C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Cap I.  Determinarea limitelor raţionale de exploatare la zi

7

1.1.  Rapoarte de descopertă

7

1.2.  Determinarea rapoartelor de descopertă

11

1.3.  Metode de determinare a adîncimii limită de exploatare la zi

12

1.4.  Probleme rezolvate

22

1.5.  Probleme nerezolvate

42

Cap. II.  Asecarea perimetrelor de exploatare la zi

46

2.1.  Generalităţi

46

2.2.  Circulaţia apelor subterane. Legile filtrării

53

2.3.  Sisteme acvifere

57

2.4.  Clasificarea resurselor de apă subterane

60

2.5.  Măsuri de asecare folosite în exploatarea la zi

62

2.5.1.  Generalităţi

62

2.5.2.  Lucrări de asecare întrebuinţate în exploatarea la zi

62

2.6.  Determinarea afluxului de apă către lucrările de asecare

63

2.6.1.  Calculul afluxului de apă în puţuri şi foraje

63

2.6.2.  Calculul interacţiunii puţurilor de asecare

64

2.6.3.  Mişcarea apelor subterane către galerii, şanţuri sau tranşee de asecare

69

2.7.  Dimensionarea lucrărilor de asecare

73

2.7.1.  Dimensionarea puţurilor de  asecare

73

2.7.2.  Calculul razei de influenţă a puţurilor

73

2.8.  Probleme rezolvate

77

2.9.  Probleme nerezolvate

96

Cap. III.  Amplasarea şi săparea lucrărilor miniere de deschidere şi pregătire

99

3.1.  Lucrări miniere de deschidere şi pregătire a zăcămintelor în vederea exploatării la zi

99

3.2.  Săparea tranşeelor

115

3.2.1.  Trasarea tranşeelor

115

3.2.2.  Volumul tranşeelor

119

3.2.3.  Săparea tranşeelor

123

3.3.  Probleme rezolvate

132

3.4.  Probleme nerezolvate

161

Cap. IV.  Dimensiunile elementelor geometrice ale treptelor de extragere şi de

haldă din exploatările la zi

164

4.1.  Clasificarea metodelor de exploatare şi domeniile lor de aplicare

164

4.2.  Dimensionarea elementelor geometrice ale treptelor de extragere

165

4.2.1.  Dimensionarea bermelor

178

4.2.2.  Dimensionarea înălţimii şi înclinării taluzurilor treptelor

183

4.3.  Calculul stabilităţii treptelor individuale

196

4.3.1.  Alunecarea treptelor după suprafeţe plane

197

4.3.2.  Stabilitatea-taluzurilor după suprafeţe de alunecare curbe

199

4.3.3.  Calculul stabilităţii taluzurilor după suprafeţe de alunecare cu contur poligonal

206

4.4.  Analiza stabilităţii sistemului treptelor de haldă

207

4.5.  Probleme rezolvate

210

4.6.  Probleme nerezolvate

228

Cap. V.  Transportul meilor sterile şi a substanţei minerale utile in exploatările la zi

231

5.1.  Extragerea cu explozivi

231

5.1.1.  Forarea găurilor în exploatarea la zi

231

5.1.2.  Extragerea cu explozivi amplasaţi în găuri de mină

237

5.1.3.  Extragerea cu explozivi amplasaţi în găuri de sondă

237

5.1.4.  Calculul reţelelor de împuşcare în cazul folosirii fitilului ordinar (Bickford)

a fitilului detonant şi a reţelelor electrice de împuşcare

248

5.1.5.  Extragerea cu explozivi amplasaţi în camere de minare

253

5.1.6.  Stabilirea distanţelor de siguranţă la efectuarea lucrărilor de împuşcare

253

5.1.7.  Explozivi utilizaţi la efectuarea lucrărilor de împuşcare în cariere

259

5.1.8.  Probleme rezolvare

259

5.1.9.  Probleme nerezolvate

284

5.2.  Extragerea mecanică

285

5.2.1.  Utilaje mecanice de extragere şi domeniile de aplicare

285

5.2.2.  Extragerea si încărcarea mecanică a rocilor cu excavatoare cu acţiune discontinuă

286

5.2.3.  Extragerea mecanică cu excavatoare cu acţiune continuă

296

5.2.4.  Extragerea mecanică a rocilor utile sub formă de blocuri şi calupuri

308

5.2.5.  Probleme rezolvate

312

5.2.6.  Probleme nerezolvate

322

Cap. VI.  Transportul meilor sterile şi a substanţei minerale utile in exploatările la zi

325

6.1.  Generalităţi

325

6.2.  Transportul pe cale ferată

325

6.2.1.  Condiţii de aplicare a transportului pe cale ferată

325

6.2.2.  Calculul transportului cu locomotive în cariere

326

6.2.3.  Organizarea şi capacitatea de transport la transportul cu locomotive în cariere

326

6.3.  Transportul auto în carieră

328

6.3.1.  Domeniul de utilizare a transportului auto

328

6.3.2.  Calculul transportului auto în cariere

331

6.3.3.  Caracteristicile autovehiculelor folosite în cariere

335

6.4.  Transportul cu funiculare

335

6.4.1.  Domeniul de utilizare a transportului cu funiculare

335

6.4.2.  Calculul capacităţii de transport şi dimensionarea cablurilor purtătoare a

funicularelor

337

6.5.  Transportul cu transportoare cu bandă

337

6.5.1.  Calculul transportului cu transportoare cu bandă în carieră

346

6.6.  Hidrotransportul

347

6.7.  Maşini si instalaţii de excavat, încărcat şi transportat

349

6.8.  Probleme rezolvate

350

6.9.  Probleme nerezolvate

376

Cap. VII.  Proiectarea şi organizarea activităţilor din exploatările miniere la zi

378

7.1.  Principalele obiective ale proiectării şi organizării activităţilor din exploatările

miniere la zi

378

7.2.  Proiectarea unor parametri tehnologici din exploatările miniere la zi

379

7.2.1.  Capacitatea de producţie şi durata de activitate a unei cariere

379

7.2.2.  Determinarea lungimii fronturilor de lucru (în util, steril sau haldă) într-o carieră

381

7.3.  Organizarea activităţilor productive în exploatările miniere la zi

383

7.3.1.  Metodologia organizării proceselor de producţie într-o carieră

383

7.3.2.  Organizarea săpării lucrărilor miniere la zi

384

7.3.3.  Organizarea lucrărilor de descopertă şi extragere

385

7.3.4.  Organizarea transportului în carieră

385

7.4.  Controlul activităţilor din exploatările miniere la zi

387

7.5.  Probleme rezolvate

387

7.6.  Probleme nerezolvate

407

Bibliografie

408