C U P R I N S

 

Cap. I ELEMENTE DE CRISTALOGRAFIE FIZICĂ

5

1.1. Despre simetrie în natură

5

1.2. Reţeaua cristalină

7

1.3. Reţeaua reciprocă

11

Cap. II PERFECŢIUNILE REŢELEI CRISTALINE

14

2.1. Defecta punctuale de tip Schottky (vacanţe)

14

2.2. Defecte punctuale de tip Frenkel (atom interstiţial)

15

2.3. Defectele lineare (dislocaţiile)

17

2.4. Conturul Burgers

19

Cap. III DIFRACŢIA RAZELOR X ÎN CRISTALE

21

3.1. Formula Thomson

21

3.2. Formule Bragg

23

3.3. Factorul atomic de împrăştiere

25

3.4. Factorul de structură

27

Cap. IV METODE EXPERIMENTALE DE STUDIU A

STRUCTURII SOLIDELOR

30

4.1. Studiul structurii cristalelor prin difracţie în raze X

30

4.2. Metode microscopice

33

Cap. V PROPRIETĂŢILE TEHNICE ALE SOLIDULUI

35

5.1. Consideraţii generale

35

5.2. Legea Dulong Petit (1819)

36

5.3. Teoria clasică e capacităţii calorice

37

5.4. Teoria cuantică; modelul lui Einştein( 1907, 1911)

37

5.5. Modelul oscilatorilor cuplaţi

39

5.6. Modelul lui Debye (1912)

40

5.7. Oscilaţiile atomilor unei reţele

44

5.7.1. Reţea lineara simplă

44

5.7.2. Condiţia ciclică (Born-Karman)

46

5.7.3. Distribuţia modurilor de oscilaţie

46

5.7.4. Reţeaua lineară complexă

47

5.7.5. Reţeaua tridimensională complexă

49

5.8. Fononi

50

5.8.1. Distribuţia fononilor

53

5.8.2. Determinarea experimentală a spectrului fononilor

54

Cap. VI DIFUZIA ÎN SOLIDE

56

6.1. Consideraţii generale

56

6.2. Difuzia prin interstiţii

57

6.3. Difuzia prin vacanţe

58

6.4. Teoria fenomenologică a difuziei

60

6.5. Metode statistică de evaluare a deplasării atomilor pe distanţe mici

61

6.6. Difuzia macroscopică

64

Cap. VII TEORIA BENZILOR DE ENERGIE

69

7.1. Aproximaţii în teoria stării solide

69

7.1.1. Aproximaţia adiabatică (Born-Openheimer)

69

7.1.2. Aproximaţia unielectronică

70

7.2. Teorema Bloch

70

7.3. Rezolvarea ecuaţiei Schrodinger în aproximaţia unielectronică

72

7.4. Zonele Brillouin

75

7.5.

7.6. Reprezentarea în schema redusă

77

7.7. Proprietăţile generale ale mişcării electronilor într-un cristal.

Viteza, acceleraţia,maşa e-fectivă

78

7.7.1. Legătura între viteză şi energie

78

7.7.2. Legătura între acceleraţie şi forţa exterioară F

79

7.8. Densitatea de stări

79

7.9. Suprafaţa Fermi

81

7.10. Conceptul de gol

83

7.11. Conductibilitatea electrică a cristalelor

85

7.12. Metode aproximative de calcul ale structurii de benzi energetice

în cristale

87

7.12.1. Aproximaţia Hartree-Fock

90

7.12.2. Metoda celulară

91

7.12.3. Metoda undelor plane asociate

93

7.12.4. Metoda undelor plane ortogonale

94

7.12.5. Metoda pseudopotenţialului

95

Cap. VIII METALELE

97

8.1. Modelul clasic şi teoria Drude

97

8.1.1. Distribuţia sarcinilor într-un metal

97

8.1.2. Modelul Drude

98

8.2. Modelul cuantic al electronilor liberi (Sommerfeld)

100

8.2.1. Modelul gropii de potenţial tridimensionale

101

8.2.2. Densitatea de stări

103

8.3. Conductibilitatea electrică a metalelor

104

8.4. Unele din insuficienţele modelului electronilor liberi

105

8.4.1. Dependenţa de temperatură rezistivităţii electrice

105

8.4.2. Efectul Hell

107

8.4.3. Efectul Magnetorezistiv

109

8.4.4. Efectul Seebeck

109

8.5. Emisiunea termoelectronică

110

8.6. Contactul metal - vid

113

8.7. Contactul metal - dielectric

114

8.8. Contactul metal - semiconductor

117

8.9. Efectul Poole - Frankel

120

Cap. IX PROPRIETĂŢILE MAGNETICE ALE SOLIDULUI

121

9.1. Magnetismul atomului izolat

121

9.2. Mărimi caracteristice magnetismului

123

9.3. Teoria clasică a diamagnetismului (Langevin)

126

9.4. Paramagnetismul

128

9.4.1. Teoria clasică a paramagnetismului

129

9.4.2. Teoria cuantică a paramagnetismului

130

9.4.3. Paramagnetismul electronilor de conducţie în metale

132

9.5. Substanţe cu ordonare magnetică

133

9.5.1. Substanţe feromagnetice

133

9.5.2. Substanţe antiferomagnetice

137

9.5.3. Substanţe ferimagnetice (ferite)

138

LUCRĂRI DE LABORATOR

I. TEHNICA REALIZĂRII VIDULUI

140

II. DEPUNEREA STHATURILOR METALICE SUBŢIRI

149

III. DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A STRUCTURII CRISTALELOR.

RIDICAREA ŞI INDEXAREA UNEI DIFRACTOGRAME

155

IV. STUDIUL STRUCTURII UNUI MATERIAL POLICRISTALIN

166

V. STUDIUL EFECTULUI HALL

169

VI. DETERMINAREA DIFERENŢEI DE POTENŢIAL DE CONTACT ŞI

STUDIUL DISTRIBUŢIEI PE VITEZE A TERMOELECTRONILOR

175

VII. STUDIUL EMISIEI TERMOELECTRONICE ÎN REGIUNEA

CONTROLATĂ DE SARCINA SPAŢIALĂ (LEGEA 3/2)

178

VIII. STUDIUL DEPENDENŢEI CURENTULUI DE SATURAŢIE DE

TEMPERATURA CATODULUI ŞI DETERMINAREA LUCRULUI

DE EXTRACŢIE

181

IX. STUDIUL EFECTULUI SCHOTTKY

185

Bibliografie

188