C U P R I N S

 

I.  Probleme filosofice în cultura Indiei Antice

3

1.  Cele mai vechi Upanişade

3

2.  Rig-Veda

6

3.  Samkhia-Karika

12

II.  Filosofia în China Antică

20

1.  Cartea Schimbărilor

20

2.  Lao-Tseu

22

3.  Con-Fu-zi

24

III.  Gândirea filosofică în Grecia şi Roma Antică

28

1.  Thales

28

2.  Anaximandru

30

3.  Anaximene

32

4.  Pitagora

34

5.  Heraclit

36

6.  Xenofan

38

7.  Parmenide

39

8.  Zenon

40

9.  Melissos

41

10.  Empedocle

43

11.  Anaxagora

44

12.  Leucip

46

13.  Democrit

48

14  Protagoras

50

15.  Gorgias

51

16.  Platon

53

17.  Aristotel

71

IV.  Filosofia medievală

78

1.  Thomas de Aquino

78

V.  Filosofia renaşterii

82

1.  G. P. della Mirandola

82

2.  G. Galilei

84

3.  G. Bruno

89

VI.  Filosofia modernă

93

1.  F. Bacon

93

2.  R. Descartes

99

3.  B. Spinoza

106

4.  Im. Kant

112

5.  I. G. Fichte

124

6.  G. F. W. Hegel

126

VII.  Filosofia contemporană

136

1.  A. Schopenhauer

136

2.  F. Nietzsche

151

3.  E. Husserl

160

4.  M. Heidegger

176

5.  L. Wittgenstein

180