C U P R I N S

REDACŢIEI ŞI CITITORILOR REVISTEI ASOCIAŢIEI FILOSOFILOR DIN MOLDOVA "FILE DE FILOSOFIE"

3

ARGUMENT

EFORT DE SUPRAVIEŢUIRE SPIRITUALĂ

4

ACTIVITATEA AFM

COMUNICAT DESPRE CONSTITUIREA, SARCINILE, PLANUL ŞI DIRECŢIILE DE ACTIVITATE A ASOCIAŢIEI FILOSOFILOR DIN MOLDOVA

8

FELICITĂRI

SALUT COLEGIAL CĂTRE ASOCIAŢIA FILOSOFILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA!

13

ADRESE DE SALUT PE NUMELE A.F.M ŞI REDACŢIEI

16

OPINII

Nicolae COJOCARU

MĂDUVA SPIRITUALITĂŢII? SAU DESPRE STAREA ŞI PERSPECTIVELE FILOSOFIEI LA NOI

17

GENIUL FILOSOFIC ROMÂNESC: CORIFEII

Tudor GHIDEANU

METAFIZICA FUNDAMENT AL UNEI VIEŢI ELEVATE (NAE IONESCU)

23

FIGURI UNIVERSITARE

Nicolae STEINHARDT

PRIMEJDIA MĂRTURISIRII

28

Nicolae RÂMBU (Iaşi)

CONCEPTUL DE FILOSOFIE

32

PRO STUDIA

Constantin RADULESCU-MOTRU

ROLUL EDUCATIV AL FILOSOFIEI

39

Constantin MARIN (Iaşi)

CUM ESTE ŞI CUM AR TREBUI SA EIE PROFESORUL DE ISTORIE FILOSOFICĂ

54

FILOSOFIA ÎN BIOGRAFII

Nicolae LEONĂCHESCU (Bucureşti)

CONSTANTIN D. BELDIE

58

ŞTIINŢE FILOSOFICE: ESTETICA

Grigore SMEU (Bucureşti)

EVOLUŢII METODOLOGICE ALE SPECIFICITĂŢII ESTETICULUI

73

JUBILEE

PROFESORUL

A. V. ŞCEGLOV LA 90

81

INTERVIURI

TEODOR N. ŢÎRDEA

85

ANIVERSĂRI

ZILE FESTIVE CONSACRATE LUI LUCIAN BLAGA

88

Lucian BLAGA

CUGETĂRI

91

ANIVERSĂRI

Lidia TROIANOWSKI

UN DESTIN ÎN SPAŢIU ŞI TIMP

93

ACTIVITĂŢI

MANIFESTĂRILE CULTURĂL-ŞTIINŢIFICE "ZILELE MIRCEĂ ELIADE ÎN MOLDOVA"

96

"PROBLEME FILOSOFICE, DE ETICA,DREPT ŞI TEHNICO-ORGĂNIZĂŢIONĂLE PRIVIND INFORMATIZAREA SOCIETĂŢII"

99

PRELEGERI FILOSOFICE

Michel FOUCAULT

HERMENEUTICA SUBIECTULUI GRIJA DE SINE ŞI AUTOCUNOAŞTEREA

101

ESEU FILOSOFIC

Angela ZABULICA

OBOSITE REFLECŢII ASUPRA PREZENŢEI ŞI ABSENŢEI

108

RESTITUIRI

Iuri LOTMAN (Tartu Estonia)

VISUL, O FEREASTRĂ SEMIOTICĂ

120

VIAŢA FILOSOFICĂ INTERNAŢIONALA

126