C U P R I N S

 

I.  ALIMENTARI CU APA, INSTALAŢII SANITARE ŞI DE CANALIZARE

3

I.1.  Schema generală de alimentare cu apă

5

I.2.  Surse de alimentare cu apă

8

I.3.  Captarea apei

9

I.3.1.  Captarea apelor de suprafaţă

9

I.3.2.  Captarea apelor subterane

12

I.3.2.1.  Captări orizontale prin drenuri şi galerii

12

I.3.2.2.  Captări verticale prin puţuri

13

I.4.  Corectarea calităţii apei

15

I.5.  Instalaţii pentru acumularea şi ridicarea presiunii apei

17

I.5.1.  Rezervoare de acumulare

17

I.5.2.  Staţii de pompare

17

I.6.  Apeducte şi reţele exterioare pentru transportul şi si distribuţia apei

19

I.7.  Cantităţile de apă necesare în alimentări cu apă

22

I.8.  Instalaţii de alimentare cu apă pentru ansambluri de clădiri

23

I.8.1.  Elemente componente

23

I.8.2.  Instalaţii interioare de alimentare cu apă de consum

24

I.8.2.1.  Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece si caldă de consum

24

I.8.2.2.  Instalaţii locale de preparare a apei calde menajere

29

I.8.2.3.  Instalaţii centrale de preparare a apei calde

30

I.8.2.4.  Prepararea apei calde cu ajutorul energiei solare

33

I.8.3.  Obiecte sanitare

34

I.8.4.  Armături şi aparate de măsură şi control

37

I.8.5.  Instalaţii pentru combaterea incendiilor

42

I.8.5.1.  Instalaţii de hidranţi interiori pentru stingerea incendiilor

42

I.8.5.2.  Instalaţii de sprinklere

43

I.9.  Instalaţii de canalizare

47

I.9.1.  Canalizarea apelor uzate menajere

47

I.9.2.  Canalizarea apelor meteorice

48

I.10.  Condiţii privind amplasarea conductelor

50

I.10.1.  Amplasarea conductelor de distribuţie a apei reci şi calde de consum

50

I.10.2.  Amplasarea conductelor colectoare de canalizare menajeră şi pluvială

51

I.10.3.  Amplasarea coloanelor de alimentare cu apa rece. apă caldă de consum şi canalizare

51

I.10.4.  Amplasarea conductelor de legătură de la coloane la obiectele sanitare

52

II.  INSTALATU DE GAZE COMBUSTIBILE

53

II.1.  Consideraţii generale

55

II.2.  Conţinutul de apă din materiile prime alimentare

56

II.3.  Conţinutul de umiditate al produselor alimentare procesate

57

II.4.  Proprietăţile funcţionale ale apei în produsele alimentare

60

II.4.1.  Reţele de distribuţie şi instalaţii exterioare

60

II.4.2.  Instalaţii interioare

62

II.4.2.1.  Condiţii pentru introducerea instalaţiilor de gaze în clădiri

62

II.4.2.2.  Alegerea traseelor şi condiţii pentru amplasarea conductelor

63

II.4.2.3.  Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse

63

III.  INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

65

III.1.  Starea de confort

67

III.2.  Necesarul de căldură pentru încălzire

68

III.3.  Încălzirea locală

71

III.3.1.  Sobe cu acumulare de căldură

71

III.3.2.  Sobe iară acumulare de căldură

71

III.4.  Încălzirea centrală

73

III.4.1.  Instalaţii de încălzire cu apă caldă

73

III.4.1.1.  Încălzirea cu apă caldă cu circulaţie naturală

74

III.4.1.2.  Încălzirea cu apă caldă cu circulatie forţată

78

III.4.2.  Instalaţii de încălzire ca abur

82

III.4.2.1.  Instalaţii cu întoarcerea condensului prin cădere liberă

82

III.4.2.2.  Instalaţii cu întoarcerea condensului prin pompare

84

III.4.3.  Încălzirea prin radiaţie

87

III.4.3.1.  Încălzirea prin radiaţie de temperatură joasă

87

III.4.3.2.  Încălzirea prn radiaţie de medie temperatură

89

III.4.3.3.  Încălzirea prin radiaţie de temperatură înaltă

89

III.5.  Corpuri de încălzire

89

III.5.1.  Corpuri de încălzire executate din ţevi netede

90

III.5.2.  Corpuri de încălzire executate din ţevi cu aripioare

93

III.6.  Utilizarea energiilor neconvenţionale

96

III.6.1.  Utilizarea energiei solare

96

III.6.2.  Utilizarea energiei geotermale

98

IV.  INSTALAŢII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE

101

IV.1.  Clasificarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

103

IV.2.  Ventilarea naturală

104

IV.3.  Dispozitive de ventilare naturală organizată

106

IV.4.  Ventilarea locală

108

IV.4.1.  Dispozitive de aspiraţia locală

108

IV.4.2.  Sisteme de refulare locală a aerului

111

IV.4.3.  Sisteme de ventilare locală prin refulare

112

IV.5.  Ventilarea mecanică generală

113

IV.5.1.  Schema de principiu a instalaţiei de ventilare mecanica generală

113

IV.5.2.  Sisteme de ventilare mecanică generală

113

IV.6.  Sisteme de condiţionare a aerului

115

IV.7.  Canale de aer

116

IV.8.  Condiţii de realizare a sistemelor de ventilare

117

IV.8.1.  Condiţii privind amplasarea clădirilor ventilate

117

IV.8.2.  Cerinţe privind construcţia clădirilor ventilate

119

IV.8.3.  Cerinţe privind centralele de ventilare

120

IV.8.4.  Condiţii pentru introducerea aerului în încăperi

122

V.  INSTALAŢII FRIGORIFICE

123

V.1.  Producerea frigului artificial

125

V.2.  Procedee de obţinere a frigului artificial

125

V.3.  Agenţi frigorifici

126

V.4.  Instalaţii frigorifice cu compresie mecanică

127

V.5.  Instalaţii frigorifice cu absorbţie şi difuzie

128

V.6.  Efectul de răcire termoelectric

129

V.7.  Pompe de căldură

130

V.8.  Domenii de utilizare a frigului artificial

130

V.9.  Condiţii de realizare a instalaţiilor frigorifice

131

V.9.1.  Condiţii demontare a agregatelor frigorifice

131

V.9.2.  Condiţii demontare a uşilor frigorifice

132

VI.  INSTALAŢII ELECTRICE

135

VI.I.  Consideraţii generale

136

VI.2.  Efectul presiunilor înalte asupra constituenţilor produselor alimentare

138

VI.3.  Mecanismul inactivării microorganismelor cu ajutorul presiunilor înalte

138

VI.4.  Aplicaţii ale presiunilor înalte

142

VI.4.1.  Scheme generale de distribuţie

142

VI.4.2.  Scheme secundare de distribuţie

146

VI.5.  Execuţia instalaţiilor electrice

147

VI.6.  Condiţii de realizare a instalaţiilor electrice

151

VI.6.1.  Condiţii pentru montarea  pe elementele de construcţie din materiale combustibile

151

VI.6.2.  Condiţii privind traversările prin elemente de construcţii

152

VI.6.3.  Condiţii de amplasare a instalaţiilor electrice

152

BIBLIOGRAFIE

154