C U P R I N S

INTRODUCERE

8

Capitolul 1 - ECONOMIA DE PIAŢĂ ŞI MECANISMELE ACESTEIA

1.1. Mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă

11

1.2. Rolul statului în economia de piaţă

18

Capitolul 2 - ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ

2.1. Raţionalitatea activităţii economice

22

2.2. Activitatea de antreprenoriat

24

2.3. Formele de antreprenoriat şi caracteristica lor

29

Capitolul3 - ÎNTREPRINDEREA ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

3.1. Întreprinderea: definiţie, obiective, sarcini şi funcţii

33

3.2. Întreprinderea- sistem economic deschis şi dinamic

45

3.3. Tipuri de întreprinderi şi caracteristica lor

49

Capitolul 4 MEDIUL DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII

4.1. Structura economiei naţionale şi locul întreprinderii

58

4.2. Conceptul şi componentele mediului de activitate a întreprinderii

61

4.3. Relaţiile întreprindere-piaţă

65

Capitolul 5 - ÎNTREPRINDEREA ÎN SFERA LIBERĂ DE CDICULAŢIE A MĂRFURILOR

5.1. Priorităţile şi politicile întreprinderii

71

5.2. Capacitatea de producţie a întreprinderii şi modul de determinare a acesteia

75

5.3. Programul de producţie şi indicatorii care îl determină

80

Capitolul 6 - MIJLOACELE FIXE ALE ÎNTREPRINDERII

6.1. Fondurile de producţie - parte componentă a activelor întreprinderii

86

6.2. Mijloacele fixe: componenţa şi structura

88

6.3. Metodele de evaluare a mijloacele fixe

92

6.4. Uzura mijloacelor fixe şi modul de înlăturare

95

6.5. Metode de calculare a uzurii

101

6.6. Indicatorii de utilizare eficientă a mijloacelor fixe

104

6.7. Renovarea mijloacelor fixe

109

Capitolul 7 ACTIVITATEA INVESTIŢIONALĂ A ÎNTREPRINDERII

7.1. Conceptul de investiţie şi rolul ei în dezvoltarea întreprinderii

112

7.2. Sursele de finanţare a investiţiilor

116

7.3. Proiectul investiţional - element esenţial al deciziei de investire

121

7.4. Evaluarea proiectelor de investiţii

124

7.5. Indicatorii statici de apreciere a eficienţei proiectelor de investiţii

129

7.6. Determinarea eficienţei reale a proiectului investiţional cu ajutorul tehnicii de actualizare

133

Capitolul 8 MIJLOACELE CIRCULANTE ALE ÎNTREPRINDERII

8.1. Mijloacele circulante: esenţa economică, componenţa şi structura

140

8.2. Sursele de finanţare a mijloacelor circulante

143

8.3. Indicatorii de utilizare eficientă a mijloacelor circulante

145

8.4. Metodele de determinare a necesarului de mijloace circulante

149

Capitolul 9 - PERSONALUL ÎNTREPRINDERII ŞI PRODUCTIVITATEA MUNCII

9.1. Personalul întreprinderii: componenţa şi structura

160

9.2. Metodele de evidenţă a personalului în cadrul întreprinderii industriale

164

9.3. Determinarea necesarului de personal

166

9.4. Productivitatea muncii şi modul de determinare a ei

169

Capitolul 10 - REMUNERAREA MUNCII ŞI REGLEMENTAREA SALARIZĂRII

10.1. Politica întreprinderii în domeniul salarizării

174

10.2. Formele şi sistemele de salarizare aplicate de întreprinderile industriale

180

10.3. Reglementarea salarizării în Republica Moldova

185

10.4. Determinarea fondului de salarizare în cadrul întreprinderii industriale

189

Capitolul 11 - COSTUL DE PRODUCŢIE ŞI METODELE DE DETERMINARE A ACESTUIA

11.1. Costul de producţie: esenţa economică şi tipurile acestuia

195

11.2. Clasificarea consumurilor şi a cheltuielilor

199

11.3. Componenţa consumurilor şi a cheltuielilor

201

11.4. Calculaţia costului produselor fabricate

207

11.5. Calculaţia costului pe unitate de produs

209

11.6. Metode de calculare a costului complet

214

Capitolul 12 - PREŢUL ŞI POLITICA DE PREŢ A ÎNTREPRINDERII

12.1. Noţiunea de preţ şi funcţiile lui

223

12.2. Metodele de formare a preţului

226

12.3. Sistemul de preţuri

229

12.4. Politica întreprinderii în domeniul preţului

234

Capitolul 13 - PROFITUL ÎNTREPRINDERII, INDICATORII DE RENTABILITATE

13.1. Profitul şi importanţa lui pentru dezvoltarea întreprinderii

239

13.2. Tipurile de profit şi modul de determinare

240

13.3. Mecanismul de impozitare şi distribuire a profitului întreprinderii

245

13.4. Esenţa economică, tipurile şi metodele de calcul al rentabilităţii

248

Capitolul 14 - ACTIVITATEA ECONOMICĂ EXTERNĂ A ÎNTREPRINDERII

14.1. Activitatea economică externă a întreprinderii industriale -sursă de creştere a

performanţelor ei

253

14.2. Metodele de reglementare statală a activităţii economice externe a întreprinderii

255

14.3. Contractul extern de vânzare-cumpărare

259

Capitolul 14 INSOLVABILITATEA ÎNTREPRINDERII

15.1. Esenţa insolvabilităţii întreprinderii şi temeiul intentării ei

267

15.2. Procedura de insolvabilitate

270

Bibliografie

277