C U P R I N S

 

Introducere. Obiectivele lucrării

5

I.  TEMA proiectului

11

II.  Indicaţii pentru întocmirea pieselor

17

1.  Alcătuirea şarpantei pe scaune. Rolul elementelor

25

1.1.  Elementele componente ale unui acoperiş cu şarpantă

27

1.2.  Alcătuirea şarpantei din lemn pe scaune

28

1.3.  Elemente constructive privind şarpanta pe scaune

30

1.4.  Elemente geometrice (secţiuni, dimensiuni, distanţe)

32

2.  Planul acoperişului cu pantă mare

35

2.1.  Planul învelitorii (scara 1:100 sau 1:50)

37

2.2.  Planul şarpantei (scara l: 100 sau l :50)

41

3.  Secţiune verticală prin acoperiş

45

3.1.  Întocmirea planşei: succesiunea operaţiilor

48

3.2.  Prezentarea planşei Secţiune prin acoperiş

51

4.  Calculul şarpantei acoperişului

53

4.1.  Valori unitare ale încărcărilor

56

4.2.  Calculul panelor acoperişului

59

4.3.  Calculul popilor

63

5.  Detalii pentru şarpanta acoperişului

67

5.1.  Detaliul l - Zona de streaşină

73

5.2.  Detaliul 2 - Nodul curent al şarpantei

74

5.3.  Detaliul 3 - Nodul de creastă

75

5.4.  Detaliul 4 - Rezemarea popilor pe planşeu

76

6.  Calculul pereţilor portanţi din zidărie

77

6.1.  Evaluarea încărcărilor

80

6.2.  Determinarea eforturilor

85

6.3.  Verificarea secţiunilor

88

7.  Calculul fundaţiilor

91

7.1.  Dimensionarea tălpilor fundaţiei

94

7.2.  Verificarea presiunii pe teren

96

7.3.  Planul fundaţiilor, întocmirea planşei

97

8.  Proiectarea planşeului de beton armat

99

8.1.  Calculul planşeului de beton armat

101

8.2.  Plan cofraj şi armare planşeu. întocmirea planşei

109

9.  Exemplu de prezentare a proiectului

111

9.1.  Coperta proiectului

115

9.2.  Borderoul pieselor

116

9.3.  Tema proiectului

117

9.4.  Memoriu tehnic justificativ

118

9.5.  Breviar de calcul

119

9.6.  Piese desenate

120

Bibliografie

121