C U P R I N S

 

Prefaţă

5

Introducere

6

1.  Bazele teoretice ale propagării radiaţiei prin fibra optică

15

1.1.  Propagarea radiaţiei în fibra optica ideală

15

1.1.1.  Comparaţie între ghidurile de undă şi fibrele optice

16

1.1.2.  Tipuri de fibre optice. Profilul indicelui de refracţie în fibra optica

cu înveliş

17

1.1.3.  Analiza geometrică a propagării în fibra optică

22

1.1.4.  Descrierea cîmpului şi a modurilor de propagare în fibra optică cu

ajutorul ecuaţiilor lui Maxwell

33

1.1.5.  Analiza propagării în fibră prin metoda perturbaţiei

39

1.2.  Dispersia şi banda de trecere a fibrei optice

44

1.2.1.  Dispersia intramodală

46

1.2.2.  Dispersia intermodală

53

1.3.  Mecanismul de atenuare a radiaţiei în fibra optică

62

1.3.1.  Absorbţia materială în  fibra optică

63

1.3.2.  Difuzia materială

64

1.3.3.  Difuzia geometrică a ghidului de undă

65

1.3.4.  Radiaţia de curbură a fibrei optice

65

1.3.5.  Radiaţia externă şi diafonia optică

66

1.3.6.  Consideraţii practice asupra atenuării radiaţiei în fibrele optice

67

Referinţe bibliografice

68

2.  Tehnologia fibrelor şi a cablurilor optice

70

2.1.  Tehnologia fibrelor optice

71

2.1.1.  Metoda creuzetului dublu

72

2.1.2.  Depuneri chimice din stare de vapori - DCSV

76

2.1.3.  Metodă de producere a fibrelor optice prin separarea fazelor

85

2.2.  Cabluri optice

89

2.3.  Cuplaje, îmbinări, conectori

97

2.3.1.  Atenuări în cuplajele unui sistem de comunicaţii prin fibre optice

97

2.3.2.  Structura constructivă a conectorilor optici

115

Referinţe bibliografice

122

3.  Dispozitive optoelectronice folosite în comunicaţiile prin fibre optice

125

3.1.  Surse de radiaţie pentru comunicaţiile prin fibre optice

125

3.1.1.  Dioda laser

126

3.1.2.  Diodele emiţătoare de lumină - DEL

135

3.1.3.  Diode superluminescente - DSL

139

3.2.  Caracteristicile procesului de fotodetecţie. Fotodetectorii cuantici

142

3.2.1.  Procesul de fotodetecţie. Circuitul echivalent al fotodiodei

144

3.2.2.  Circuite do fotodetecţie şi caracteristicile lor

149

3.2.3.  Tipuri de fotodiode semiconductoare

152

Referinţe bibliografice

159

4.  Transmisia informaţiei  în sistemele de comunicaţii prin fibre optice

160

4.1.  Comunicaţii optice cu modulaţie analogică

161

4.1.1.  Comunicaţii optice cu purtătoare continuă

161

4.1.2.  Comunicaţii optice cu modulaţie de impulsuri - MIP

181

4.2.  Comunicaţii optice cu  modulaţie numerică. Transmisii discrete în timp

şi amplitudine

195

4.2.1.  Canalul optic linear şi discret. Probabilitatea de eroare

195

4.2.2.  Comunicaţii optice discrete OOK în banda de bază

196

4.2.3.  Comunicaţii optice cu  subpurtătoare modulată

226

Referinţe bibliografice

234

ANEXE

235

Anexa 1. Scurt istoric şi perspective ale comunicaţiilor prin fibre optice

235

Anexa 2. Terminologia folosită în comunicaţiile prin fibre optice

236

Anexa 3. Tabel cu firme specializate în producţia de componente optoelectronice,

fibre optice şi seturi de comunicaţii prin fibre optice

242