C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Cap. 1. Noţiuni introductive

11

1.1. Introducere

11

1.2. Dispozitive electronice şi clasificarea lor

12

1.3. Circuite electronice. Semnale

13

1.3.2. Semnale electrice

14

Cap. 2. Dispozitive semiconductoare

17

2.1. Conductibilitatea electrică în semiconductoare

17

2.2. Joncţiunea pn

20

2.2.1. Procese fizice la interfaţa pn. Caracteristica statică a joncţiunii pn

20

2.2.2. Modele liniarizate pentru joncţiunea pn în regim de curent continuu (static)

23

2.2.3. Joncţiunea pn în .regim variabil la semnale mici

24

2.3. Tipuri de diode semiconductoare

26

2.3.1. Diode redresoare cu joncţiune

26

2.3.2. Diode cu contact punctiform

28

2.3.3. Diode redresoare cu cuproxid şi seleniu

28

2.3.4. Diode Zener (stabilizatoare de tensiune)

29

2.3.5. Diode tunel

31

2.3.6. Diode cu capacitate variabilă

31

2.4. Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

32

2.4.1. Funcţionarea tranzistorului bipolar

32

2.4.2. Procedee tehnologice pentru fabricarea tranzistoarelor cu joncţiuni

35

2.4.3. Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar

37

2.4.4. Circuite echivalente (modele) statice liniarizate pentru tranzistoare bipolare

41

2.4.5. Influenţa temperaturii asupra regimului static al tranzistorului

42

2.4.6. Regimul termic al tranzistorului

43

2.4.7. Consideraţii privind alegerea punctului static de funcţionare şi

determinarea sa grafică

44

2.4.8. Circuite de polarizare care asigură stabilizarea termică a punctului static

de funcţionare

48

2.4.9. Parametrii de semnal mic ai tranzistorului bipolar şi schemele echivalente

50

2.4.10. Studiul regimului dinamic al tranzistorului bipolar la semnale mici

şi frecvenţe joase

57

2.4.11. Tranzistorul bipolar în regim de comutaţie

59

2.5. Tranzistoare cu efect de cîmp (unipolare)

62

2.5.1. Structura şi principiul de funcţionare al tranzistoarelor cu efect de cîmp

cu grilă izolată (TEC-MIS)

62

2.5.2. Caracteristicile statice ale TEC-MIS

63

2.5.3. Structura şi principiul de funcţionare al tranzistoarelor cu efect de cîmp

cu grilă joncţiune

66

2.5.4. Caracteristicile statice ale TEC-J

67

2.5.5. Circuite de polarizare pentru TEC

68

2.5.6. Parametrii de semnal mic şi circuitul echivalent al tranzistorului cu efect

de cîmp

71

2.5.7. Funcţionarea TEC ca amplificator de joasă frecvenţă

77

2.5.8. TEC în regim de comutaţie

73

2.6. Dispozitive semiconductoare mulţijoncţiune (DMJ)

75

2.6.1. Generalităţi

75

2.6.2. Structura pnpn

77

2.6.3. Tiristorul

82

2.6.4. Triacul

83

2.7. Dispozitive semiconductoare optoelectronice

85

2.7.1. Fotorezistenţa

86

2.7.2. Fotodioda

86

2.7.3. Fototranzistorul

88

2.7.4. Celula fotovoltaică

88

2.7.5. Dioda fotoemisivă

89

2.8. Alte dispozitive semiconductoare

91

2.8.1. Tranzistorul unijonctiune (TUJ)

91

2.8.2. Termistorul şi varistorul

92

Cap. 3. Amplificatoare

94

3.1. Caracteristici generale ale amplificatoarelor

94

3.1.1. Definirea amplificatoarelor

94

3.1.2. Clasificarea amplificatoarelor

95

3.1.3. Amplificatoare inversoare şi neinversoare

97

3.1.4. Parametrii amplificatoarelor

98

3.2. Amplilicatoare de semnal mic cu cuplaj RC

103

3.2.1. Etajul de amplificare

103

3.2.2. Etajul de amplificare de semnal mic cu tranzistor bipolar şi cu efect de cîmp

104

3.3. Amplificatoare de putere

112

3.3.1. Etaje finale

113

3.3.2. Etaje de comandă a tranzistoarelor finale

121

3.4. Amplificatoare de curent continuu

122

3.4.1. Cuplarea directă a două etaje de amplificare

123

3.4.2. Amplificatorul diferenţial

125

3.5. Amplificatoare cu reacţie

128

3.5.1. Principiul reacţiei

128

3.5.2. Efectele reacţiei asupra neliniarităţilor amplificatorului

129

3.5.3. Efectul reacţiei asupra distorsiunilor

130

3.5.4. Tipuri de reacţie şi influenţa reacţiei asupra parametrilor de intrare şi ieşire

131

3.5.5. Amplificatoare operaţionale

133

Cap. 4. Oscilatoare electronice

139

4.1. Consideraţii generate

139

4.1.1. Caracteristici generale

139

4.1.2. Domenii de utilizare

140

4.2. Sisteme oscilante

141

4.2.1. Caracterizarea sistemelor oscilante liniare de ordinul 2

141

4.2.2. Funcţii de reţea

142

4.2.3. Clasificarea oscilatoarelor electronice

143

4.3. Oscilatoare cu rezistenţă dinamică negativă

143

4.4. Oscilatoare cu reacţie

145

4.4.1. Condiţiile de amorsare a oscilaţiilor

145

4.4.2. Limitarea amplitudinii de oscilaţie

147

4.4.3. Oscilatoare LC cu reacţie

150

4.4.4. Oscilatoare RC cu reacţie

152

Cap. 5. Circuite de impulsuri

155

5.1. Consideraţii generale

155

5.1.1. Caracterizarea impulsurilor

155

5.1.2. Clasificarea circuitelor de formare

156

5.2. Circuite de formare liniare

156

5.2.1. Circuite de derivare

157

5.2.2. Circuite de integrare

158

5.3. Circuite de formare neliniare fără memorie

159

5.3.1. Circuite de formare cu diode

159

5.3.2. Amplificator limitator

160

5.3.3. Amplificator diferenţial. Comparator

161

5.4. Circuite de formare neliniare cu memorie

163

5.4.1. Comparatoare cu histerezis

163

5.4.2. Circuite de formare cu dipoli VNR şi CNR

166

5.4.3. Circuite basculante

166

Cap. 6. Circuite logice

177

6.1. Consideraţii generale

177

6.1.1. Proprietăţi logice

177

6.1.2. Clasificarea circuitelor logice

179

6.2. Circuite logice combinaţionale. Principii de proiectare

180

6.2.1. Funcţii booleene

181

6.2.2. Minimizarea funcţiilor booleene

182

6.2.3. Diagrama Karnaugh

182

6.2.4. Exemple de circuite combinaţionale

183

6.3. Circuite de memorie circuite basculante bistabiie

184

6.3.1. Bistabilul asincron RS

185

6.3.2. Bistabilul sincron RST

186

6.3.3. Bistabilul RS stăpîn-sclav

186

6.3.4. Bistabilul JK

187

6.3.5. Bistabilul D cu zăvorîre

188

6.3.6. Bistabilul D acţionat pe front

188

6.4. Circuite logice secvenţiale

189

6.4.1. Numărătoare

189

6.4.2. Registre

192

6.5. Familii de circuite logice

193

6.5.1. Circuite logice TTL

193

6.5.2. Circuite logice HLL

195

6.6. Circuite de interfaţă

196

6.6.1. Convertoare numeric-analogice (N/A)

197

6.6.2. Convertoare analog-numerice (A/N )

198

Cap. 7. Circuite de redresare

201

7.1. Generalităţi

201

7.1.1. Schema bloc a unui redresor

201

7.1.2. Tipuri de redresoare

202

7.2. Redresoare monolazate (necomandate)

202

7.2.1. Redresorul monoalternanţă cu sarcină rezistivă

202

7.2.2. Redresorul dublă alternanţă cu sarcină rezistivă

206

7.2.3. Redresorul monofazat cu sarcină RL

210

7.2.4. Redresorul monofazat cu sarcină R

213

7.3. Redresoare polifazate

216

7.3.1. Redresorul polifazat cu punct neutru

216

7.3.2. Redresorul polifazat în punte

223

7.3.3. Redresorul polifazat cu bobină de egalizare

225

7.4. Protecţia redresoarelor de mare putere

226

7.5. Filtrarea tensiunii redresate

227

7.5.1. Filtre cu inductanţă

229

7.5.2. Filtre cu capacitate

231

7.5.3. Filtre complexe

231

7.5.4. Filtre cu tranzistoare

233

7.6. Consideraţii suplimentare asupra proiectării redresoarelor

233

7.7. Redresoare comandate

235

7.7.1. Redresoare comandate monofazate

236

7.7.2. Redresoare comandate polifazate

238

7.7.3. Redresoare comandate cu reglajul tensiunii în primarul transformatorului

de reţea

242

7.7.4. Circuite de comandă a redresoarelor reglabile

245

Cap. 8. Invertoare şi convertoare

248

8.1. Consideraţii generale

248

8.2. Invertoare

249

8.2.1. Definiţii. Principiul de funcţionare

249

8.2.2. Tipuri de invertoare

252

8.2.3. Invertoare cu tranzistoare

254

8.2.4. Invertoare autonome cu tiristoare

255

8.2.5. Invertoare neautonome cu tiristoare

264

8.2.6. Reglarea tensiuni de ieşire a invertoarelor

267

8.3. Convertoare de tensiune continuă

271

8.4. Convertoare de frecvenţă

275

Cap. 9. Alte circuite utilizate în electronica industrială

279

9.1. Stabilizatoare electronice de tensiune

279

9.1.1. Stabilizatoare parametrice cu diodă Zener

280

9.1.2. Stabilizatoare de tensiune cu element de control

283

9.1.3. Stabilizatoare de tensiune cu element de control serie

283

9.2. Relee electronice. Circuite de semnalizare si proiecţie

285

9.2.1. Relee de tensiune şi comparatoare de nivel

285

9.2.2. Relee electronice de timp

289

9.2.3. Relee fotoelectronice

295

9.2.4. Circuite de semnalizare şi proiecţie în reţelele electrice

299

9.3. Contactoare statice

304

9.3.1. Contactoare statice de curent alternativ

304

9.3.2. Contactoare statice de curent continuu

312

Bibliografie

315