C U P R I N S

 

Partea I  PERSOANA FIZICĂ

CAPITOLUL I  Persoanele fizice - subiecte ale dreptului civil

1.  Caracteristica generală a persoanei fizice ca subiect de drept civil

7

2.  Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

9

3.  Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

13

CAPITOLUL II  Declararea absentei fără veste a persoanei fizice

1.  Necesitatea şi temeiurile declarării absenţii fără veste a persoanei fizice

17

2.  Ordinea declarării absenţii fără veste a persoanei fizice

19

3.  Efectele declarării absenţei fără veste a persoanei fizice

20

4.  Efectele prezentării persoanei declarate absente fără veste

21

CAPITOLUL III  Declararea morţii persoanei fizice

1.  Generalităţi privind încetarea capacităţii civile odată cu moartea persoanei

22

2.  Feluri de declarare judecătorească a morţii

23

3.  Condiţiile şi procedura declarării judecătoreşti a morţii

24

4.  Efectele hotărârii declarative de moarte şi efectele prezentării persoanei

declarate decedată

30

CAPITOLUL IV  Identificarea persoanei fizice

1.  Generalităţi privind identificarea persoanei fizice

34

2.  Numele persoanei fizice

34

3.  Domiciliul persoanei fizice

39

4.  Starea civilă a persoanei fizice

41

CAPITOLUL V  Protecţia persoanei fizice

1.  Generalităţi privind protecţia persoanei fizice

45

2.  Tutela în dreptul civil

46

3.  Curatela în dreptul civil

63

4.  Îngrădirile de drepturi ca mijloc de protecţie a persoanei fizice

68

5.  Patronajul

70

Partea  a Il-a  PERSOANA JURIDICĂ

CAPITOLUL VI  Privire generală asupra persoanei juridice ca subiect

de drept civil

1.  Teorii privind persoana juridică

73

2.  Elementele constitutive ale persoanei juridice

79

3.  Clasificarea persoanelor juridice

82

4.  Capacitatea civilă a persoanei juridice

83

CAPITOLUL VII  Înfiinţarea persoanei juridice

1.  Generalităţi privind înfiinţarea persoanelor juridice

88

2.  Modurile de înfiinţare a persoanelor juridice

89

3.  Procedura de înfiinţare a persoanei juridice

91

CAPITOLUL VIII  Încetarea persoanei juridice

1.  Noţiunea şi modalităţile de încetare a persoanei juridice

98

2.  Încetarea persoanei juridice prin reorganizare

103

3.  Încetarea persoanei juridice prin lichidare benevolă

111

4.  Insolvabilitatea persoanei juridice

115

5.  Efectele încetării persoanei juridice

120

CAPITOLUL IX  Identificarea persoanei juridice

1.  Generalităţi privind identificarea persoanei juridice

125

2.  Denumirea persoanei juridice

127

3.  Sediul persoanei juridice

128

4.  Naţionalitatea persoanei juridice

130

5.  Contul bancar şi contul fiscal al persoanei juridice

131

6.  Firma şi marca persoanei juridice

131

7.  Alte atribute de identificare a persoanei juridice

135

CAPITOLUL X  Persoanele juridice cu scop lucrativ ca subiect al raporturilor

de drept civil

1.  Generalităţi privind întreprinderea ca subiect de drept civil

139

2.  Clasificarea întreprinderilor

141

3.  Patrimoniul întreprinderilor

144

CAPITOLUL XI  Participarea Statului Republica Moldova si unităţilor

administrativ-teritoriale la raporturile juridice de drept civil

1.  Generalităţi privind calitatea statului ca subiect de drept civil

146

2.  Organele de stat ca subiecte de drept civil

151

3.  Unităţile administrativ-teritoriale ca subiect de drept civil

157

CAPITOLUL XII  Persoanele juridice cu scop nelucrativ

1.  Generalităţi privind persoanele juridice cu scop nelucrativ

161

2.  Clasificarea persoanelor juridice cu scop nelucrativ

165

3.  Patrimoniul persoanelor juridice cu scop nelucrativ

169