C U P R I N S

Cap.  I   Prefabricarea instalaţiilor de încălzire centrală

3

A.  Generalităţi

3

B.  Tipuri de prefabricate pentru instalaţii de încălzire centrală

5

C.  Organizarea atelierului de prefabricare

9

D.  Tehnologia de executare a prefabricatelor pentru coloane şi legaturi la corpurile de încălzire

13

E.  Tehnologia de formare şi probare a corpurilor de încălzire

15

P.  Tehnologia de montare şi racordare a prefabricatelor

16

G.  Măsuri specifice de protecţie a muncii

18

Cap.  II   Probarea, reglarea şi recepţia instalaţiilor de încălzire centrală

21

A.  Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor

21

B.  Verificări de efectuat pe faze de lucrări

22

C.  Punerea în funcţiune a instalaţiilor

26

D.  Verificări de efectuat la recepţia preliminară

29

Cap.  III   Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de încălzire centrală

33

A.  Organizarea, exploatarea, controlul şi întreţinerea instalaţiilor de termoficare

33

B.  Organizarea exploatării, controlului şi întreţinerii instalaţiilor de încălzire centrală

37

C.  Dotarea cu scule şi utilaje necesare activităţii de exploatare şi întreţinere

40

D.  Principalele defecţiuni şi modul de remediere

41

E.  Măsuri de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor la exploatarea şi

întreţinerea instalaţiilor

47

Cap.  IV   Instalaţii de ventilare

50

A.  Necesitatea ventilării.  Sisteme de ventilare

50

B.  Ventilarea naturală

52

C.  Ventilarea mecanică generală

59

D.  Ventilarea mecanică locală

75

E.  Perdele şi dusuri de aer

91

F.  Instalaţii de transport pneumatic

95

Cap.  V   Tehnologia de executare a instalaţiilor de ventilare

99

A.  Generalităţi

99

B.  Conducte de aer şi piese speciale

101

C.  Tehnologia de executare a elementelor instalaţiilor de ventilare şi condiţionare

121

D.  Prefabricarea instalaţiilor de ventilare şi condiţionare

131

E.  Măsuri specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor

135

Cap.  VI   Tehnologia de montare a instalaţiilor de ventilare

139

A.  Generalităţi

139

B.  Montarea conductelor de aer

140

C.  Montarea gurilor de refulare şi de aspiraţie

144

D.  Montarea filtrelor

144

E.  Montarea bateriilor de încălzire şi de răcire

146

F.  Montarea ventilatoarelor

148

G.  Măsuri pentru amortizarea zgomotelor

153

H.  Măsuri specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor

155

Cap.  VII   Instalaţii de condiţionare a aerului

158

A.  Alcătuirea instalaţiilor de condiţionare

158

B.  Tehnologia de montare a echipamentului de condiţionare a aerului

168

Cap.  VIII   Tehnologia dării în exploatare a instaluţiilor de ventilare şi de

condiţionare a aerului

172

A.  Operaţiile de dare în exploatare

172

B.  Operaţiile de pregătire

172

C.  Verificarea instalaţiilor

172

D.  Pornirea instalaţiilor

173

E.  Reglarea aeraulică

174

F.  Probarea echipamentului din instalaţie

175

G.  Verificarea eficacităţii globale

177

H.  Metode de măsurare

178

Cap.  IX   Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi de condiţionare a aerului

178

A.  Organizarea exploatării

185

B.  Pornirea şi oprirea instalaţiilor

186

C.  Supravegherea şi controlul funcţionării

187

D.  Întreţinerea instalaţiilor

187

E.  Revizia şi repararea instalaţiilor

188

F.  Măsuri de tehnică a securităţii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la

exploatarea instalaţiilor

189

G.  Defecţiuni şi modul de remediere

190