C U P R I N S

PREFAŢĂ

4

PREFAŢĂ ENGLEZĂ

6

Capitolul 1  INTRODUCERE IN MANAGEMENT GENERAL

8

1.1.  Definirea managementului

8

1.2.  Procese şi relaţii de management

10

1.3.  Evoluţia managementului

11

1.4.  Funcţiile managementului

26

1.4.1.  Funcţia de previziune

26

1.4.2.  Funcţia de organizare

27

1.4.3.  Funcţia de coordonare

27

1.4.4.  Funcţia de antrenare

28

1.4.5.  Funcţia de control

29

1.4.6.  Legăturile dintre funcţiile managementului

29

Capitolul 2  SISTEMUL DECIZIONAL AL FIRMEI DIN INDUSTRIA LEMNULUI

31

2.1.  Conceptul de decizie în management

31

2.2.  Factorii care influenţează sistemul decizional

32

2.3.  Structura sistemului decizional

34

2.4.  Concepţii privind procesul decizional

38

2.5.  Metode si tehnici decizionale

44

2.6.  Metode de îmbunătăţire a sistemului decizional

48

Capitolul3  SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL FIRMEI DIN INDUSTRIA LEMNULUI

50

3.1.  Conceptul de sistem informaţional

50

3.2.  Elementele sistemului informaţional

51

3.2.1.  Date şi informaţii

51

3.2.2.  Fluxurile de informaţii

55

3.2.3.  Proceduri informaţionale

57

3.2.4.  Gestionarea informaţiilor

58

3.3.  Principii de realizare a sistemului informaţional

59

3.4.  Funcţiile sistemului informaţional

60

3.5.  Eficientizarea sistemului informaţional

62

Capitolul 4  ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A FIRMEI DIN INDUSTRIA LEMNULUI

67

4.1.  Conceptul de structură organizatorică

67

4.2.  Elementele structurii organizatorice

70

4.3.  Tipuri de structuri organizatorice

74

4.4.  Organizare formală şi organizare informată

81

4.5.  Principiile organizării structurale

83

4.6.  Tendinţe actuale în organizarea structurală

86

Capitolul 5  ORGANIZAREA PROCESUALĂ A FIRMEI 88 DIN INDUSTRIA LEMNULUI

88

5.1.  Conceptul de organizare procesuală

88

5.2.  Elementele componente ale organizării procesuale

90

5.3. Funcţiile firmei din industria lemnului

92

5.3.1.  Funcţia de producţie

92

5.3.2.  Funcţia comercială

96

5.3.3.  Funcţia financiară

98

5.3.4.  Funcţia de personal

100

5.3.5. Funcţia de cercetare şi dezvoltare

101

Capitolul 6  SISTEME ŞI METODE DE MANAGEMENT

105

6.1.  Tipologia sistemelor şi metodelor de management

105

6.2.  Sisteme de management

108

6.2.1.  Managementul de produs

108

6.2.2.  Managementul prin obiective

111

6.2.3.  Managementul prin proiecte

116

6.2.4.  Managementul prin bugete

120

6.2.5.  Managementul prin excepţii

121

6.2.6.  Managementul prin participare

127

6.3.  Metode de management

128

6.3.1.  Metoda diagnosticării

128

6.3.2.  Şedinţa

129

6.3.3.  Delegarea

130

6.3.4.  Tabloul de bord

131

6.3.5.  Metode de stimulare a creativităţii angajaţilor

132

6.3.5.1.  Brainstorming

132

6.3.5.2.  Metoda Delphi

136

6.3.5.3.  Metoda Phiplips

138

Capitolul 7  MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI DIN INDUSTRIA  LEMNULUI

140

7.1.  Conceptul de proces de producţie

140

7.2.  Tipuri de producţie

143

7.2.1.  Producţia în masă

143

7.2.2.  Producţia în serie

144

7.2.3.  Producţia individuală

144

7.3.  Programarea şi urmărirea producţiei

145

7.3.1.  Programarea producţiei

145

7.3.2.  Lansarea în producţie

149

7.3.3.  Urmărirea şi controlul producţiei

150

Bibliografie

152