C U P R I N S

Prefaţă

3

Lista prescurtărilor

10

1.  MIXTURI ASFALTICE

13

1.1.  Generalităţi. Tipuri de mixturi asfaltice

13

1.2.  Încercările mixturilor asfaltice

18

1.2.1.  Prelevarea probelor şi prepararea epruvetelor

19

1.2.2.  Determinarea conţinutului de liant

20

1.2.3.  Determinarea compoziţiei granulometrice a agregatului natural

23

1.2.4.  Rezistenţa la compresiune la 22°C şi 50°C

24

1.2.5.  Determinarea coeficientului de termostabilitate

25

1.2.6.  Reducerea rezistenţei la compresiune după 28 zile de păstrare în apă

25

1.2.7.  Stabilitatea Marshall

26

1.2.8.  Determinarea densităţii aparente

27

1.2.9.  Determinarea absorbţiei de apă

28

1.2.10.  Determinarea umflării

29

1.2.11.  Determinarea volumului de goluri al epruvetelor

29

1.2.12.  Încercarea de stabilitate Hubbard-Field

30

1.2.13.  Determinarea coeziunii şi a unghiului de frecare interioară cu aparatul triaxial

31

1.2.14.  Determinarea rezistenţei la oboseală

32

1.2.15.  Încercarea la deformaţii plastice cu ajutorul simulatorului de făgaşe

34

1.2.16.  Interpretarea rezultatelor încercărilor de laborator

36

1.3.  Elaborarea dozajelor pentru mixturi asfaltice

37

1.3.1.  Generalităţi

37

1.3.2.  Stabilirea dozajului optim de liant

43

1.3.2.1.  Stabilirea dozajului optim de liant prin metoda suprafeţei specifice

48

1.3.2.2.  Folosirea calculatorului electronic pentru elaborarea dozajelor

50

1.3.2.3.  Metoda volumului de goluri

51

1.3.2.4.  Metoda laboratorului central de cercetări rutiere din Bruxelles

51

1.3.2.5.  Metoda Kraemer

52

1.3.2.6.  Metoda Asphalt Institute

53

1.3.2.7.  Calculul necesarului 'de liant pentru mixturi asfaltice executate la rece cu emulsii

şi cu suspensii de bitum filerizat

53

1.3.3.  Concluzii privind metodele de elaborare a dozajelor pentru mixturi asfaltice

54

1.4.  Producerea mixturilor asfaltice

55

1.4.1.  Controlul procesului tehnologic de producere a mixturilor asfaltice

63

1.5.  Transportul, aşternerea şi compactarea mixturilor asfaltice

66

1.5.1.  Transportul şi aşternerea mixturilor asfaltice

66

1.5.2.  Compactarea mixturilor asfaltice

68

1.5.3.  Execuţia şi compactarea corectă a mixturilor asfaltice în axa drumului

76

1.5.4.  Tratarea ulterioară a suprafeţei

79

1.5.5.  Controlul de calitate la aşternerea şi compactarea mixturilor asfaltice

79

1.6.  Tendinţe moderne în producerea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice

81

2.  ÎMBRACAMINŢI RUTIERE BITUMINOASE

83

2.1.  Generalităţi. Clasificare. Definiţii

83

2.2.  Tratamente bituminoase

87

2.2.1.  Generalităţi

87

2.2.2.  Executarea tratamentelor bituminoase

92

2.2.3.  Tratamente bituminoase duble

96

2.2.4.  Tratamente bituminoase întărite

97

2.2.5.  Şlamul bituminos

98

2.3.  Îmbrăcăminţi bituminoase provizorii

100

2.3.1.  Macadam

101

2.3.2.  Tipuri de îmbrăcăminţi provizorii

104

2.3.2.1.  Macadam protejat cu tratament bituminos dublu

105

2.3.2.2.  Macadam protejat cu tratament bituminos întărit

105

2.3.2.3.  Macadam protejat cu tratamente bituminoase multiple

105

2.3.2.4.  Impregnarea pietruirilor cu emulsii bituminoase

105

2.3.2.5.  Pietruiri etanşate prin clutaj

106

2.4.  Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare (semipermanente)

107

2.4.1.  Generalităţi

107

2.4.2.  Macadamuri bituminoase

110

2.4.2.1.  Macadam penetrat cu bitum

111

2.4.2.2.  Macadam semipenetrat cu bitum

114

2.4.2.2.  Macadam îndopat

115

2.4.2.4.  Macadam penetrat la rece, cu mortar din suspensie de bitum filerizat

117

2.4.2.5.  Macadam penetrat cu emulsie, bituminoasă

118

2.4.3.  Anrobate bituminoase

123

2.4.3.1.  Anrobate bituminoase executate la cald cu bitum D 80/120

123

2.4.3.2.  Anrobate bituminoase executate la cald cu nisip bituminos sau bitum lichid

şi bitum dur de petrol

126

2.4.3.3.  Anrobate bituminoase executate la rece cu suspensie de bitum filerizat

130

2.4.3.4.  Anrobate bituminoase executate la rece cu emulsie bituminoasă

132

2.4.4.  Mortare asfaltice

136

2.4.4.1.  Mortar asfaltic executat la cald cu bitum D 80/120

136

2.4.4.2.  Mortar asfaltic executat la cald cu nisip bituminos şi bitum dur de petrol

137

2.4.4.3.  Mortar asfaltic executat la rece ou suspensie de bitum filerizat

137

2.4.5.  Beton asfaltic executat la cald cu nisip bituminos şi bitum dur de petrol

143

2.4.6.  Întreţinerea ulterioară, repararea şi ranforsarea îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare

146

2.5.  Îmbrăcăminţi bituminoase grele (permanente)

147

2.5.1.  Generalităţi

147

2.5.2.  Beton asfaltic cu agregat mărunt sărac în criblură

152

2.5.3.  Beton asfaltic cu agregat mărunt bogat în criblură

154

2.5.4.  Beton asfaltic rugos

157

2.5.5.  Beton asfaltic rugos prin clutaj

159

2.5.6.  Asfaltul turnat

161

2.5.7.  Betoane asfaltice deschise

166

2.5.8.  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice folosite la execuţia îmbrăcăminţilor

bituminoase grele

168

2.5.9.  Prescripţii generale de execuţie pentru îmbrăcăminţi bituminoase grele

171

2.6.  Îmbrăcăminţi bituminoase speciale

173

2.6.1.  Generalităţi. Clasificare

173

2.6.2.  Îmbrăcăminţi bituminoase speciale colorate

174

2.6.3.  Îmbrăcăminţi bituminoase speciale cu caracteristici superioare

175

2.6.3.1.  Îmbrăcăminţi bituminoase speciale realizate din bitum cu cauciuc

175

2.6.3.2.  Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din bitum cu polimeri

176

2.6.3.3.  Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din bitum cu sulf

178

2.6.4.  Îmbrăcăminţi bituminoase prefabricate

180

2.6.5.  Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea pe poduri

181

2.6.5.1.  Asfaltul turnat dur

182

2.6.5.2.  Betonul asfaltic etanş

182

2.6.5.3.  Betonul asfaltic deschis

184

2.6.5.4.  Mortarul asfaltic turnat

184

2.6.6.  Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din mixturi asfaltice cu granulit

186

2.7.  Mixturi asfaltice stocabile utilizate la rece pentru repararea îmbrăcăminţilor bituminoase

187

2.7.1.  Generalităţi

187

2.7.2.  Mixtura asfaltică stocabilă cu bitum tăiat

188

2.7.3.  Mixturi asfaltice stocabile cu emulsie bituminoasă cationică

190

2.7.4.  Mixturi asfaltice stocabile cu emulsie bituminoasă anionică

192

2.8.  Tehnologii moderne pentru regenerarea şi reutilizarea îmbrăcăminţilor bituminoase vechi

193

2.8.1.  Regenerarea îmbrăcămintei vechi fără a modifica dozajul mix­turii asfaltice existente

194

2.8.2.  Regenerarea îmbrăcămintei vechi cu mixtură asfaltică exis­tentă recuperată şi corectată

196

3.  ÎMBRACAMINŢI RUTIERE RIGIDE

198

3.1.  Consideraţii generale asupra îmbrăcămintilor rigide

198

3.1.1.  Evoluţia îmbrăcămintilor rutiere rigide

199

3.1.2.  Avantajele şi dezavantajele îmbrăcămintilor rigide

202

3.1.3.  Tendinţe în proiectarea şi realizarea îmbrăcămintilor rigide

205

3.2.  Materiale utilizate la îmbrăcăminţile din beton de ciment

206

3.2.1.  Agregatele naturale

207

3.2.2.  Cimentul

210

3.2.2.1.  Compoziţia mineralogică a cimentului

211

3.2.2.2.  Tipuri de ciment utilizate pentru îmbrăcăminţi din beton de ciment

212

3.2.2.3.  Caracteristici specifice impuse cimenturilor rutiere

216

3.2.3.  Aditivii

217

3.2.3.1.  Plastifianţii

217

3.2.3.2.  Antrenorii de aer

218

3.2.3.3.  Acceleratorii de priză şi întărire

220

3.2.4.  Apa

220

3.3.  Betoane rutiere

220

3.3.1.  Clasificare

220

3.3.2.  Caracteristicile betonului proaspăt

221

3.3.2.1.  Lucrabilitatea

222

3.3.2.2.  Densitatea aparentă

224

3.3.2.3.  Compoziţia reală

225

3.3.2.4.  Tendinţa de separare a apei

226

3.3.2.5.  Volumul de aer oclus

227

3.3.3.  Caracteristicile betonului întărit

228

3.3.3.1.  Densitatea aparentă

228

3.3.3.2.  Compactitatea şi porozitatea

228

3.3.3.3.  Rezistenţa la compresiune

229

3.3.3.4.  Rezistenţa la întindere

230

3.3.3.5.  Gelivitatea

231

3.3.3.6.  Contracţia betonului

231

3.3.4.  Influenţa factorilor de compoziţie şi execuţie asupra calităţii betoanelor rutiere

231

3.3.4.1.  Influenţa agregatelor naturale

232

3.3.4.2.  Influenţa cimentului

239

3.3.4.3.  Influenţa apei de amestecare

242

3.3.4.4.  Influenţa aditivilor

244

3.3.4.5.  Influenţa modului de compactare

246

3.3.4.6.  Influenţa condiţiilor de protejare a suprafeţei betonului proaspăt

248

3.3.5.  Calculul compoziţiei betonului

250

3.3.5.1.  Evaluarea dozajelor de materiale

251

3.3.5.2.  Definitivarea compoziţiei pe bază de încercări

252

3.3.5.3.  Dozajul de fabricaţie

255

3.4.  Tehnologia de execuţie a îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment

258

3.4.1.  Pregătirea stratului suport

259

3.4.2.  Prepararea betonului

261

3.4.2.1.  Depozitarea materialelor

261

3.4.2.2.  Organizarea preparării betoanelor

263

3.4.2.3.  Procesul tehnologic de preparare a betonului

267

3.4.3.  Transportul betonului

269

3.4.4.  Aşternerea şi compactarea betonului

271

3.4.4.1.  Lucrări pregătitoare

274

3.4.4.2.  Punerea în operă a betonului

276

3.4.4.3.  Maşini cu cofraje glisante

278

3.4.4.4.  Revibrarea betonului

285

3.4.5.  Finisarea, tratarea si protejarea ulterioară a suprafeţei îmbrăcă­minţilor din beton de ciment

285

3.4.5.1.  Finisarea suprafeţei de rulare

286

3.4.5.2.  Asigurarea rugozităţii

287

3.4.5.3.  Protejarea suprafeţei betonului

293

3.4.6.  Executarea rosturilor

296

3.4.6.1.  Clasificarea rosturilor

297

3.4.6.2.  Rosturi de contact

298

3.4.6.3.  Rosturi de dilataţie

299

3.4.6.4.  Rosturi de contracţie

300

3.4.6.5.  Rosturi amenajate

306

3.4.7.  Condiţii de calitate, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor

308

3.4.7.1.  Condiţii de calitate

308

3.4.7.2.  Controlul calităţii lucrărilor

309

3.4.7.3.  Recepţia lucrărilor

310

3.5.  Tipuri speciale de îmbrăcăminţi rutiere rigide

311

3.5.1.  Îmbrăcăminţi din beton armat

313

3.5.1.1.  Îmbrăcăminţi din beton armat cu fibre de oţel

314

3.5.1.2.  Îmbrăcăminţi armate continuu

316

3.5.1.3.  Îmbrăcăminţi din beton armat precomprimat

320

3.5.2.  Îmbrăcăminţi prefabricate din beton de ciment

322

3.5.3.  Macadamul cimentat

323

4.  ÎMBRACAMINŢI RUTIERE DIN PIATRA NATURALA FASONATA

325

4.1.  Introducere. Clasificări

325

4.2.  Elemente geometrice

327

4.3.  Materiale. Tehnologii, de execuţie

328

4.4.  Exploatarea, întreţinerea şi repararea pavajelor

337

4.5.  Pavaje din materiale speciale

337

5.  CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE ALE SUPRAFEŢEI DE RULARE A ÎMBRACAMINŢILOR RUTIERE MODERNE

340

5.1.  Uniformitatea suprafeţei de rulare. Metode de măsurare

340

5.1.1.  Măsurători de nivelment

341

5.1.2.  Măsurători de cote în raport cu punctele vecine

342

5.1.3.  Măsurători ale pantei locale în profil longitudinal

343

5.1.4.  Măsurători dinamice

344

5.1.5.  Măsurători ale denivelărilor în profil transversal

345

5.2.  Rugozitatea suprafeţei de rulare. Metode de măsurare

346

5.2.1.  Măsurarea rugozităţii geometrice

348

5.2.2.  Măsurarea coeficientului de frecare

349

5.2.3.  Aspecte privind fenomenul de aderenţă

353

6.  PROTECŢIA MUNCII ŞI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII LA LUCRĂRILE DE DRUMURI

360

6.1.  Generalităţi

360

6.2.  Legislaţia privind protecţia şi tehnica securităţii muncii

361

6.3.  Norme de protecţie a muncii specifice lucrătorilor din sectorul rutier

362

6.3.1.  Măsuri de protecţie a muncii la operaţiile de încărcare-descărcare şi transportul materialelor

362

6.3.2.  Măsuri de protecţie a muncii la aşternerea şi cilindrarea materialelor

363

6.3.3.  Măsuri de protecţie a muncii la lucrările de tratamente

363

6.3.4.  Măsuri de protecţie a muncii la executarea îmbrăcăminţiior bituminoase

364

6.3.5.  Măsuri de protecţie a muncii la executarea îmbrăcăminţiior din beton de ciment

365

Bibliografie

367