.  Registrul de adrese al staţiilor mobile

(HLR-"Home Location Register")

106

7.6.  Registrul de poziţii curente ale staţiilor mobile

(VLR-"Visited Location Register")

107

7.7.  Registrul pentru identitatea echipamentelor

(EIR-"Equipment Identifier Register")

108

7.8.  Centrul de operare şi întreţinere

(OMC-"Operation and Maintenance Centre")

108

7.9.  Centrul de taxare

109

7.10.  Centrul de întreţinere a reţelei

109

7.11.  Interfeţele, protocoalele şi arhitectura subsistemului radio

109

7.12.  Servicii oferite abonaţilor mobili din sistemul GSM

113

7.13.  Formatul semnalelor transmise în sistemul de

radiocomunicaţii mobile GSM

115

7.13.1.  Caracteristice generale

115

7.13.2.  Modul de organizare a schemei de transmisie

116

7.13.3.  Structura semnalelor pentru sincronizare şi transfer

121

7.14.  Modul de operare a sistemului GSM

121

7.14.1.  Înregistrarea poziţiei

122

7.14.2.  Stabilirea apelurilor iniţiate de abonatul mobil

122

7.14.3.  Stabilirea apelurilor în care staţia mobilă este apelată

124

7.14.4.  Transferul legăturii de comunicaţie ("Roaming")

127

7.15.  Securitatea comunicaţiei

132

CAPITOLUL 8  Alocarea eficientă, din punct de vedere al

interferenţei, a spectrului de frecvenţe

într-un sistem celular radio

136

8.1.  Implementarea algoritmului de alocare fixă a frecvenţelor de

radiocomunicaţii. Rezultate experimentale

136

8.2.  Algoritmi de asignare dinamică a canalelor în sistemele de

comunicaţii mobile

144

8.2.1.  Caracteristici generale

144

8.2.2.  Analiza datelor de trafic

148

8.2.3.  Algoritmi de alocare a echipamentelor TRX

150

8.2.3.1.  Implementarea algoritmului I de alocare a echipamentelor

TRX. Rezultate experimentale

150

8.2.3.2.  Implementarea algoritmului II de alocare

a echipamentelor TRX. Rezultate experimentale

153

8.2.3.3.  Algoritm de reducere a numărului de echipamente TRX

155

8.2.3.4.  Implementarea algoritmului III de alocare

a echipamentelor TRX. Rezultate experimentale

156

8.2.3.5.  Implementarea algoritmului IV de alocare

a echipamentelor TRX. Rezultate experimentale

159

8.3.  Algoritm de asignare a canalelor de frecvenţă pentru sistemele de

comunicaţii mobile de mare capacitate

162

8.3.1.  Descrierea algoritmului

163

8.3.2.  Simularea algoritmului. Rezultate experimentale

166

8.3.3.  Asignarea ordonată dinamică a canalelor radio într-un

sistem microcelular

173

8.4.  Algoritm de asignare dinamică a canalelor, utilizând o structură

celulară compactă

180

8.4.1.  Asignarea canalelor într-o structură compactă a

reţelelor celulare

181

8.4.2.  Reordonarea canalelor

185

8.4.3.  Evaluarea performanţelor

185

8.5.  Algoritm de alocare dinamică a canalelor de frecvenţă în condiţiile

existenţei interferenţei între canalele adiacente

188

8.5.1.  Caracteristici generale

188

8.5.2.  Efectul controlului dinamic al puterii

190

8.5.3.  Algoritmul LP-DDCA ("Local Packing-Distributed Dynamic

Channel Allocation")

191

8.5.4.  Evaluarea performanţelor algoritmilor DDCA-"timid" şi

LP-DDCA

193

8.5.4.1.  Trafic uniform

193

8.5.4.2.  Trafic în impulsuri

197

8.6.  Algoritmul CBWL ("Channel Borrowing Without Locking")

de asignare a canalelor de frecvenţă

198

8.6.1.  Arhitectura sistemelor CBWL

198

8.6.1.1.  Gruparea canalelor şi "împrumutarea" direcţională

199

8.6.1.2.  Comutarea canalelor

200

8.6.1.3.  Reordonarea canalelor

200

8.6.1.4.  Comparaţie între CBWL şi celelalte scheme de alocare

a canalelor

201

8.6.2.  Analiza interferenţei co-channel

201

CAPITOLUL 9  Gestiunea transmisiilor de date şi voce în sistemele de

radiocomunicaţii mobile

213

9.1.  Transmisia pachetelor de date în sistemele de comunicaţii celulare

213

9.1.1.  Structura pachetelor pe legătura de date

213

9.1.2.  Retransmisia pachetelor

214

9.1.3.  Probabilitatea de transmitere cu succes a unui pachet

215

9.1.4.  Analiza eficienţei de transmisie a pachetelor pe legătura de date

217

9.2.  Protocolul PRMA ("Packet Reservation Multiple Access")

217

9.2.1.  Generalităţi

224

9.2.2.  Evaluarea performanţelor

226

9.2.3.  Descrierea programului de simulare

229

9.2.4.  Comparaţii de performanţe

230

9.3.  Descrierea şi analiza protocolului de nivel MAC ("Medium Access

Control") de transmisie a pachetelor de date în cazul coexistenţei

unei reţele radio mobile şi a unei reţele fixe

235

9.3.1.  Caracteristici generale

235

9.3.2.  Algoritmul de acces AVC-R-ISA cu control Bayesian al

transmisiunii

236

9.3.3.  Procedura de actualizare a datelor

238

9.3.4.  Rezultatele simulărilor

241

9.3.5.  Integrarea software

244

9.4.  Descrierea şi analiza protocolului de gestionare a canalelor radio

de semnalizare în sistemele celulare de comunicaţii de date,

cu cereri de acces prioritare

247

9.4.1.  Descrierea sistemului simulat

248

9.4.2.  Descrierea protocolului mixt (acces determinist/aleator)

249

9.4.2.1.  Protocolul de nivel înalt

249

9.4.2.2.  Protocolul de nivel scăzut

253

9.4.2.3.  Analiza protocolului mixt

258

9.4.3.  Rezultate numerice şi concluzii

262

9.5.  Rezolvarea coliziunilor prin modelul "capturii" în reţelele

radio-mobile în care se efectuează transmisii de pachete de date

265

9.5.1.  Caracteristici generale

266

9.5.2.  Analiza probabilităţilor de "capturare" a pachetelor de date.

Rezultate experimentale

267

9.5.3.  Analiza probabilităţii de recepţie cu succes a pachetelor de

date, în cazul sistemelor NCFSK

272

9.5.4.  Analiza unui sistem de tip ALOHA în condiţiile modelelor de

distribuţie spaţială a traficului prezentate în paragraful 9.5.2

273

9.5.5.  Analiza performanţelor sistemului radio-mobil în condiţiile

utilizării unei funcţii punctuale a densităţii spaţiale a traficului

275

9.5.6.  Analiza dependenţei probabilităţii de "capturare" de distanţa

dintre terminalul mobil şi staţia de bază corespunzătoare

277

9.6.  Determinarea raportului optim purtător/interferenţă şi a

dimensiunii "cluster"-elor pentru comunicaţiile de pachete

de mare viteză

279

9.6.1.  Prezentarea sistemelor de transmisii digitale de mare viteză

280

9.6.2.  Determinarea valorilor instantanee ale raportului C/l pentru

modulaţiile de tip QPSK şi GMSK

280

9.6.3.  Valorile medii optime ale raportului

282

9.6.4.  Determinarea dimensiunii optime a "cluster"-elor

284

9.7.  Serviciile oferite de reţelele digitale celulare, prin transferul

pachetelor de date, sistemelor inteligente de comunicaţii între

abonaţii mobili

286

9.7.1.  Condiţiile de realizare a simulărilor

286

9.7.2.  Serviciile oferite de sistemele IVHS

287

9.7.3.  Structura mesajelor CDPD

287

9.7.4.  Performanţele sistemului CDPD analizat

289

9.8.  Analiza performanţelor sistemelor celulare mobile care efectuează

comunicaţii de date

291

9.8.1.  Caracteristici generale

291

9.8.2.  Analiza performanţelor

293

9.8.3.  Rezultate experimentale

296

CAPITOLUL 10  Alte sisteme de comunicaţii personale

300

10.1.  Serviciile de comunicaţii personale ("Personal Communication

Services"-PCS)

300

10.2.  Sisteme de telefoane portabile

301

10.3.  Sisteme de comunicaţii terestre prin satelit

302

BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE

304