C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Capitolul I. Mecanica

9

1. Mărimile scalare şi vectoriale

9

2. Noţiunile fundamentale ale mecanicii

17

3. Cinematica

19

4. Mişcarea uniformă

28

5. Mişcarea relativă

32

6. Mişcarea rectilinie cu acceleraţie constantă

38

7. Mişcarea curbilinie cu acceleraţie constantă

46

8. Legea întîi a lui Newton

55

9. Legile a doua şi a treia ale lui Newton

58

10. Legile variaţiei şi conservării impulsului unui sistem de corpuri

78

11. Statica

86

12. Lucrul mecanic. Energiile cinetică şi potenţială.

Legile variaţiei şi conservării energiei totale

99

13. Mişcarea corpurilor pe circumferinţă

123

14. Legea atracţiei universale

135

15. Zborurile cosmice

146

Capitolul II. Lichidele şi gazele

165

16. Hidrostatica. Legea lui Pascal. Presiunea hidrostatică

165

17. Legea lui Arhimede

178

18. Hidrodinamica şi aerodinamica

184

Capitolul III. Fizica moleculară. Fenomenele termice

191

19. Teoria cinetico-moleculară a structurii materiei

191

20. Echilibrul termic. Tempertura. Procesele termodinamice

198

21. Gazul ideal

207

22. Energia internă, lucrul mecanic, cantitatea de căldură

214

23. Procesele de variaţie a stării gazului

222

24. Substanţele lichide şi solide. Legea lui Hooke

230

25. Dilatarea termică a corpurilor. Scara gazoasă a temperaturilor

238

26. Variaţia stării de agregare a substanţei. Proprietăţile vaporilor

242

27. Umiditatea aerului

251

28. Motoarele termice

259

Capitolul IV. Bazele electrodinamicii

266

29. Legea conservării sarcinii electrice. Legea lui Coulomb

266

30. Cîmpul electric. Intensitatea şi potenţialul cîmpului electric

273

31. Electrostatica conductoarelor

289

32. Capacitatea electrică. Condensatoarele. Dielectricii într-un cîmp electric

294

33. Curentul continuu. Legea lui Ohm

306

34. T.e.m.a unei surse de curent. Circuitul închis al curentului electric continuu

323

35. Regulile de calculare a circuitelor electrice

334

36. Acţiunea termică a curentului

343

37. Electroliza. Legile lui Faraday

349

38. Descărcarea electrică într-un gaz. Plasma. Dioda. Trioda

352

39. Cîmpul magnetic. Legea lui Ampere. Porta Lorentz

359

40. Inducţia electromagnetică. Curentul alternativ

371

41. Curenţii alternativi în circuitele electrice

383

Capitolul V. Oscilaţiile şi undele

395

42. Oscilaţiile libere şi forţate ale sistemelor mecanice

395

43. Oscilaţiile libere şi forţate într-un circuit. Rezonaţa

406

44. Mişcarea ondulatorie. Sunetul

419

45. Undele electromagnetice

429

46. Bazele radiotehnicii

442

Capitolul VI. Optica

453

47. Optica geometrică. Fotometria

453

48. Interferenţa şi difracţia luminii. Holografia

457

49. Reflexia şi refracţia luminii

470

50. Prisma. Dispersia luminii. Culoarea

483

51. Oglinzile plane şi sferice

486

52. Lentilele

496

53. Sistemele optice

505

54. Aparatele optice

513

55. Bazele teoriei relativităţii restrînse

521

Capitolul VII. Fizica atomică şi nucleară

542

56. Cuantele. Fotonii. Proprietăţile ondulatorii ale particulelor

542

57. Structura atomului. Teoria lui Bohr. Emisia şi absorbţia luminii.

Analiza spectrală. Laserele

549

58. Unele consecinţe ale concepţiilor cuantice

559

59. Radioactivitatea. Reacţiile nucleare

565

60. Fizica particulelor elementare

571

61. Energetica nucleară

591

Anexe

606

I. Mecanica

606

1. Cinematica

606

2. Mişcarea uniformă

607

3. Mişcarea rectilinie cu acceleraţie constantă

608

4. Legile lui Newton

609

5. Legea conservării impulsului

612

6. Statica

614

7. Legea variaţiei şi conservării energiei totale

617

8. Zborurile cosmice

619

9. Mişcarea corpurilor în sistemele de referinţă neinerţiale

624

II. Lichidele şi gazele

631

10. Hidrostatica şi hidrodinamica

631

III. Fizica moleculară. Fenomenele termice

634

IV. Electrodinamica

635

11. Curenţii alternativi în circuitele electrice

635

V. Oscilaţiile şi undele

642

VI. Optica

643

12. Bazele teoriei relativităţii restrînse

643

VII. Fizica atomică şi nucleară

646

13. Relaţia de nedeterminare

646

14. Ciocnirea particulelor

647

Unele mărimi fizice

652

Bibliografie

653

Cuprinsul

655