C U P R I N S

PARTEA I

INTRODUCERE. FIZICA CONSTRUCŢIILOR - MIJLOC DE EVALUARE TERMOFIZICĂ

A CLĂDIRILOR

9

1. CONFORTUL HIGROTERMIC ÎN CLĂDIRI

15

1.1. Generalităţi privind confortul termic

17

1.2. Bazele fizice ale confortului termic

21

1.2.1. Microclimatul încăperilor

21

1.2.2. Confortul termic din încăperi

23

1.2.3. Componentele fizice ale microclimatului

25

1.3. Exigenţe de microclimat pentru asigurarea confortului

28

1.3.1. Temperatura aerului interior

28

1.3.2. Temperatura suprafeţelor înconjurătoare

29

1.3.3. Umiditatea relativă a aerului din încăperi

30

1.3.4. Viteza de mişcare a aerului în încăperi

30

1.3.5. Măsuri pentru asigurarea confortului termic

30

1.4. Condiţii de igienă şi confort în clădirile existente

32

2. TRANSFERUL DE CĂLDURĂ ÎN CONSTRUCŢII

42

2.1. Transmisia căldurii şi izolarea construcţiilor

42

2.1.1. Terminologie în termotehnica construcţiilor

42

2.1.2. Moduri de transmisie a căldurii în construcţii

45

2.1.3. Transmisia generală a căldurii în construcţii

53

2.1.4. Transmisia căldurii în regim nestaţionar

56

2.2. Transmisia termică plană şi spaţială. Punţi termice

60

2.3. Exigenţe privind izolarea termică a elementelor de închidere

72

2.4. Evaluarea eficienţei termice a elementelor de închidere

75

3. UMIDITATEA ÎN CONSTRUCŢII

79

3.1. Surse de umiditate în construcţii

80

3.2. Umiditatea aerului şi a materialelor de construcţii

82

3.2.1. Umiditatea aerului

82

3.2.1. Umiditatea materialelor de construcţii

85

3.3. Fenomenul de condens în construcţii. Efecte

87

3.3.1. Caracteristici de permiabilitate la vapori

87

3.3.2. Condensul de suprafaţă (fenomenul de rouă)

89

3.3.3. Fenomenul de condens în structura elementelor

92

3.3.4. Combatrea fenomenului de condens

96

4. VENTILAREA NATURALĂ A CLĂDIRILOR

99

4.1. Elemente de igienă a aerului. Nocivităţi. Exigenţe de calitate

99

4.1.2. Nocivităţile din încăperile clădirilor

100

4.1.3. Exigenţe privind calitatea aerului din încăperi

106

4.2. Ventilarea clădirilor. Exigenţe

109

4.2.1. Exigenţe privind gradul de ventilare

110

4.2.2. Baza fizică a schimbului de aer al încăperilor

112

4.2.3. Ventilarea naturală neorganizată

115

4.2.4. Ventilarea naturală organizată

117

4.3. Eficienţa sistemelor de ventilare naturală

119

PARTEA A II-A

REABILITAREA TERMOFIZICĂ A CLĂDIRILOR

123

5. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA REABILITĂRII CLĂDIRILOR

125

5.1. Izolarea termică şi încălzirea clădirilor

126

5.2. Izolarea termică şi reabilitarea termică

129

5.3. Conceptul de reabilitare termofizică

132

5.4. Necesitatea reabilitării higrotermice

134

6. PRINCIPIILE REABILITĂRII TERMOFIZICE

147

6.1. Alcătuirea anvelopei unei clădiri

147

6.2. Structura pierderilor de căldură ale clădirilor

151

6.3. Transferul termic prin elementele unei clădiri

153

6.4. Problemele higrotermice ale clădirilor existente

158

6.5. Reabilitarea prin majorarea capacităţii de izolare

160

7. MATERIALE PENTRU REABILITAREA TERMOFIZICĂ A CLĂDIRILOR

183

7.1. Alegerea materialelor. Exigenţe de calitate

183

7.2. Grosimea necesară a stratului termoizolant

188

8. EFECTE SECUNDARE ALE REABILITĂRII

191

8.1. Dispunerea termoizolaţiei la exterior

192

8.2. Dispunerea termoizolaţiei la interior

197

9. SOLUŢII DE REABILITARE TERMOFIZICĂ A CLĂDIRILOR

201

9.1. Aplicarea termoizolaţiei suplimentare

201

9.1.1. Peretele exterior zona opacă

202

9.1.2. Peretele exterior zona vitrată

205

9.1.3. Acoperişul - terasă

206

9.1.4. Planşeul peste subsol

207

9.1.5. Peretele de subsol

208

9.2. Protecţia stratului termoizolant suplimentar

209

9.2.1. Protecţia pereţilor exteriori

210

9.2.2. Protecţia pereţilor de subsol

214

9.3. Reabilitarea elementelor cu punţi termice

216

9.3.1. Stabilirea dimensiunilor stratului de izolaţie

218

9.3.2. Protecţia stratului suplimentar de izolaţie

221

9.4. Sisteme actuale de reabilitare higrotermică

222

9.5. Concluzii privind reabilitarea termofizică a clădirilor

234

10. EFECTELE ECONOMICE ALE REABILITĂRII HIGROTERMICE

235

10.1. Economia de energie datorită reabilitării termice

235

10.2. Durata de recuperare a investiţiei pentru reabilitare

238

Exemplu de calcul

240

Bibliografie

241