C U P R I N S

 

PREFAŢĂ

CAPITOLUL I: Generalităţi.  Istoricul instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

Confortul termic în încăperi. Clasificarea instalaţiilor de ventilare

şi climatizare

11

1.1.  Generalităţi

11

1.2.  Istoricul instalaţiilor de ventilare şi climatizare

12

1.3.  Confortul termic în încăperi

13

1.3.1.  Consideraţii generale

13

1.3.2.  Parametrii confortului termic

15

1.3.3.  Relaţii între parametrii confortului termic

17

1.4.  Clasificarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

18

1.4.1.  După modul de vehicularea a aerului de ventilare

19

1.4.2.  După extinderea zonei ventilate

20

1.4.3.  După diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul încăperii ventilate

21

CAPITOLUL II: Parametrii de calcul ai aerului. Aerul umed

21

2.1.  Parametrii climatici exteriori de calcul

21

2.1.1.  Parametrii de calcul vara

22

2.1.2.  Parametrii de calcul iarna

26

2.2.  Parametrii climatici interiori de calcul

27

2.2.1.  Parametrii de calcul vara

27

2.2.2.  Parametrii de calcul iarna

28

2.2.3.  Temperatura încăperilor înconjurătoare

29

2.2.4.  Temperatura aerului refulat în încăperi, tr

29

2.3.  Parametrii aerului umed

30

2.3.1.  Aerul atmosferic

30

2.3.2.  Temperatura aerului

31

2.3.3.  Umiditatea aerului

31

2.3.4.  Greutatea specifică a aerului umed

32

2.3.5.  Căldura specifică a aerului umed

33

2.3.6.  Entalpia aerului umed

33

2.3.7.  Diagrama i - x pentru aerul umed

34

2.3.8.  Procese simple în diagrama i - x

37

CAPITOLUL III: Calculul aporturilor şi degajărilor nocive.  Surse de nocivitaţi

41

3.1.  Aporturi şi degajări de căldură

41

3.1.1.  Aporturi de căldură din exterior vara

41

3.1.2.  Aporturi de căldură din încăperile înconjurătoare

50

3.1.3.  Degajări de căldură de la surse interioare

50

3.2.  Pierderi şi consumuri de căldură

56

3.3.  Sarcina termică a unei încăperi ventilate sau climatizate

57

3.3.1.  Sarcina de răcire a unei încăperi

58

3.3.2.  Sarcina de încălzire a unei încăperi

58

3.3.3.  Observaţii cu privire la natura surselor termice şi a întocmirii bilanţurilor

59

3.4.  Degajări de umiditate (vapori de apă)

60

3.4.1.  Degajările de umiditate ale oamenilor

60

3.4.2.  Degajări de umiditate de pe suprafeţe deschise

60

3.4.3.  Degajări de umiditate de la apa care se scurge pe pardoseală

61

3.4.4.  Degajări de umiditate de la apa care stagnează pe pardoseală

61

3.4.5.  Degajări de umiditate de la materiale umezite în contact cu suprafeţe calde

61

3.4.6.  Degajări de umiditate de la maşini şi utilaje

62

3.4.7.  Degajări de umiditate de la materialele care se usucă în încăperi

62

3.5.  Pierderi (consumuri) de umiditate

62

3.6.  Bilanţul de umiditate al încăperilor ventilate

62

3.7.  Degajări şi aporturi de gaze şi vapori nocivi

63

3.7.1.  Clasificarea gazelor şi vaporilor nocivi

63

3.7.2.  Concentraţii admisibile de substanţe nocive în aerul încăperilor

64

3.7.3.  Surse de nocivităţi.  Determinarea cantităţilor de substanţe degajate

65

3.7.4.  Aporturi de gaze şi vapori prin aerul de ventilare

68

3.7.5.  Bilanţurile de gaze şi vapori nocivi

69

3.8.  Degajări si aporturi de praf

69

3.8.1.  Praful din aerul exterior

69

3.8.2.  Praful din aerul interior

70

3.8.3.  Sursele de producere a prafului.  Determinarea cantităţilor de praf degajat

70

3.8.4.  Concentraţiile admisibile de praf din aerul încăperilor

71

3.8.5.  Caracteristica explozivă a pulberilor

71

3.8.6.  Bilanţul de praf al încăperilor ventilate

72

CAPITOLUL IV: Debitul de aer pentru ventilare şi climatizare

72

4.1.  Relaţia generală de calcul a debitului de aer pentru diluarea nocivităţilor

73

4.2.  Calculul debitului de aer pentru încăperi cu diferite degajări nocive

74

4.2.1.  Încăperi cu degajări de umiditate

74

4.2.2.  Încăperi cu degajări de căldură

74

4.2.3.  Încăperi cu degajări concomitente de căldură şi de umiditate

75

4.3.  Metodologia de calcul a debitelor de aer pentru diverse sisteme de ventilare,

la încăperi cu surse de căldură şi umiditate

76

4.3.1.  Indicaţii generale

76

4.3.2.  Debitul de aer pentru instalaţiile de climatizare

76

4.3.3.  Debitul de aer pentru instalaţiile de ventilare mecanică

78

4.3.4.  Debitul de aer pentru instalaţiile de desceţare

81

4.3.5.  Debitul de aer pentru ventilarea naturală organizată

83

4.4.  Debitul de aer pentru diluarea altor substanţe nocive (gaze, vapori, praf)

83

4.5.  Debit de aer specific.  Număr orar de schimburi de aer

83

4.6.  Calculul debitului minim de aer proaspăt

84

CAPITOLUL V: Ventilarea naturală a clădirilor

85

5.1.  Factorii care asigură schimbul natural de aer

85

5.1.1.  Presiunea vîntului

86

5.1.2.  Acţiunea diferenţei de temperatură

86

5.1.3.  Presiuni totale

88

5.2.  Sisteme de ventilare naturală

89

5.3.  Dispozitive de ventilare naturală

92

5.3.1.  Ochiuri mobile

93

5.3.2.  Coşuri de ventilare

93

5.3.3.  Deflectoare

95

5.3.4.  Luminatoare

96

5.4.  Calculul ventilării naturale organizate

96

5.4.1.  Calculul debitului de aer de ventilare

96

5.4.2.  Debitul de aer ce trece prin orificii

97

5.4.3.  Metoda de calcul pentru determinarea secţiunii orificiilor de ventilare

naturală

98

CAPITOLUL VI: Ventilarea mecanică

101

6.1.  Schema de principiu şi elementele componente ale unei instalaţii

de ventilare mecanică

101

6.1.1.  Priza de aer proaspăt

102

6.1.2.  Filtrul de aer proaspăt

102

6.1.3.  Bateria pentru încălzirea aerului

103

6.1.4.  Ventilatoarele de introducere şi evacuare

103

6.1.5.  Reţeaua de canale

103

6.1.6.  Gurile de aer de introducere şi evacuare

104

6.1.7.  Gura de evacuare a aerului în exterior

104

6.1.8.  Distanţa dintre priza de aer şi gura de evacuare

104

6.1.9.  Amplasarea centralei de ventilare

105

6.2.  Sisteme de ventilare mecanică

105

6.2.1.  Instalaţii de ventilare prin aspirare

105

6.2.2.  Instalaţii de ventilare prin refulare

106

6.2.3.  Instalaţii de ventilare prin refulare şi aspirare

106

6.2.4.  Instalaţii de ventilare cu încălzire

106

6.2.5.  Instalaţii de ventilare cu răcire

106

6.2.6.  Instalaţii de ventilare cu încălzirea şi umidificarea aerului

107

6.2.7.  Instalaţii de ventilare cu uscarea aerului

107

6.2.8.  Instalaţii de climatizare a aerului

107

6.3.  Canale de aer

108

6.3.1.  Generalităţi.  Secţiunea canalelor

108

6.3.2.  Materiale folosite pentru tubulatura de ventilare

108

6.3.3.  Îmbinarea, rigidizarea şi susţinerea canalelor din tablă

109

6.3.4.  Elemente componente şi modul de alcătuire al canalelor de aer din tablă

111

6.3.5.  Dimensionarea canalelor de aer

115

6.3.6.  Izolarea termică a canalelor de aer

129

6.3.7.  Accesoriile canalelor de aer

129

6.4.  Guri pentru introducerea şi evacuarea aerului în şi din încăperi

131

6.4.1.  Distribuţia aerului în încăperi.  Amplasarea gurilor de refulare şi evacuare

131

6.4.2.  Tipuri constructive de guri de aer

135

6.5.  Dimensionarea gurilor de refulare a aerului

141

6.5.1.  Generalităţi

141

6.5.2.  Jeturi de aer

142

6.5.3.  Calculul elementelor jetului (metoda Taliev-Abramovici)

143

6.5.4.  Calculul elementelor jetului (metoda americană)

154

6.5.5.  Indicaţii privind dimensionarea gurilor de refulare

158

6.6.  Dimensionarea gurilor de evacuare a aerului din încăperi

159

6.7.  Filtre de praf pentru aer proaspăt

162

6.7.1.  Caracteristici principale. Clasificare

162

6.7.2.  Tipuri constructive de filtre

164

6.8.  Baterii pentru încălzirea aerului

168

6.8.1.  Generalităţi

168

6.8.2.  Baterii de încălzire cu abur şi apă caldă sau fierbinte

170

6.8.3.  Baterii de încălzire funcţionînd cu gaze

180

6.8.4.  Baterii de încălzire electrice

180

6.9.  Baterii pentru răcirea aerului

181

6.9.1.  Generalităţi

181

6.9.2.  Baterii pentru răcirea aerului fără condensarea vaporilor de apă

181

6.9.3.  Baterii pentru răcirea aerului cu condensarea vaporilor de apă

183

6.10.  Ventilatoare folosite în instalaţiile de ventilare şi climatizare

183

6.10.1.  Generalităţi. Curbe caracteristice

183

6.10.2.  Tipuri de ventilatoare folosite

185

6.10.3.  Funcţionarea ventilatoarelor montate în paralel

188

6.10.4.  Funcţionarea ventilatoarelor montate în serie

189

6.10.5.  Reglarea debitului de aer al ventilatoarelor

190

6.10.6.  Alegerea ventilatoarelor

193

CAPITOLUL VII: Climatizarea

193

7.1.  Generalităţi

193

7.2.  Schema de principiu a unei instalaţii de climatizare

194

7.3.  Tratarea complexă a aerului în centrala de climatizare

195

7.3.1.  Tratarea aerului în perioada de iarnă

196

7.3.2.  Tratarea aerului în perioada de vară

199

7.4.  Tratarea aerului cu apă

201

7.4.1.  Camere de tratare a aerului cu apă

201

7.4.2.  Schimbul de căldură şi vapori dintre aer şi apă

210

7.4.3.  Procese posibile de schimbare a stării aerului tratat cu apă

212

7.4.4.  Coeficientul de stropire

214

7.5.  Calculul termic al camerelor de pulverizare

215

7.5.1.  Coeficientul de eficacitate al schimbului de căldură în camerele

de pulverizare

215

7.5.2.  Calculul camerelor de pulverizare cu valori  cunoscute

217

7.5.3.  Calculul camerelor de pulverizare după metoda B. V. Barkalov

221

7.5.4.  Calculul camerelor de pulverizare după metoda germană (Wittorf - Sprenger)

224

7.6.  Aparataj pentru umidificarea aerului cu abur

227

7.6.1.  Umidificarea cu abur prin generatoare locale

227

7.6.2.  Umidificarea cu abur prin aparate de preluare a aburului

dintr-o reţea

227

7.6.3.  Instalaţii de umidificare cu abur

228

7.7.  Procedee de uscare a aerului

229

7.8.  Sisteme de climatizare

229

7.8.1.  Generalităţi

229

7.8.2.  Clasificarea instalaţiilor de climatizare

230

7.8.3.  Sisteme de climatizare cu un canal de aer

231

7.8.4.  Sisteme de climatizare cu două canale de aer

233

7.8.5.  Sisteme de climatizare cu aer primar (aer-apă)

236

7.8.6.  Sisteme locale de climatizare (aparate de climatizare)

239

CAPITOLUL VIII: Particularităţi ale ventilării clădirilor industriale

242

8.1.  Generalităţi.  Prescripţii ale Normelor republicane de protecţie a muncii

(N.R.P.M.)

242

8.1.1.  Generalităţi

242

8.1.2.  Prescripţii N.R.P.M.

245

8.2.  Instalaţii de ventilare locală prin aspirare

248

8.2.1.  Tipuri constructive. Descriere.

248

8.2.2.  Elemente de calcul al absorbţiilor locale

253

8.3.  Instalaţii de ventilare locală prin refulare

257

8.3.1.  Duşuri de aeruşuri de aer

257

8.3.2.  Perdele de aer

259

8.4.  Instalaţii de desprăfuire. Separatoare de praf

262

8.4.1.  Instalaţii de desprăfuire

262

8.4.2.  Separatoare de praf

263

8.5.  Instalaţii de transport pneumatic

270

8.5.1.  Elementele unei instalaţii de transport pneumatic

270

8.5.2.  Sisteme de transport pneumatic

271

8.5.3.  Sisteme de separare a prafului la instalaţiile de transport pneumatic

273

8.5.4.  Elemente de calcul al instalaţiilor de transport pneumatic

274

8.6.  Instalaţii de umezire suplimentară a aerului

277

8.6.1.  Injectarea de abur sau evaporarea apei

277

8.6.2.  Pulverizarea apei cu ajutorul duzelor

277

8.6.3.  Pulverizarea apei cu ajutorul duzelor folosind aer comprimat

278

CAPITOLUL IX: Particularităţi ale ventilării clădirilor zootehnice

278

9.1.  Generalităţi

278

9.2.  Microclima halelor zootehnice

279

9.3.  Degajări nocive în halele zootehnice

282

9.3.1.  Degajările nocive ale păsărilor şi puilor

282

9.3.2.  Degajările nocive ale vitelor

283

9.3.3.  Degajările nocive ale porcilor

283

9.4.  Calculul debitului de aer pentru ventilare

285

9.4.1.  Bilanţul termic

285

9.4.2.  Bilanţul de umiditate

286

9.4.3.  Bilanţul de gaze nocive

286

9.4.4.  Debitul de aer pentru ventilare

286

9.4.5.  Debitul de aer proaspăt

287

9.5.  Sisteme de ventilare folosite la clădirile zootehnice

288

9.5.1.  Sisteme de ventilare naturală

288

9.5.2.  Sisteme de ventilare mecanică şi combinată

289

9.6.  Particularităţi ale izolării termice a clădirilor zootehnice

295

CAPITOLUL X: Reglarea automată a instalaţiilor de ventilare şi climatizare

296

10.1.  Noţiuni de automatizare. Principiile pe care lucrează regulatoarele folosite în

instalaţiile de ventilare şi climatizare

296

10.1.1.  Elementul automatizat

297

10.1.2.  Regulatorul

297

10.1.3.  Elementul de execuţie

299

10.1.4.  Mărimile procesului de reglare

299

10.2.  Instalaţii de reglare automată

300

10.2.1.  Reglarea instalaţiilor de ventilare

300

10.2.2.  Reglarea instalaţiilor de ventilare cu încălzire

301

10.2.3.  Reglarea instalaţiilor de ventilare cu încălzire şi răcire

302

10.2.4.  Reglarea instalaţiilor de climatizare parţială

303

10.2.5.  Reglarea automată a instalaţiilor de climatizare

304

CAPITOLUL XI: Atenuarea zgomotului oi vibraţiilor în instalaţiile de ventilare

şi climatizare

314

11.1.  Surse de zgomot

314

11.2.  Tansmiterea zgomotului

316

11.3.  Nivelul zgomotului

316

11.4.  Atenuarea zgomotului transmis de aer

317

11.4.1.  Atenuarea naturală a zgomotului

318

11.4.2.  Atenuarea artificială a zgomotului

320

11.5.  Atenuarea zgomotului şi vibraţiilor transmise prin elementele instalaţiei

322

11.6.  Atenuarea vibraţiilor

323

11.7.  Măsuri constructive pentru împiedicarea producerii şi propagării zgomotului

324

CAPITOLUL XII: Recepţia şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

324

12.1.  Generalităţi

324

12.2.  Controlul instalaţiilor de ventilare şi climatizare înaintea recepţiei

325

12.3.  Reglarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

326

12.4.  Recepţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare

326

12.4.1.  Generalităţi

326

12.4.2.  Recepţia provizorie

327

12.4.3.  Recepţia definitivă

332

12.5.  Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

333

12.5.1.  Generalităţi

333

12.5.2.  Documentele necesare exploatării

334

12.5.3.  Atribuţiile personalului de exploatare

336

Bibliografie

338

ANEXE

340