C U P R I N S

 

1.  Noţiunea si clasificarea contractelor

6

1.  Definiţia contractului

6

2.  Rolul ţi importanţa contractelor

8

3.  Clasificarea contractelor

9

2.  Condiţiile de validitate a contractului

25

1.  Noţiunea şi clasificarea condiţiilor e validitate ale contractului

25

2.  Legalitatea

26

3.  Capacitatea de a încheia contractul

28

4.  Consimţământul

29

5.  Obiectul contractului

31

6.  Cauza şi forma contractului

32

7.  Nulitatea ea efect a nerespectării condiţiilor de validitate a contractului

33

3.  Principiile contractuale

35

1.  Noţiunea si categoriile principiilor contractuale

35

2.  Principii ce privesc încheierea contractului

36

3.  Principii ce privesc efectele contractului

38

4.  Oferta de a contracta

40

1.  Noţiunea si clasificarea ofertei

40

2.  Condiţiile ofertei

42

3.  Efectele o leitei

43

5.  Acceptarea ofertei

45

1.  Noţiunea ţi clasificarea acceptării

45

2.  Condiţiile acceptării

46

3.  Efectele acceptării

47

6.  Momentul şi locul. Încheierii contractului

48

1.  Importanta determinării momentului încheierii contractului şi

regulile aplicabile

48

2.  Importanţa determinării locului încheierii contractului şi regulile aplicabile

50

7.  Tehnici de negociere a contractelor

52

1.  Generalităţi privind negocierea contractelor

52

2.  Informarea prealabilă încheierii contractului

52

3.  Tratative, acorduri pregătitoare si întocmirea textului contractului

53

4.  Licitaţia

55

8.  Efectele contractului încheiat

58

1.  Noţiunea si clasificarea efectelor

58

2.  Efectele ce reies din executarea contractului

58

3.  Efectele ce reies din executarea necorespunzătoare sau neexecutarea

contractului

60

9.  Interpretarea contractului

62

1.  Noţiuni generale privind interpretarea contractului

62

2.  Clasificarea interpretării contractului

63

3.  Reguli de interpretare a normelor contractuale

64

10.  Termenii contractuali

67

1.  Noţiunea şi clasificarea termenelor contractuali

67

2.  Calcularea termenelor contractuali

68

3.  Prescripţia extinctivă la încălcarea condiţiilor contractuale

72

11.  Răspunderea contractuală

76

1.  Noţiuni generale privind răspunderea contractuală

76

2.  Modalităţile răspunderii contractuale

80

3.  Obiectul de prejudiciu în carul răspunderii civile contractuale

81

4.  Vinovăţia ca condiţie a răspunderii contractuale

84

5.  Dauna ca temei a răspunderii contractuale

87

6.  Fapta prejudiciabilă ca temei a răspunderii civile contractuale

90

7.  Legătura de cauzalitate între

93

12.  Anexe ale modelelor de contracte

95

1.  Contract de donaţie filantropică

95

2.  Contract de constituire a societăţii comerciale

97

3.  Contract eu privire la studiile în instituţia de învăţământ

99

4.  Contract de antrepriză

104

5.  Contract cu privire la petrecerea practicii de studii

107

6.  Contract de producţie cinematografică

109

7.  Contract de montare şi reglare a sistemului de semnalizare şi pază

111