C U P R I N S

Prefaţă

3

Compartimentul I.
BAZELE GEODEZIEI

Capitolul 1. Date generale despre lucrările de laborator

5

1. Recomandări pentru pregătirea şi îndeplinirea lucrărilor de laborator şi de birou

5

2. Cunoştinţe generale despre calcule

5

3. Mijloace de calcul

10

Capitolul 2. Hărţile şi planurile topografice

30

4. Scările

30

5. Semnele convenţionale, întocmirea hărţilor şi planurilor topografice

32

6. Folosirea hărţilor şi planurilor topografice pentru rezolvarea problemelor

apărute la proiectarea diferitelor construcţii

37

Capitolul3. Măsurarea suprafeţelor de planuri şi hărţi

42

7. Determinarea suprafeţelor cu planimetrul polar

42

8. Calcularea suprafeţelor terenurilor după coordonatele rectangulare ale vîrfurilor lor

48

9. Determinarea suprafeţelor prin procedeul paletei

50

Capitolul 4 Folosirea fotogramelor

51

10. Descifrarea topografică a fotogramelor

51

11. Rezolvarea problemelor cu ajutorul fotogramelor

56

Capitolul 5. Prelucrarea şi aprecierea rezultatelor măsurărilor

60

12. Erorile sistematice

60

13. Erorile aleatorii (întîmplătoare)

62

14. Prelucrarea datelor şirului de măsurări cu precizie egală

64

15. Eroarea funcţiei mărimilor măsurate

67

Compartimentul II.
MĂSURĂRILE GEODEZICE

Capitolul 6. Măsurările unghiulare

69

16. Clasificarea teodolitelor

69

17. Structura teodolitului

70

18. Studierea teodolitelor

75

19. Verificarea şi reglarea teodolitelor

78

20. Măsurarea unghiurilor orizontale

82

21. Măsurarea unghiurilor verticale

85

Capitolul 7 Măsurările liniare

88

22. Dispozitivele de măsurat

88

23. Stadimetrul cu fire reticulare

96

24. Stadimetre cu imagine dublă

100

25. Telemetrele electrooptice

110

Capitolul 8 Nivelment

118

26. Clasificarea aparatelor de nivelment geometrice

118

27. Structura nivelei şi mirei de nivelment

118

28. Studierea şi verificarea mirelor de nivelment

129

29. Cercetarea nivelelor

131

30. Verificarea şi reglarea nivelei

133

31. Determinarea diferenţei de nivel prin metoda nivelmentului geometric

137

32. Determinarea diferenţei de nivel prin metoda de nivelment trigonometric

139

33. Nivela hidrostatică (cu apă şi furtun) şi folosirea ei

142

Capitolul 9. Tehnica geodezică specială, folosită în procesul de construcţie

146

34. Tehnica geodezică cu laser

146

35. Aparate optice pentru proiectarea verticală

152

36. Micronivelele

158

37. Ridicarea căilor de comunicaţii subterane prin metoda inducţiei

161

38. Aparate giroscopice pentru orientare. Clasificarea aparatelor giroscopice

pentru orientare

165

Compartimentul III.
RIDICĂRILE TOPOGRAFICE

Capitolul 10. Reţelele planimetrice şi altimetrice de ridicare

173

39. Calcularea drumuirilor cu teodolitul

173

40. Calculul drumuirilor de nivelment

188

Capitolul 11. Întocmirea planului şantierului de construcţie

198

41. Reprezentarea pe plan a punctelor reţelei planimetrice

198

42. Depunerea pe plan a situaţiei

202

43. Prelucrarea în birou a datelor ridicării tahimetrice

205

44. Întocmirea planului topografic conform rezultatelor nivelmentului pe pătrate

215

Compartimentul IV.
LUCRĂRILE INGINERO-GEODEZICE

Capitolul 12. Lucrări geodezice de studiu şi proiectare a construcţiilor liniare

220

45. Lucrări geodezice de trasare pe teren

220

46. Construirea profilurilor longitudinale şi transversale ale traseului de drum auto

228

47. Calculele geodezice efectuate la proiectarea traseului auto

230

48. Proiectarea secţiunilor transversale ale gropilor de fundaţie a construcţiilor

hidrotehnice după profilurile măsurate

235

49. Proiectarea profilului conductei de canalizare cu scurgere liberă

237

50. Construirea profilului conductei de gaz

242

Capitolul 13. Calculele geodezice pentru sistematizarea pe verticală

246

51. Proiectarea lucrărilor de nivelare în plan orizontal a terenurilor cu satisfacerea

bilanţei lucrărilor de terasament

247

52. Proiectarea lucrărilor de nivelare în plan înclinat cu satisfacerea bilanţei volumelor

de terasament

251

53. Trasarea reliefului de proiect

253

Capitolul 14. Pregătirea datelor de trasare pentru aplicarea pe teren a proiectelor de

sistematizare şi clădirilor

258

54. Pregătirea proiectului de trasare pe teren a liniilor roşii şi a graniţelor de folosire

a terenurilor

258

55. Pregătirea datelor de trasare pentru aplicarea pe teren a axelor principale ale

clădirilor şi construcţiilor

265

56. Pregătirea datelor de trasare pe teren a conturului gropilor

267

57. Pregătirea dalelor pentru aplicarea pe teren a centrului paleelor barajului în arc

271

Capitolul 15. Ridicările de execuţie a elementelor clădirilor şi construcţiilor

278

58. Ridicarea de execuţie planimetrică a elementelor clădirilor

278

59. Ridicarea de execuţie altimetrică a elementelor clădirii

282

60. Reducerea axelor la reconstruirea clădirilor

284

Capitolul 16. Observaţii asupra tasărilor deplasărilor orizontale şi înclinaţiilor

(faţă de verticală) a construcţiilor

287

61. Observaţii asupra tasărilor clădirilor

287

62. Observaţii asupra deplasărilor orizontale ale construcţiilor

292

63. Observaţii asupra înclinaţiilor construcţiilor turn

299

64. Determinarea deplasărilor elementelor construcţiilor prin metoda stereometrică

302

Capitolul 17. Munca instructivă şi de cercetare ştiinţifică a studenţilor

307

Anexe

311

Bibliografie

320