C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Capitolul I Săparea lucrărilor miniere subterane

1. Noţiuni generale privind proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor

9

2. Determinarea dimensiunilor secţiunii transversale ale lucrărilor miniere

16

2.1. Determinarea dimensiunilor secţiunii transversale ale lucrărilor

orizontale şi înclinate

16

2.2. Determinarea dimensiunilor secţiunii transversale ale puţurilor

de mină verticale

37

3. Calculul parametrilor de perforare-împuşcare a lucrărilor miniere

43

3.1. Alegerea utilajelor de perforare a găurilor de mină

43

3.2. Alegerea materialului exploziv, a mijloacelor de iniţiere a exploziei şi

a materialului de buraj

48

3.3. Determinarea încărcăturii (consumului) specifice de explozivi, q

56

3.4. Determinarea numărului necesar de găuri

62

3.5. Determinarea adîncimii găurilor, l

66

3.6. Alegerea schemei de amplasare a găurilor

78

3.7. Determinarea consumului total de explozivi şi buraj pe un salt (ciclu)

84

3.8. Alegerea modului de aprindere a încărcăturilor de explozivi

88

4. Săparea cu combine a lucrărilor miniere

97

5. Calculul productivităţii maşinilor de încărcat

104

5.1. Încărcarea rocilor în lucrările orizontale

104

5.2. Încărcarea rocilor în lucrările verticale

111

6. Presiunea rocilor asupra susţinerii lucrărilor miniere de deschidere şi

pregătire a zăcămintelor de substanţe minerale utile

115

6.1. Presiunea rocilor asupra susţinerii lucrărilor miniere orizontale

115

6.2. Presiunea rocilor asupra susţinerii lucrărilor subterane săpate în

condiţii geologice grele

131

6.3. Metode de calcul aplicate la determinarea presiunii asupra susţinerii

lucrărilor subterane executate în roci cu tendinţă de umflare

136

6.4. Presiunea rocilor asupra lucrărilor miniere înclinate

144

6.5. Presiunea rocilor asupra susţinerii lucrărilor verticale

155

7. Calculul susţinerii lucrărilor miniere

155

7.1. Calculul susţinerii lucrărilor miniere orizontale şi înclinate

155

8. Aerajul frontului de lucru în timpul săpării

177

8.1. Calculul debitului de aer

177

8.2. Determinarea secţiunii şi diametrului conductei de aeraj,

alegerea tipului de ventilator şi schema de amplasare a ventilatoarelor

180

9. Organizarea lucrărilor de săpare

191

9.1. Fundamentarea teoretică a metodei de proiectare a organizării procesului

de săpare

191

Capitolul II Deschiderea cîmpului minier

1. Rezerve de substanţe minerale utile

211

1.1. Noţiuni generale privind rezervele de substanţe minerale utile şi clasificarea lor

211

1.2. Calculul rezervelor de substanţe minerale utile ale unui cîmp minier

212

2. Capacitatea de producţie si durata de activitate a minei

220

3. Determinarea dimensiunilor cîmpului minier

224

4. Determinarea liniei de abataj activă, de rezervă si totală, înălţimea etajului

şi a porţiunii de panou

236

4.1. Strate cu grosime şi înclinare mică şi medie

236

4.2. Strate cu grosime mică şi medie şi cu înclinare mare

240

5. Determinarea distanţei dintre orizonturi (pasul de adîncire)

250

6. Determinarea distanţei dintre orizonturi (pasul de adîncire) şi dimensiunile

panoului după direcţie

253

7. Alegerea schemei de deschidere a cîmpului minier prin metoda variantelor

255

8. Alegerea locului de amplasare a puţului de extracţie

274

8.1. Alegerea locului optim de amplasare a puţului de extracţie transversal

pe direcţia zăcămîntului

274

8.2. Alegerea locului optim de amplasare a puţului de extracţie după direcţia

zăcâmîntului

277

8.3. Alegerea locului de amplasare a puţului vertical de extracţie după

înclinarea zăcămîntului

278

8.4. Alegerea locului de amplasare a puţului vertical de extracţie în cîmpul

unui strat sau pachet de strate orizontale sau cu înclinare pînă la 5

279

8.5. Alegerea locului de amplasare a puţului înclinat de extracţie

280

Capitolul III Determinarea actului de susţinere a abatajului

1. Determinarea sarcinii pe susţinere şi calculul susţinerii la exploatarea stratelor

de grosime şi înclinare mică şi medie

290

1.1. Calculul sarcinii asupra susţinerii din abataj

290

1.2. Calculul sarcinii asupra susţinerii speciale

295

1.3. Calculul susţinerii de abataj

298

1.4. Calculul susţinerii speciale

301

1.5. Calculul de verificare a rezistenţei de lucru a susţinerii mecanizate

307

1.6. Calculul suprafeţei elementului de reazem

313

1.1. Determinarea înălţimii secţiei susţinerii mecanizate

314

1.8. Calcule privind dimensionarea coastelor de rambleu

316

2. Determinarea sarcinii pe susţinere şi calculul susţinerii la exploatarea stratelor

subţiri cu înclinare mare

318

Capitolul IV Calculul elementelor metodei de exploatare

1. Determinarea lungimii frontului de abataj la exploatarea stratelor cu grosime

şi înclinare mică şi medie

322

1.1. Calculul lungimii frontului de abataj după factorii tehnico-organizatorici

323

1.2. Calculul lungimii frontului de abataj după aeraj

327

1.3. Verificarea lungimii frontului de abataj după productivitatea transportorului

329

1.4. Determinarea lungimii optime â frontului de abataj după criterii economice

339

2. Determinarea lungimii frontului de abataj la exploatarea stratelor cu înclinare mare

şi grosime mică şi medie

341

2.1. Determinarea lungimii frontului de abataj la tăierea cu combina

341

2.2. Determinarea lungimii frontului de abataj la tăierea cu ciocane de abataj

341

2.3. Lungimea frontului de abataj la exploatarea sub scut rigid

348

3. Determinarea lungimii frontului de abataj şi a altor parametrii ai abatajului la

exploatarea stratelor groase cu înclinare mică si medie şi stabilirea tehnologiei

extragerii cărbunelui

352

4. Exploatarea stratelor groase cu înclinare mare

361

5. Alegerea dimensiunilor cîmpului de abataj

364

6. Determinarea poziţiei frontului lucrărilor de pregătire în raport cu poziţia

frontului de abataj

371

7. Alegerea metodelor de protecţie a lucrărilor de pregătire săpate în zăcămîntul

de substanţă minerală utilă

375

8. Proiectarea organizării procesului de producţie în abataj

376

Capitolul V Exploatarea stratelor apropiate

1. Definirea stratelor apropiate şi calculul decalajului dintre fronturile de abataj

situate în stratele apropiate

398

Capitolul VI Aerajul miner

1. Calculul debitului de aer necesar aerisirii minei

403

2. Rezistenţele şi orificiul echivalent al lucrărilor miniere şi rezistenţa totală

a reţelei de aeraj

409

3. Calculul orientativ al aerajului minei

413

Capitolul VII Particularităţile exploatării zăcămintelor de minereuri

1. Determinarea capacităţii producţiei anuale a minei de minereu

420

2. Deschiderea zăcămîntului de minereu

421

3. Extragerea, încărcarea şi transportul minereului în lucrările de abataj

426

3.1. Abatarea cu găuri obişnuite

426

3.2. Abatarea cu găuri de sondă

426

3.3. Calculul abatării minereului

429

4. Dirijarea presiunii la exploatarea zăcămintelor de minereuri

431

4.1. Susţinerea spaţiului exploatat în pilieri (stîlpi) de minereu

431

4.2. Susţinerea spaţiului exploatat cu rambleu

432

4.3. Surparea minereului şi a rocilor înconjurătoare

434

5. Particularităţile metodei de calcul al debitului de aer la minele de minereu

437

Bibliografie

442