C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Cap. 1.  Instalaţii de alimentare cu apă

5

1.1.  Cantităţile şi calităţile de apă necesare în clădiri

5

1.1.1.  Necesarul de apă din clădiri

5

1.1.2.  Calitatea apei

9

1.2.  Instalaţii exterioare de alimentare cu apă

12

1.2.1.  Surse de alimentare cu apă

12

1.2.2.  Schema generala de alimentare cu apă

14

1.2.3.  Captarea apei

15

1.2.4.  Corectarea calităţii apei

27

1.2.5.  Înmagazinarea, transportul şi distribuţia apei

42

1.3.  Instalaţii interioare de distribuţie a apei reci şi calde în clădiri

51

1.3.1.  Criterii de clasificare şi de alcătuire a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei

în clădiri

51

1.3.2.  Racordarea instalaţiilor interioare la reţele exterioare sau la surse (branşamente)

52

1.3.3.  Măsurarea şi înregistrarea consumului de apă din clădiri

54

1.3.4.  Instalaţii interioare de distribuţie a apei reci

55

1.3.5.  Instalaţii interioare de preparare şi distribuţie a apei calde de consum

118

1.3.6.  Instalaţii de tratare şi distribuţie a apei în clădiri social-culturale

150

1.3.7.  Probarea şi recepţia instalaţiilor de distribuţie a apei reci şi calde din clădiri

156

Cap. 2  Instalaţii de canalizare

157

2.1.  Instalaţii interioare de canalizare

158

2.1.1.  Condiţii pentru evacuarea apelor de canalizare prin instalaţii interioare

158

2.1.2.  Alcătuirea şi funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor

uzate menajere

158

2.1.3.  Alcătuirea şi funcţionarea instala|iilor interioare de canalizare a apelor uzate

industriale

176

2.1.4.  Alcătuirea şi funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor meteorice

177

2.1.5.  Calculul hidraulic al instalaţiilor interioare de canalizare

179

2.1.6.  Montarea reţelelor interioare de canalizare

205

2.1.7.  Probarea şi recepţia instalaţiilor interioare de canalizare

207

2.2.  Instalaţii exterioare de canalizare

208

2.2.1.  Sisteme de canalizare exterioara

208

2.2.2.  Scheme de canalizare exterioara

209

2.2.3.  Retele exterioare de canalizare

210

2.2.4.  Statii pentru pomparea apelor uzate

217

2.2.5.  Epurarea apelor uzate

219

Cap. 3  Instalaţii de gaze

227

3.1.  Instalaţii de gaze combustibile

227

3.1.1.  Proprietăţile generale şi utilizările gazelor combustibile

227

3.1.2.  Captarea şi tratarea gazelor naturale

229

3.1.3.  Înmagazinarea gazelor naturale

233

3.1.4.  Reţele exterioare pentru transportul şi distribuţia gazelor natural combustibile

234

3.1.5.  Instalaţii pentru reducerea şi reglarea presiunii gazelor natural combustibile

244

3.1.6.  Măsurarea şi înregistrarea debitului de gaze naturale consumate în clădiri

252

3.1.7.  Branşamentele instalaţiilor interioare la reţelele exterioare de gaze naturale

combustibile

256

3.1.8.  Instalaţii interioare pentru distribuţia şi utilizarea gazelor natural combustibile

257

3.1.9.  Instalaţii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor petroliere lichefiate

271

3.2.  Instalaţii de aer comprimat

272

3.2.1.  Proprietăţile generale şi utilizările aerului comprimat

272

3.2.2.  Elementele componente şi clasificarea instalaţiilor de aer comprimat

274

3.2.3.  Instalaţii de aer comprimat cu o singura treapta de comprimare

274

3.2.4.  Instalaţii de aer comprimat cu două trepte de comprimare

281

3.2.5.  Calculul conductelor instalaţiilor de aer comprimat

282

3.2.6.  Montarea instalaţiilor de aer comprimat

285

3.2.7.  Probarea, recepţia şi exploatarea instalaţiilor de aer comprimat

287

3.3.  Instalaţii de oxigen

287

3.3.1.  Proprietăţile generale şi utilizările oxigenului

287

3.3.2.  Instalaţii pentru producerea şi distribuţia oxigenului

288

3.3.3.  Calculul conductelor pentru distribuţia oxigenului

293

3.3.4.  Montarea instalaţiilor pentru distribuţia oxigenului

294

3.3.5.  Probarea, recepţia şi exploatarea instalaţiilor de oxigen

295

3.4.  Instalaţii pentru producerea şi distribuţia acetilenei

295

3.4.1.  Proprietăţile generale şi utilizările acetilenei

295

3.4.2.  Instalaţii pentru producerea şi distribuţia acetilenei

298

3.4.3.  Calculul instalaţiilor pentru producerea şi distribuţia acetilenei

304

3.4.4.  Montarea instalaţiilor de acetilena

307

3.4.5.  Probarea, recepţia şi exploatarea instalaţiilor de acetilena

308

Cap. 4  Prefabricarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă, canalizare şi gaze

309

4.1.  Noţiuni generale

309

4.2.  Proiectarea instalaţiilor din elemente prefabricate

314

4.3.  Fluxuri şi linii tehnologice în atelierele pentru prefabricarea instalaţiilor de alimentare

cu apă, canalizare şi gaze

316

4.3.1.  Linia tehnologica pentru prelucrarea ţevilor din PVC

316

4.3.2.  Linia tehnologica pentru prelucrarea ţevilor din oţel zincat

317

4.3.3.  Linia tehnologica pentru echiparea obiectelor sanitare

318

4.4.  Transportul şi depozitarea prefabricatelor de instalaţii

319

4.5.  Montarea instalaţiilor prefabricate

319

Cap. 5  Combaterea zgomotelor, vibraţiilor şi protecţia antiseismica a instalaţiilor de

alimentare cu apă, canalizare şi de gaze

322

5.1.  Cauzele apariţiei şi propagării zgomotelor şi vibraţiilor în instalaţiile tehnico-sanitare

322

5.2.  Măsuri pentru combaterea zgomotelor şi vibraţiilor în instalaţiile tehnico-sanitare

326

5.2.1.  Combaterea zgomotelor şi vibraţiilor produse de surse

326

5.2.2.  Combaterea transmiterii zgomotelor şi vibraţiilor de la surse prin reţeaua de conducte,

la elementele de rezistenţa ale clădirii şi de la acestea în încăperi

330

5.3.  Protecţia antiseismica a instalaţiilor de alimentare cu apă, canalizare şi de gaze

332

5.3.1.  Cauzele, caracterul şi  importanţa mişcărilor seismice

332

5.3.2.  Intensitatea mişcării seismice şi scările de intensitate. Macro-zonarea seismica

333

5.3.3.  Acţiunea distrugătoare a muscarii seismice asupra construcţiilor şi instalaţiilor de

alimentare cu apa, canalizare şi gaze

335

5.3.4.  Răspunsul structurilor la acţiunea seismica şi consecinţele asupra instalaţiilor

336

5.3.5.  Proiectarea şi execuţia antiseismica a construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu

apa, canalizare şi de gaze

336

Bibliografia

338

Anexe

339

Cuprins

371