C U P R I N S

Lista principalelor abrevieri şi simboluri

5

1  Investigarea caracteristicilor fizice ale fibrelor textile

7

1.1.  Lungimea fibrelor textile

7

1.1.1.  Metode directe pentru determinarea lungimii fibrelor textile

9

1.1.1.1.  Determinarea lungimii fibrelor textile prin măsurarea lungimii fibrelor individuale

9

1.1.1.2.  Determinarea lungimii fibrelor de lână cu aparatul semiautomat Sinus

13

1.1.1.3.  Determinarea caracteristicilor de lungime ale fibrelor de bumbac pe principiul

sortării pe clase de lungimi

17

1.1.1.4.  Determinarea lungimii fibrelor cu aparate cu câmp de ace

21

1.1.2.  Metode indirecte pentru determinarea lungimii fibrelor textile

24

1.1.2.1.  Studiul parametrilor de lungime ale fibrelor cu fibrograful "Autosemper" FM-22/A

24

1.1.2.2.  Determinarea caracteristicilor de lungime a fibrelor textile cu aparatul "Almeter"

29

1.2.  Fineţea fibrelor textile

33

1.2.1.  Metode directe pentru determinarea fineţii fibrelor textile

36

1.2.1.1.  Măsurarea diametrului fibrelor cu ajutorul lanametrului

37

1.2.1.2.  Măsurarea diametrului fibrelor cu ajutorul aparatului "Lanatester" FM-31/A

40

1.2.2.  Metode indirecte pentru determinarea fineţii fibrelor textile

43

1.2.2.1.  Metoda Air-Flow

43

1.2.2.2.  Măsurarea ariei secţiunii transversale a fibrelor

46

1.2.2.3.  Metoda vibroscop

48

1.2.2.4.  Metode gravimetrice pentru determinarea fineţii

50

1.3.  Densitatea fibrelor textile

57

1.3.1.  Determinarea densităţii fibrelor textile prin metoda picnometrică

59

1.3.2.  Determinarea densităţii fibrelor textile prin metoda directă

63

1.3.3.  Determinarea densităţii fibrelor textile pe principiul flotaţiei

66

1.3.3.1.  Metoda coloanei cu gradient de densitate

66

1.3.3.2.  Utilizarea rezultatelor de la metoda coloanei cu gradient de densitate la determinarea cristalinităţii fibrelor textile

72

1.4.  Umiditatea fibrelor textile

75

1.4.1.  Umiditatea relativă a aerului şi metode de determinare

80

1.4.2.  Metode de determinare a umidităţii reale a fibrelor textile

84

1.4.2.1.  Determinarea umidităţii reale a fibrelor textile cu ajutorul aparatului de

condiţionare

86

1.4.2.2.  Determinarea umidităţii reale a fibrelor textile prin metoda măsurării

rezistenţei electrice

89

2  Investigarea caracteristicilor mecano-reologice ale fibrelor textile

93

2.1.  Comportarea fibrelor textile la solicitări mecanice

93

2.2.  Comportarea fibrelor textile la solicitări axiale de tracţiune

95

2.2.1.  Determinarea rezistenţei şi alungirii la rupere a fibrelor textile prin metoda

solicitării fibrei individuale

99

2.2.1.1.  Determinări cu dinamometru electro-hidraulic Schopper

99

2.2.1.2.  Determinări cu dinamometru electronic tip FM-27

108

2.2.1.3.  Determinări cu dinamometru Fafegraph

112

2.2.2.  Determinarea rezistenţei şi alungirii la rupere a fibrelor textile prin metoda

solicitării în mănunchi

115

2.2.2.1.  Determinări cu dinamometru FM-20

115

2.2.2.2.  Determinări cu dinamometru DS-3

121

2.2.2.3.  Determinări pentru fibre liberiene

123

2.2.3.  Comportarea fibrelor textile la solicitări ciclice repetate

126

2.3.  Curbe efort-alungire la fibre textile

127

2.4.  Comportarea fibrelor textile la solicitări de torsiune

135

2.4.1.  Determinarea rezistenţei la torsionare la fibrele textile cu ajutorul unghiului

de rupere

136

2.5.  Comportarea fibrelor textile la încovoiere

140

2.5.1.  Determinarea flexibilităţii fibrelor liberiene

145

3  Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute prin măsurători multiple

149

3.1.  Prelevarea mostrelor de probe de fibre

149

3.2.  Prelucrarea datelor experimentale

153

Anexa 1.  Norme de protecţie a muncii specifice laboratorului de Fizico-chimia şi

proprietăţile fibrelor textile

161

Anexa 2.  Imagini fotografice ale aparatelor folosite la lucrări

165

Bibliografie

185