CUPRINS

 

Modulul 1.  STUDIUL LEMNULUI

9

CAPITOLUL 1  PLANTE PRODUCĂTOARE DE LEMN

10

1.1.  Generalităţi

10

1.2.  Criterii de clasificare a plantelor lemnoase

10

1.3.  Caracteristici principale ale speciilor

11

1.4.  Părţile componente ale arborilor

12

1.5.  Identificarea arborilor după aspectul exterior

13

CAPITOLUL 2  COMPOZIŢIA CHIMICĂ A LEMNULUI

18

2.1.  Compoziţia chimică elementară

18

2.2.  Compuşii chimici principali ai lemnului

18

2.3.  Compuşii chimici secundari ai lemnului

21

2.4.  Importanţa cunoaşterii compoziţiei chimice a lemnului

22

CAPITOLUL 3  STRUCTURA LEMNULUI

23

3.1.  Structura microscopică a lemnului

23

3.2.  Structura macroscopică a lemnului

33

CAPITOLUL 4  DEFECTELE LEMNULUI

43

4.1.  Noţiunea de defect al lemnului şi importanţa cunoaşterii ei

43

4.2.  Defecte ce apar la lemnul brut

44

4.3.  Defecte de structură a lemnului

47

4.4.  Noduri

50

4.5.  Crăpături

51

4.6.  Găuri şi galerii de insecte

52

4.7.  Coloraţii anormale şi alteraţii

55

4.8.  Utilizarea raţională a lemnului cu defecte

58

CAPITOLUL 5  PROPRIETĂŢILE LEMNULUI

59

5.1.  Proprietăţile fizice ale lemnului

59

5.2.  Proprietăţile mecanice ale lemnului

70

5.3.  Încercările tehnologice ale lemnului

85

CAPITOLUL 6  MATERIALE FOLOSITE ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

87

6.1.  Materiale pentru prezervarea lemnului

87

6.2.  Adezivi utilizaţi în industria lemnului

89

6.3.  Materiale abrazive

91

6.4.  Materiale tehnologice de finisare

94

6.5.  Materiale de tapiţerie

105

6.6.  Accesorii pentru produse din lemn

106

6.7.  Materiale de ambalare

109

6.8.  Materiale tehnologice diverse folosite la fabricarea

produselor din lemn

110

Modulul 2.  TEHNOLOGIA LEMNULUI

111

CAPITOLUL 1  MATERII PRIME FOLOSITE LA FABRICAREA

PRODUSELOR DIN LEMN

112

1.1.  Noţiuni introductive

112

1.2.  Cherestea şi materiale compozite

114

1.3.  Proces de producţie, proces tehnologic şi proces de fabricaţie

128

CAPITOLUL 2  BAZELE PRELUCRĂRII MANUALE A LEMNULUI

132

2.1.  Prezentarea generală a atelierului de prelucrare manuală a lemnului.

Organizarea ergonomică a atelierului.

Măsuri de protecţia muncii şi PSI

132

2.2.  Debitarea manuală a lemnului

143

2.3.  Rindeluirea manuală a lemnului

150

2.4.  Burghierea manuală

156

2.5.  Dăltuirea manuală

159

2.6.  Fasonarea lemnului prin pilire

161

2.7.  Şlefuirea manuală a lemnului

163

2.8.  Finisarea manuală a lemnului

164

CAPITOLUL 3  STRUCTURI DIN LEMN

167

3.1.  Prezentarea şi definirea elementelor componente ale

structurilor din lemn.

Repere, repere complexe,subansambluri şi ansambluri

167

3.2.  Asamblarea reperelor simple, complexe şi a subansamblurilor

170

3.3.  Executarea manuală a asamblărilor reperelor.

Faze de lucru. Unelte folosite. Condiţii de calitate

180

CAPITOLUL 4  DEPOZITAREA Şl USCAREA MATERIEI PRIME

182

41.  Depozitarea cherestelei şi a materialelor compozite

182

4.2.  Uscarea cherestelei

184

4.3.  Măsuri de protecţie a muncii şi PSI la uscare a lemnului

196

CAPITOLUL 5  BAZELE DEBITĂRII LEMNULUI MASIV

Şl A MATERIALELOR COMPOZITE

197

5.1.  Debitarea lemnului masiv pe maşini unelte

197

5.2.  Debitarea materialelor compozite

207

5.3.  Scule pentru debitare

212

5.4.  Montarea sculelor pentru debitare

215

5.5.  Regimul de lucru la debitare

215

5.6.  Măsuri de protecţie a muncii la debitare

216

Modulul 3.  DESEN TEHNIC

218

CAPITOLUL 1  NORME GENERALE DE REPREZENTARE ÎN DESENUL

TEHNIC A PRODUSELOR FINITE DIN LEMN

218

1.1.  Generalităţi

218

1.2.  Clasificarea desenelor

219

1.3.  Formatele utilizate în desenul tehnic

221

1.4.  Împăturirea desenelor

223

1.5.  Linii folosite în desenul tehnic al produselor finite din lemn

224

1.6.  Scările folosite în desenul tehnic

226

1.7.  Scrierea tehnică standardizată

227

1.8.  Indicatorul şi tabelul de componenţă în desenul tehnic

228

1.9.  Cotarea în desenul tehnic la reprezentarea produselor

finite din lemn

231

1.10.  Înscrierea în desen a toleranţelor

235

1.11.  Notarea stării suprafeţelor în desenul tehnic

236

CAPITOLUL 2  CONSTRUCŢII GEOMETRICE

239

2.1.  Generalităţi

239

2.2.  Împărţirea segmentului de dreaptă într-un anumit

număr de părţi egale

239

2.3.  Tangente la cerc

240

2.4.  Împărţirea cercului în părţi egale

241

2.5.  Construcţia poligoanelor regulate

243

CAPITOLUL 3  SISTEME DE PROIECŢIE

244

3.1.  Generalităţi

244

3.2.  Reprezentarea corpurilor geometrice în proiecţie conică

245

3.3.  Reprezentarea corpurilor geometrice în proiecţie paralelă

246

CAPITOLUL 4  PROIECŢII ORTOGONALE

249

4.1.  Dispunerea proiecţiilor în desen

249

CAPITOLUL 5  MIJLOACE Şl REGULI GENERALE DE REPREZENTARE

ÎN DESEN A PRODUSELOR FINITE DIN LEMN

255

5.1.  Reprezentarea vederilor

255

5.2.  Reprezentarea secţiunilor

256

5.3.  Reprezentarea rupturilor

260

CAPITOLUL 6  SEMNE Şl REPREZENTĂRI CONVENŢIONALE

ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

262

6.1.  Semne şi reprezentări convenţionale pentru materiile prime

utilizate la fabricarea produselor finite din lemn

262

6.2.  Semne convenţionale pentru materiale de tapiţerie

265

6.3.  Reprezentarea în desen a accesoriilor metalice

266

6.4.  Reprezentarea tapiţeriei

270

CAPITOLUL 7  ÎNTOCMIREA SCHIŢEI Şl A DESENULUI LA SCARĂ

272

7.1.  Generalităţi

272

7.2.  Executarea schiţei

272

7.3.  Executarea desenului la scară

278

CAPITOLUL 8  REPREZENTAREA ASAMBLĂRILOR, A COMPLEXELOR

Şl A SUBANSAMBLURILOR SPECIFICE CONSTRUCŢIEI

PRODUSELOR FINITE DIN LEMN

284

8.1.  Reprezentarea îmbinărilor, a înnădirilor şi a încheieturilor din lemn

284

8.2.  Reprezentarea în desen a complexelor

298

8.3.  Reprezentarea în desen a subansamblurilor

302

Bibliografie

304