C U P R I N S

 

Cap. I  EMISIA TERMOELECTRONICA SI AUTOELECTRONICA.

EFECTUL TUNEL

1.  Emisie termoelectronică

1

2.  Efectul Schottky

5

3.  Emisia autoelectronică

7

4.  Trecerea particulelor prin bariera de potenţial

9

Cap. II  FENOMENE DE CONTACT

1.  Lucrul termodinamic de ieşire

13

2.  Caracterul metal-metal

15

3.  Curbura benzilor de energie ale cristalului în cîmpul electric

20

4.  Contactul metal semiconductor

26

5.  Metode de obţinere a contactului semiconductor-semiconductor

34

6.  Joncţiunea p-n

35

7.  Heterojoncţiuni

40

Cap. III  MAGNETISMUL ATOMIC

1.  Proprietăţile magnetice ale atomilor

45

2.  Modelul vectorial al atomilor

50

3.  Momentul magnetic al învelitului electronic al atomului

52

4.  Momentul magnetic al nucleului

54

Cap. IV  CORPURILE DIAMAGNETlCE

1.  Clasificarea substanţelor după proprietăţile lor magnetice

56

2.  Cîmpul de inducţie magnetică B în substanţele magnetice

60

3.  Unităţile de măsură în SI pentru mărimile magnetice

64

4.  Natura magnetismului

65

5.  Teoria clasică a diamagnetismului electronilor legaţi

68

Cap. V  CORPURILE PARAMAGNETICE

1.  Teoria clasică a paramagnetismului electronilor legaţi.

Teoria lui Langevin

75

2.  Teoria paramagnetismului electronilor liberi

81

3.  Teoria cuantică a paramagnetismului

85

Cap. VI   CORPURILE FEROMAGNETICE

1.  Caracteristice de bază ale substanţelor feromagnetice

89

2.  Structura de domenii magnetice

92

3.  Cîmpul magnetic coercitiv şi histerezisul magnetic

99

4.  Calcului energiei şi grosimii pereţilor Bloch

100

5.  Structuri magnetice monodomenice

105

6.  Bucla histerezis

106

7.  Teoria lui Weiss a magneţizaţiei de saturaţie

113

8.  Teoria cuantică a magnetizaţiei de saturaţie

125

Cap. VII   CORPURILE ANTIFEROMAGNETICE

1.  Caracteristicele generale ale antiferomagneticilor

129

2.  Teoria fenomenologică a antiferomagnetismului

132

3.  Susceptivitatea magnetică a antiferomagneticilor

136

4.  Substanţe antiferomagnetice cu ordonare necoliniare

138

Cap. VIII   CORPURILE FERIMAGNETICE

1.  Caracteristicile generale ale ferimagneticilor

141

2.  Structura cristalină a feritelor

142

3.  Teoria fenomenologică a ferimagnetismului

145

Cap. IX  DIELECTRICII SOLIZI IN CÎMPUL ELECTROSTATIC

1.  Legătura dintre cîmpul electric E, inducţia D şi polarizaţia electrică P

152

2.  Polarizarea dielectricilor

155

3.  Polarizarea electronica (de inducţie)

156

4.  Polarizarea ionică

160

5.  Energia potenţială a dipolului electric aflat în

cîmpul electric exterior

163

6.  Polarizarea de orientare

165

7.  Polarizarea mixtă

166

8.  Cîmpul electric al unui dipol electric

169

9.  Cîmpul electric local. Formula lui Clausius-Mossotti

170

10.  Electrostricţiunea şi piezoelectricitatea

173

11.  Substanţe feroelectrice

177

12.  Domeniile electrice din feroelectrici

185

13.  Cristale antiferoelectrice

186

Cap. IX   DIELECTRICI SOLIZI ÎN CÎMPUL ELECTRIC VARIABIL

1.  Permitivitatea electrică complexă

188

2.  Relaxarea de dipol

192

3.  Mecanismul de rezonanţă al pierderilor de energie

electrice în dielectrici

197

Bibliografie

203