C U P R I N S

 

Capitolul I.  INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL.

SUBIECTELE DREPTULUI CIVIL

Tema 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL

Schemele 1-14

1-13

Tema 2. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL

Schemele 15-20

14-19

Tema 3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Schemele 21-26

20-24

Tema 4. EXERCITAREA Şl APĂRAREA DREPTURILOR CIVILE

Schemele 27-30

25-27

Tema 5. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

Schemele 31-48

28-40

Tema 6. ACTUL JURIDIC CIVIL

Schemele 49-64

41-55

Tema 7. REPREZENTAREA Şl PROCURA

Schemele 65-67

56-58

Tema 8. TERMENELE ÎN DREPTUL CIVIL. TERMENUL DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ

Schemele 68-78

59-69

Tema 9. PERSOANA FIZICĂ

Schemele 79-96

70-84

Tema 10. PERSOANA JURIDICĂ

Schemele 97-126

85-107

Capitolul II.  DREPTURILE REALE

Tema 11. PATRIMONIUL

Schema 127

108

Tema 12. POSESIA

Schema 128

109

Tema 13. CARACTERISTICA GENERALĂ A DREPTURILOR REALE

Schema 129

110

Tema 14. NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL DE PROPRIETATE

Schemele 130-143

111-123

Tema 15. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Schemele 144-147

124-125

Tema 16. PROPRIETATEA PUBLICĂ

Schemele 148-150

126-127

Tema 17. MODALITĂŢILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

Schemele 151-160

128-135

Tema 18. APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Schemele 161-165

136-140

Tema 19. DREPTURILE REALE ASUPRA PROPRIETĂŢII ALTUIA

Schemele 166-182

141-152

Tema 20. MOŞTENIREA

Schemele 183-202

153-162

Capitolul III.  TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

Tema 21. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL OBLIGAŢIILOR

Schemele 203-210

163-168

Tema 22. CONTRACTUL - PRINCIPALUL IZVOR DE APARIŢIE A OBLIGAŢIILOR

Schemele 211-228

169-179

Tema 23. MIJLOACELE DE GARANTARE A EXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR

Schemele 229-237

180-184

Tema 24. EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR

Schemele 238-241

185-186

Tema 25. RĂSPUNDEREA CIVILĂ

Schemele 242-245

187-189

Tema 26. CESIUNEA DE CREANŢĂ ŞI CESIUNEA DE DATORIE

Schemele 246-247

190-191

Tema 27. STINGEREA OBLIGAŢIILOR

Schemele 248-251

192-195