C U P R I N S

 

CUVÂNT ÎNAINTE

3

Despre cadastrul bunurilor imobile şi structura

organelor cadastrale

5

Despre drepturi şi obligaţii reciproce în procesul de înregistrare

8

Despre noţiunea de „bun imobil”

11

Despre proprietate

14

Despre privatizare

20

Despre antreprenoriat şi întreprinderi

27

Despre contracte

34

Efectele contractului

36

Contractul de vânzare-cumpărare

39

Contractul de schimb

41

Contractul de donaţie

42

Contractul de înstrăinare a casei de locuit cu condiţia

întreţinerii pe viaţă

43

Contractul de închiriere de bunuri

44

Contractul de arendă

46

Contractul de leasing

47

Contractul de gaj

48

Contractul de cesiune

50

Contractul de concesiune

51

Contractul de partaj

53

Contractul de activitate în comun

54

Contractul de stabilire a modului de folosinţă a bunului aflat

în coproprietate

55

Contractul de reprezentare

57

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

61

Despre terenuri şi agricultură

61

Despre apariţia de noi bunuri imobile (construirea, formarea)

67

Despre înregistrarea drepturilor asupra bunurilor repartizate

76

Despre diferite cazuri de înregistrare

78

În continuare se expun documentele necesare pentru

înregistrarea în cadastru a bunurilor imobile şi

drepturilor asupra lor în diferite cazuri

93

Despre legislaţia cadastrală

106

LEGEA cadastrului bunurilor imobile

Capitolul I   DISPOZIŢII GENERALE

110

Capitolul II   SISTEMUL ORGANELOR CADASTRALE

117

Capitolul III   LUCRĂRILE CADASTRALE

121

Capitolul IV   REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE ŞI PROCEDURA

ÎNREGISTRĂRII DREPTURILOR ASUPRA

BUNURILOR IMOBILE

125

Capitolul V   PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII

UNOR TIPURI DE BUNURI IMOBILE ŞI A

DREPTURILOR ASUPRA LOR

136

Capitolul VI   RĂSPUNDERI, COMPENSAŢII, GARANŢII

142

Capitolul VII   DISPOZIŢII TRANZITORII

144

Capitolul VIII   DISPOZIŢII FINALE

148

Despre unele măsuri privind crearea cadastrului

bunurilor imobile

154

Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile

156

Regulamentul cu privire la modul efectuării înregistrării

primare masive

174

Regulamentul registratorului organului cadastral teritorial

180

Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului pentru

ocuparea funcţiei de registrator în organele

cadastrale teritoriale

185

HOTĂRÂRE nr. 984 (21 septembrie 1998)

Cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului de

împroprietărire

191

Regulamentul cu privire la modul de transmitere în

proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă

în localităţile urbane

193

HOTĂRÂRE nr. 1170 (4 decembrie 1998)

Cu privire la Fondul de garanţie

200

Regulamentul cu privire la modul de creare şi funcţionare a

Fondului de garanţie

202

HOTĂRÂRE nr. 61 (29 ianuarie 1999)

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea

bunurilor imobile

211

Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile

213

Anexa nr.1  Decizia privind formarea bunului imobil

231

Anexa nr.2  ACT de constatare pe teren la efectuarea

Identificării bunurilor imobile

232

Anexa nr.3  ACT de constatare pe teren la stabilirea

hotarelor fixe

234

Anexa nr.4  Descrierea tehnică a bunurilor imobile

237

Hotărârea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru

serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale

240

HOTĂRÂRE nr. 718 (20 iulie 2000)

Pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de

oficiile cadastrale teritoriale

242

Tarifele pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale

teritoriale

246

Hotărârea Guvernului cu privire la furnizarea şi conţinutul

informaţiei cadastrale

251

HOTĂRÂRE nr. 58 (24 ianuarie 2001)

Cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale

252