C U P R I N S

 

PREFAŢA

3

CUPRINSUL

5

INTRODUCERE

9

CAPITOLUL 1.  ALEGEREA TIPULUI DE EXPLOATARE. TERMINOLOGIE, MATERIALE

GRAFICE FOLOSITE ŞI CATEGORII DE LUCRĂRI ÎN CARIERA

15

1.1.  Zăcăminte exploatabile prin lucrări la zi

15

1.2.  Terminologie şi materiale grafice folosite la executarea şi urmărirea lucrărilor

în exploatările la zi

18

1.2.1.  Terminologie

18

1.2.2.  Materiale grafice folosite in exploatarea la zi

23

1.3.  Categorii de lucrări în carieră

25

CAPITOLUL 2DIMENSIONAREA TREPTELOR ŞI ANALIZA STABILITĂŢII

TALUZURILOR ÎN CARIERE

27

2.1.  Consideraţii privind dimensiunile elementelor geometrice ale treptelor

27

2.1.1.  Înălţimea treptelor

27

2.1.2.  Unghiul de taluz

27

2.2.  Determinarea elementelor geometrice ale treptelor

30

2.2.1.  Înălţimea şi înclinarea treptelor

31

2.2.2.  Lăţimea bermelor treptelor din exploatarea la zi

44

2.3.  Analiza stabilităţii talazurilor

54

2.3.1.  Proprietăţi fizico-mecanice ale rocilor necesare studiului stabilităţii talazurilor

55

2.3.2.  Calcule de stabilitate

56

2.3.3.  Construirea marginilor carierelor

74

2.3.4.  Prevenirea şi combaterea alunecărilor

76

CAPITOLUL 3.  LIMITELE RAŢIONALE ALE EXPLOATĂRILOR LA ZI

81

3.1.  Generalităţi

81

3.2.  Coeficienţi de descopertă

82

3.2.1.  Coeficient geologic de descopertă

82

3.2.2.  Coeficient industrial de descopertă

83

3.3.  Determinarea coeficienţilor de descopertă

89

3.4.  Determinarea limitelor optime ale exploatării la zi

92

3.4.1.  Determinarea analitică a adîncimii limită de exploatare la zi

93

3.4.2.  Determinarea grafică a adîncimii limită de exploatare la zi pentru zăcăminte de

înclinare mare şi medie

106

3.4.3.  Determinarea grafo-analitică a adîncimii limită de exploatare la zi

108

3.4.4.  Determinarea lungimii optime a carierei şi a numărului de trepte în

exploatarea simultană

112

CAPITOLUL 4REZERVE, PRODUCŢII ŞI DURATE DE ACTIVITATE A CARIERELOR

117

4.1.  Rezerve de substanţe minerale utile în exploatarea la zi

117

4.2.  Capacitatea de producţie şî durata de activitate a carierelor

123

CAPITOLUL 5EXTRAGEREA ROCILOR TARI IN CARIERE

129

5.1.  Generalităţi la lucrul cu explozivi în cariere

129

5.2.  Executarea găurilor în exploatarea la zi

130

5.2.1.  Perforarea găurilor cu diametru obişnuit

130

5.2.2.  Forarea găurilor cu diametru mare

136

5.3.  Procedee de lucru şi parametri la împuşcarea cu explozivi în exploatarea la zi

157

5.3.1.  Generalităţi

157

5.3.2.  Explozivi folosiţi în exploatările la zi şi efectele exploziei

157

5.3.3.  Parametrii la împuşcarea cu explozivi amplasaţi în găuri de mină obişnuite

163

5.3.4.  Parametrii la împuşcarea cu explozivi amplasaţi în găuri de sonda

164

5.3.5.  Încărcarea găurilor si aprinderea încărcăturilor

184

5.3.6.  Parametrii la împuşcarea cu explozivi amplasaţi în camere de minare

193

5.3.7.  Împuşcarea cu explozivi amplasaţi în camere de minare şi găuri de sondă

201

5.4.  Mărunţirea secundară a blocurilor negabarit

202

5.4.1.  Mărunţirea prin împuşcare

202

5.4.2.  Mărunţirea prin sfărîmare mecanică

204

CAPITOLUL 6EXTRAGEREA ROCILOR MOI IN CARIERE

209

6.1.  Generalităţi

209

6.2.  Excavatoare cu acţiune intermitentă

209

6.2.1.  Excavatorul lopată mecanică (cu cupă dreaptă)

210

6.2.2.  Excavatorul cu cupă întoarsa

219

6.2.3.  Excavatorul tip draglină

222

6.2.4.  Excavatorul cu graifer

231

6.2.5.  Productivitatea excavatoarelor cu o cupă

233

6.3.  Excavatoare cu acţiune continuă

240

6.3.1.  Excavatoare de tip elindă

240

6.3.2.  Excavatoare cu rotor

259

6.4.  Instalaţii şi utilaje de excavat, încărcat şi transportat

289

6.4.1.  Instalaţii de screper

289

6.4.2.  Buldozere şi scarificatoare

297

6.4.3.  Autogredere

303

6.4.4.  Încărcătoare

305

CAPITOLUL 7TRANSPORTUL IN EXPLOATAREA LA ZI

315

7.1.  Generalităţi

315

7.2.  Transportul pe cale ferată

316

7.3.  Transportul auto în cariere

327

7.4.  Transportul cu transportoare cu bandă în cariere

341

7.5.  Transportul combinat în cariere

363

CAPITOLUL 8HALDE

367

8.1.  Generalităţi

367

8.2.  Construirea haldelor

368

8.3.  Redarea in circuitul economic a terenurilor afectate de exploatarea la zi

şi ocupate de halde

391

CAPITOLUL 9.  ASECAREA FORMAŢIUNILOR ACVIFERE ÎN EXPLOATAREA LA ZI

395

9.1.  Generalităţi

395

9.2.  Clasificarea şi cercetarea hidrogeologică a zăcămintelor

395

9.3.  Măsuri de asecare

397

9.3.1.  Metode de asecare

398

9.3.2.  Scheme de asecare

398

9.3.3.  Tipuri de asecare

400

9.4.  Procedee şi lucrări de asecare în cariere

401

9.4.1.  Asecarea prin lucrări miniere subterane

401

9.4.2.  Asecarea prin lucrări miniere la zi

405

9.4.3.  Asecarea prin foraje de drenare

406

9.4.4.  Asecarea simultană prin mai multe puţuri

414

9.4.5.  Dimensionarea puţurilor de asecare

414

9.4.6.  Raza de influenţă a puţurilor (forajelor)

415

9.4.7.  Foraje absorbante

416

9.4.8.  Asecarea prin lucrări la zi, subterane şi foraje

417

9.4.9.  Evacuarea apelor din carieră

417

CAPITOLUL 10.  DESCHIDEREA CARIERELOR

419

10.1.  Generalităţi

419

10.2.  Deschiderea zăcămintelor dezvoltate sub nivelul terenului înconjurător

420

10.2.1.  Metode de deschidere cu lucrări miniere la zi

420

10.2.2.  Metode de deschidere cu lucrări miniere subterane

440

10.2.3.  Metode de deschidere fără tranşee şi fără lucrări miniere subterane

445

10.2.4.  Metode combinate de deschidere

447

10.3.  Deschiderea zăcămintelor dezvoltate deasupra nivelului terenului înconjurător

450

10.3.1.  Deschiderea prin lucrări miniere la zi

452

10.3.2.  Deschiderea prin lucrări miniere subterane

454

10.4.  Alegerea definitivă a metodelor de deschidere

456

CAPITOLUL 11.  SĂPAREA TRANŞEELOR

459

11.1.  Generalităţi

459

11.2.  Trasarea tranşeelor

459

11.3.  Volumul tranşeelor

465

11.4.  Metode de săpare a tranşeelor

467

11.4.1.  Metode de săpare a tranşeelor fără folosirea mijloacelor de transport

468

11.4.2.  Metode de săpare a tranşeelor cu transportul rocilor excavate

473

11.4.3.  Metode speciale de săpare a tranşeelor

485

11.4.4.  Metode combinate de săpare a tranşeelor

487

11.5.  Organizarea lucrului la săparea tranşeelor

487

CAPITOLUL 12.  METODE DE EXPLOATARE IN CARIERE

489

12.1.  Generalităţi

489

12.2.  Lucrări de pregătire şi deplasarea întrîndurilor în cariere

494

12.2.1.  Lucrări de pregătire

494

12.2.2.  Deplasarea întrîndurilor

498

12.3.  Dimensiunile şi numărul blocurilor

500

12.4.  Descrierea metodelor de exploatare

501

12.4.1.  Metode de exploatare cu depozitarea directă a sterilului în halde

501

12.4.2.  Metoda de exploatare cu transbordarea rocilor sterile la halde

508

12.4.2.   Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde

517

12.4.4.  Metode de exploatare combinate

530

12.4.5.  Metode de exploatare speciale

539

12.5.  Consideraţii economice asupra metodelor de exploatare în cariere

591

CAPITOLUL 13.  ORGANIZAREA Şl PLANIFICAREA LUCRULUI ÎN

EXPLOATĂRILE LA ZI

593

13.1.  Generalităţi

593

13.2.  Organizarea lucrărilor principale intr-o carieră

594

13.3.  Întocmirea planurilor de lucru în exploatările miniere la zi

598

CAPITOLUL 14.  MASURI DE PROTECŢIA MUNCII IN EXPLOATĂRILE MINIERE LA ZI

601

14.1.  Planuri de exploatare, planuri topografice şi autorizarea lucrărilor

601

14.2.  Circulaţia personalului

602

14.3.  Derocarea cu explozivi în cariere

603

14.4.  Extragerea mecanică şi măsuri de protecţia muncii la utilajele principale

604

14.5.  Iluminatul în cariere

607

14.6.  Prevenirea şi stingerea incendiilor

607

BIBLIOGRAFIE

609