C U P R I N S

 

1. GENERALITĂŢI

3

2. TEMATICA PROIECTULUI

4

3. STRUCTURA Şl CONŢINUTUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ

5

3.1. Conţinutul lucrării

5

3.2. Structura lucrării

6

4. REGULI DE REDACTARE A PROIECTULUI DE LICENŢĂ

11

4.1. Exigenţe de editare

11

4.2. Recomandări stilistice

12

4.3. Exigenţe etice

12

5. CONDUCEREA PROIECTĂRII, ADMITEREA Şl SUSŢINEREA PROIECTULUI

12

5.1. Conducerea cu proiectarea de licenţă

12

5.2. Procedura de admitere la susţinerea proiectului de licenţă

14

5.3. Recomandările privind susţinerea proiectului de licenţă

14

6. APRECIEREA PROIECTULUI DE LICENŢĂ

15

ANEXE

24