C U P R I N S

 

CUVÂNT ÎNAINTE

5

TEMA 1.  Investiţii: concept, politici

6

1.1.  Noţiuni conceptuale

7

1.2.  Politici investiţionale

9

1.3.  Obiective, metode şi mecanismele politicii investiţionale

11

TEMA 2.  Activitatea investiţională la nivel de întreprindere

16

2.1.  Factorii de influenţă asupra activităţii investiţionale

17

2.2.  Strategia investiţională a firmei

19

2.3.  Sursele de finanţare a investiţiilor

23

2.4.  Activitatea investiţională la etapele tactică şi operativă

25

TEMA 3.  Riscul în activitatea investiţională

30

3.1.  Esenţa, conţinutul şi tipuri de risc

31

3.2.  Metode de apreciere a nivelului de risc

36

3.3.  Risc-managementul

42

TEMA 4.  Eficienţa economică - element esenţial al deciziei de investiţii

44

4.1.  Conceptul de eficienţă a investiţiilor

45

4.2.  Structura indicatorilor şi metodele de apreciere a eficienţei economice a investiţiilor

46

4.3.  Optimizarea folosirii resurselor de investiţii

49

TEMA 5.  Amplasarea obiectivelor investiţionale

51

5.1.  Amplasarea raţională şi eficientă a obiectivelor de investiţii

52

5.2.  Metode de alegere a amplasamentului unui obiectiv nou

52

5.3.  Modele de optimizare a amplasării obiectivelor industriale

54

TEMA 6.  Acţiunea factorului timp asupra investiţiilor

58

6.1.  Semnificaţia timpului

59

6.2.  Posibilităţi de folosire a factorilor de actualizare

60

6.3.  Indicatorii actualizaţi de eficienţă economică a investiţiilor

63

TEMA 7.  Indicatori, criterii şi metode de apreciere a proiectelor de investiţii

65

7.1.  Indicatorii de eficienţă economică a investiţiei unei firme

66

7.2.  Angajamentul de capital. Analiza „venituri/costuri

73

7.3.  Valoarea netă actuală totală (VNAT). Indicele de profitabilitate

79

7.4.  Rata internă de rentabilitate (RIR). Cursul de revenire net actualizat

82

TEMA 8.  Aspectul metodologic de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţii

85

8.1.  Metodici tradiţionale privind eficienţa economică a investiţiilor

86

8.2.  Metodici moderne privind eficienţa economică a investiţiilor

89

8.3.  Fazele metodologice de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor conform

metodicii CFA

95

TEMA 9.  Evaluarea financiară a proiectelor investiţionale

98

9.1.  Specificul şi rolul evaluării financiare

99

9.2.  Costul oportun al capitalului - element esenţial al evaluării proiectului

100

9.3.  Nivelul ratei de actualizare pentru evaluarea financiară

103

TEMA 10.  Evaluarea economică a proiectelor investiţionale

105

10.1.  Specificul şi rolul evaluării economice

106

10.2.  Analiza situaţiilor „fără" şi „cu" proiect

107

10.3.  Preţurile de referinţă

108

10.4.  Determinarea efectelor proiectului pentru economia naţională

112

TEMA 11.  Selectarea proiectelor de investiţii

115

11.1.  Corectarea parametrilor proiectului expuşi riscului

116

11.2.  Selectarea proiectelor investiţionale

118

TEMA 12.  Conducerea operativă cu portofoliul investiţional

123

12.1.  Elaborarea planului calendaristic de realizare a proiectului investiţional

124

12.2.  Elaborarea graficului-reţea de realizare a proiectului de investiţii. Metoda PERT

128

12.3.  Formarea sistemului de monitoring pentru realizarea programelor investiţionale

133

Bibliografie

136