C U P R I N S

Cap. I. STRUCTURA CRISTALINA A CORPURILOR SOLIDE

1. Corpurile cristaline şi amorfe

1

2. Echilibrul sistemelor cristaline

2

3. Legile cristalografiei geometrice

8

4. Simetria exterioară

9

5. Simetria interioară

14

6. Proiecţia stereografică

17

7. Reţea cristalină, bază. Structură cristalină. Celula unitate

21

8. Celula primitivă a celulei cristaline neprimitive.

Celula primitivă Wigner-Seitz

26

9. Determinarea analitică a poziţiei planelor şi direcţiilor cristaline.

Indicii Miller şi indicii de direcţie cristalină

29

10. Reţeaua reciprocă

35

11. Ecuaţiile de bază ale difracţiei. Ecuaţiile Laue şi legea Bragg

40

12. Sfera Kweld

46

13. Condiţia Bragg. Zonele Brillouin

48

Cap. II. LEGĂTURA CHIMICĂ IN CRISTALE

1. Energia de legătură

55

2. Tipuri de legături chimice în cristale

58

3. Legătura Van der Weels

59

4. Legătura ionică

64

5. Legătura covalentă

70

6. Legătura metalică

77

7. Legătura de hidrogen

79

Cap. III. DEFECTELE STRUCTURALE

1. Clasificarea geometrică a defectelor structurale

81

2. Defectele punctiforme

82

3. Metode de obţinere a defectelor punctiforme

84

4. Dislocaţiile

85

5. Interacţiunile dintre defectele liniare şi punctiforme

90

6. Generarea dislocaţiilor. Surse Franck-Read

92

7. Graniţe şi subgraniţe

94

8. Energia dislocaţiilor

98

9. Criteriul energetic al reacţiilor dislocaţiilor

102

10. Termodinamica defectelor punctiforme

104

11. Migraţia defectelor punctiforme

107

12. Surse şi capcane pentru defectele punctiforme

109

13. Metode de determinare a concentraţiei vacanţelor,

a energiilor de formare EV şi migraţi Em a vacanţelor

110

Cap. IV. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE CORPURILOR SOLIDE

1. Tensorul deformaţiilor elastice

113

2. Tensorul tensiunilor elastice

115

3. Legea lui Hooke

118

4. Propagarea undelor elastice în cristale

122

5. Deformaţia elastică şi plastică a solidelor

129

6. Alunecarea în reţeaua cristalină ideală

136

7. Rezistenţa de fragilitate a corpurilor solide

139

8. Materiale absolut f'ragile. Teoria lui Griffith

142

Cap. V. ELEMENTE DE FIZICĂ STATISTICA

146

1. Metoda termodinamică şi statistică

149

2. Ansamble statistice nedegenerate şi degenerate

149

3. Statisticile clasice şi cuantice

151

4. Densitatea stărilor de energie

152

5. Criteriul nedegenerăriii pentru gazul ideal

155

6. Funcţia de distribuţie pentru gazele ideale.

Distribuţia Maxwell-Boltzmann

156

7. Funcţia da distribuţie Fermi-Dirac

157

8. Funcţia de distribuţie Bose-Einstein

164

Cap. VI. ROPRIETĂŢILE TERMICE ALE CORPULUI SOLID

1. Consideraţii generale

165

2. Oscilaţiile reţelei unidimensionale cu o singură specie de particula

pe celula primitivă

166

3. Coordonatele normale. Energia reţelei liniare

173

4. Oscilaţiile reţelei unidimensionala cu două specii da particule pe

celula primitivă

179

5. Oscilaţiile particulelor reţelei tridimensionale

188

6. Oscilaţiile reţelei unidimensionale cu defecte punctiforme

189

7. Fononii

191

8. Teorii ale căldurilor specifice ale corpurilor solide

(modelele: clasic, Einstein şi Debye)

194

9. Căldurile molare electronică şi magnetică

206

10. Dilatarea termică a corpurilor solide

208

11. Conductibilitatea termică a corpurilor solide

212

12. Conductibilitatea termică a metalelor

218