C U P R I N S

Cap. I. BENZI DE ENERGIE ÎN CORPURILE SOLIDE

1. Nivelele energetice ale atomilor liberi

1

2. Despicarea nivelelor energetice atomice.

Benzile de energie ale electronilor în cristale

6

3. Ecuaţia Schrodinger staţionară

17

4. Ecuaţia lui Schrodinger pentru cristale

19

5. Aproximaţiile adiabatică şi a electronilor de valenţa

22

6. Aproximaţiile multielectronică (Hartree-Fock)

24

7. Alegerea potenţialului V(r) a cristalului

29

8. Câmpul periodic al reţelei cristaline. Funcţia Blooh

33

9. Teoria electronilor liberi. Condiţiile de ciclitate.

Concentraţia electronilor

39

Cap. II. TEORII ALE CONDUCTIBILITĂŢII ELECTRICE ALE METALELOR

ŞI ALIAJELOR

1. Modelul Drude - Lorentz

50

2. Teoria cuantică a conductibilităţii electrice a metalelor

58

Cap. III. TEORII ALE BENZILOR DE ENERGIE

1. Mişcarea electronilor în cîmpul periodic al reţelei cristaline.

Modelul Kronig - Penney

60

2. Benzile de energie

67

3. Cazul aproximaţiei electronilor liberi în modelul Kronig - Penney

71

4. Cazul aproximaţiei electronilor cvasiliberi în modelul Kronig - Penney

72

5. Cazul aproximaţiei electronilor puternic legaţi în modelul Kronig - Penney

72

6. Lărgimea benzilor de energie

74

7. Numărul posibil de funcţii de undă într-o bandă de energie

74

8. Teoria electronilor cvasiliberi

75

9. Construirea benzilor de energie pe baza modelului electronilor cvasiliberi

86

10. Cvasiimpulsul în cristal

93

11. Masa efectivă a purtătorilor de sarcină în cristale

96

12. Energia şi viteza purtătorilor de sarcina în cristal

99

13. Teoria electronilor strîns legaţi

105

14. Calculul integralelor de spin A şi de acoperire S pentru

reţelele cubice primitive

108

15. Dependenţa energiei electronului în cristale de vectorul de undă k

113

16. Schema zonei reduse în spatiul k

119

17. Schema zonei periodice în spaţiul k

120

18. Ocuparea benzilor de energie de către electroni. Corpuri conductoare,

semiconductoare şi dialectice

122

Cap. IV. SEMICONDUCTORII

1. Clasificarea după valoarea cocductiviţăţii electrice

132

2. Clasificarea corpurilor semiconductoare

134

3. Semiconductorii intrinseci

137

4. Nivelul Fermi în semiconductori. Concentraţia de echilibru a purtătorilor

de sarcină în semiconductorii intrinseci.

140

5. Dependenţa poziţiei nivelului Fermi de temperatura în

semiconductorii intrinseci

147

6. Semiconductorii extrinseci

150

7. Nivele locale în semiconductori

152

8. Nivele mixte. Ecuaţia neutralităţii electrice Semiconductorii extrinseci

161

9. Funcţia statistică de distribuţie pentru semiconductorii extrinseci

163

10. Dependenţa poziţiei nivelului Fermi de temperatură în

semiconductorii extrinseci

167

Cap. V. FENOMENE DE TRANSPORT

1. Ecuaţia cinetică a lui Boltzmann

179

2. Deducerea ecuaţiei cinetice a lui Boltzmann

184

3. Timpul de relaxare

188

4. Fenomene cinetice în semiconductori

192

5. Conductivitatea electrică, a semiconductorilor în aproximaţia

timpului de relaxare

196

6. Conductivitatea electrică în. cazul (E)

199

7. Densitatea de curent în semiconductorii nedegeneraţi

201

8. Densitatea de curent în semiconductorii degeneraţi

203

9. Împrăştierea purtătorilor de sarcină

205

10. Împrăştierea purtătorilor de sarcină pe fononi

206

11. Împrăştierea pe impurităţile ionizate

207

12. Împrăştierea pe impurităţile neutre

208

13. Împrăştierea pe defectele punctiforme

208

14. Împrăştierea pe dislocaţii

209

15. Împrăştierea purtătorilor pe purtători

210

16. Dependenţa conductivităţii electrice de temperatură în

semiconductorii intrinseci

212

17. Semiconductorul cu conductivitate minimă

216

18. Dependenţa de temperatură a conductivităţii semiconductorilor

extrinseci

217

19. Generarea şi recombinarea electronilor şi golurilor

223

20. Viteza de recombinare şi durata de viaţă a purtătorilor de neechilibru

226

21. Difuzia purtătorilor de sarcină

233

22. Relaţia lui Einştein

234

23. Ecuaţia de continuitate pentru purtătorii de sarcină

236

24. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplase. Lungimea Dabye

239

25. Nivele cvasi-Fermi

240

Cap. VI. PROPRIETĂŢILE TERMICE ALE CORPULUI SOLID

1. Efectul Hall

243

2. Efectul Hall în semiconductori cu conductibilitate mixtă

249

3. Teoria efectului Hall bazată pe ecuaţia cinetică a lui Boltzmann

251

4. Efectul Gauss (megnetorezistiv)

255

5. Efectul Ettingshausen

257