C U P R I N S

 

GENERALITĂŢI

Unităţi fundamentale de măsură şi constante mondiale

9

Terminologie, definiţii, simboluri şi unităţi de măsură

13

1.  Sisteme de distribuţie a gazelor naturale

19

1.1.  Structura sistemelor de distribuţie

19

1.2.  Prevederi privind presiunea de alimentare

22

1.3.  Reglementări cu privire la organizarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor

de gaze

23

1.4.  Documentaţia tehnică pentru realizarea instalaţiilor de gaze

24

2.  Proiectarea reţelelor de gaze

30

2.1.  Determinarea densităţii pu şi puterii calorice Q lu a gazelor

31

2.2.  Calculul necesarului anual de gaze

33

2.2.1.  Consumul anual de gaze pentru necesităţi casnice şi publice

33

2.2.2.  Calculul necesarului anual de gaze pentru încălzire, ventilare şi prepararea

apei calde de consum

40

2.2.3.  Consumul de gaze de calcul pentru necesităţi industriale

42

2.3.  Variaţia consumului de gaze. Necesarul de gaze de calcul

53

2.3.1.  Variaţia consumului lunar şi neuniformitatea sezonieră

54

2.3.2.  Variaţia zilnică a consumului de gaze

57

2.3.3.  Consumul de gaze de calcul

60

2.3.4.  Construirea graficelor consumului de gaze

62

2.4.  Sistemul de alimentare cu gaze

64

2.4.1.  Alegerea şi justificarea sistemului de alimentare cu gaze

64

2.4.2.  Determinarea numărului staţiilor de predare

65

2.4.3.  Determinarea numărului de trepte ale reţelelor de distribuţie a gazelor

66

2.4.4.  Alegerea structurii sistemului de alimentare cu gaze

67

2.4.5.  Alegerea variantei de racordare a consumatorilor concentraţi la reţelele

de gaze

68

2.4.6.  Determinarea numărului de staţii de reglare-măsurare (SRM)

69

3.  Ţevi, armături şi accesorii

73

3.1.  Ţevi

73

3.2.  Armături de închidere, reţinere şi reglare

80

3.3.  Regulatoare de presiune

95

3.4.  Supape de siguranţă

119

3.5.  Filtre de gaze

127

3.6.  Accesorii

133

3.7.  Contoare şi echipamente pentru măsurarea debitelor de gaze

141

3.8.  Staţii de reglare în firide

152

4.  Condiţii de proiectare a reţelelor de gaze

156

4.1.  Recomandări la elaborarea schemei generale de alimentare cu gaze a localităţilor

156

4.2.  Condiţii pentru realizarea conductelor exterioare de gaze

157

4.3.  Conductele subterane din oţel

157

4.4.  Conducte subterane din polietilenă

163

4.5.  Conducte supraterane

173

4.6.  Măsuri suplimentare în condiţii de solicitare excepţională

177

4.6.1.  Terenuri veşnic îngheţate

177

4.6.2.  Soluri expansive, contractile şi sensibile la umezire

178

4.6.3.  Zone cu exploatări miniere şi/sau lucrări subterane

179

4.6.4.  Zone seismice

180

4.7.  Încrucişări şi traversări

181

4.7.1.  Încrucişări

181

4.7.2.  Traversări de cursuri de apă

182

4.7.3.  Traversări de căi de comunicaţie

185

5.  Dimensionarea reţelelor de distribuţie a gazelor

187

5.1.  Relaţii pentru calculul diametrelor şi perderilor admisibile de sarcină

187

5.2.  Dimensionarea reţelelor de presiune medie (înaltă)

192

5.3.  Dimensionarea reţelelor de presiune joasă

196

5.4.  Determinarea debitelor de gaze de calcul

196

5.5.  Dimensionarea reţelelor de gaze de presiune joasă

198

5.6.  Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

200

5.6.1.  Generalităţi

200

5.6.2.  Dimensionarea instalaţiilor exterioare - (branşamentelor şi racordurilor)

202

5.6.3.  Dimensionarea instalaţiei interioare

208

6.  Calculele tehnico-ecnomice ale reţelelor de gaze

219

6.1.  Analiza tehnico-economică a variantelor de alimentare cu gaze

221

6.2.  Indicii tehnico-economici a proiectului

223

7.  Bazele teoretice ale arderii, exploziei şi detonaţiei combustibilului gazos

223

7.1.  Cinetica reacţiilor chimice

233

7.2.  Cinetica reacţiilor de ardere

238

7.3.  Aspectul fizic al arderii

241

7.4.  Aprinderea şi autoaprinderea substanţelor în contact cu aerul

249

7.5.  Propagarea flăcării

254

7.6.  Explozie, deflagraţie

259

7.7.  Detonaţie

264

8.  Calculul caracteristicilor tehnice şi energetice ale gazelor combustibile şi

ale elementelor arderii lor

264

8.1.  Calculul caracteristicilor tehnice şi energetice ale gazelor naturale

264

8.2.  Bilanţul material al reacţiei de ardere a gazelor naturale

268

8.3.  Bilanţul energetic al reacţiei de ardere a gazelor combustibile

269

9.  Organizarea arderii combustibilului gazos

274

9.1.  Evoluţia organizării arderii combustibilului gazos

274

9.2.  Tendinţele de dezvoltare a construcţiei arzătoarelor maşinilor de gătit

290

9.3.  Clasificarea arzătoarelor de combustibil gazos

293

10.  Elemente de proiectare ale arzătoarelor de vatră

296

11.  Arzătoare turbionare de combustibil gazos

307

11.1.  Soluţii constructive

307

11.2.  Criterii de clasificare

315

11.3.  Tipuri constructive şi caracteristici funcţionale

317

11.4.  Calculul arzătoarelor turbionare

324

11.4.1.  Calculul circuitului de aer

324

11.4.2.  Dimensionarea sistemului de palete

326

11.4.3.  Calculul sistemului de distribuţie periferică a ;       gazului combustibil în

jetul de aer turbionat

327

11.4.4.  Calculul sistemului în care distribuţia gazului se realizează printr-un tub

central

334

11.5.  Arzătoarele turbionare mixte cu sistem de injectare a păcurii

337

11.5.1.  Arderea picăturii de combustibil greu (păcură)

337

11.5.2.  Generalizări privind instalaţiile de ardere cu combustibil lichid

337

11.5.3.  Arzătoarele cu pulverizare mecanică prin  presiune

339

11.5.4.  Arzătoare cu pulverizare prin fluide auxiliare

341

11.5.5.  Arzătoare rotative

360

11.5.6.  Arzătoare cu pulverizare prin ultrasunete

366

11.5.7.  Arzătoare cu vaporizare

369

11.6.  Elemente de proiectare

369

11.6.1.  Consideraţii generale privind calculul de dimensionare al injectoarelor

de păcură

369

11.6.2.  Calculul de dimensionare a injectorului de păcură cu pulverizare mecanică

375

11.6.3.  Calculul de dimensionare a injectorului de păcură cu pulverizare cu aer

comprimat

378

11.6.4.  Calculul de dimensionare a injectorului de păcură cu pulverizare cu abur

381

12.  Arzătoare cu injecţie de combustibil gazos

385

12.1.  Soluţii constructive

385

12.2.  Caracteristicile tehnice ale arzătoarelor cu injecţie de presiune joasă

402

12.3.  Cucuiul de dimensionare ale arzătoarelor cu injecţie de presiune joasă

405

12.3.1.  Dimensionarea arzătoarelor cu injecţie şi discribuitor tabular

405

12.3.2.  Dimensionarea arzătoarelor de gătit

416

12.3.3.  Calculul emiţătoarelor de raze infraroşii model injecţional

419

12.4.  Arzătoarele cu injecţie de presiune medie

422

12.5.  Calculul de control al balanţei energiei în arzător

426

13.  Metodele de stabilizare şi reglare a arderii

429

13.1.  Stabilitatea arderii

429

13.2.  Reglarea arderii

442

13.3.  Regimul de funcţionare a aparatelor casnice de utilizare a gazelor

445

14.  Supraveghetoare de flacără

463

14.1.  Detector de flacără cu tijă de ionizare

463

14.2.  Detectoare optice de flacără

467

15.  Metode de intensificare a arderii gazelor combustibile

469

15.1.  Activarea catalitică a reacţiilor chimice de oxidare

469

15.2.  Intensificarea arderii şi a luminozităţii flăcării cu substanţe catalitice

470

15.3.  Intensificarea transferului de căldură prin utilizarea radianţilor cu gaze şi

a luminozităţii flăcării

476

15.4.  Intensificarea arderii prin îmbogăţirea aerului de combustie cu oxigen,

preîncălzirea lui şi a gazelor combustibile

480

15.5.  Intensificarea arderii cu utilizarea efectului flăcării oscilatorii

483

15.6.  Intensificarea arderii în focarele cu încărcare termică foarte mare

487

15.7.  Alte scheme constructive de instalaţii (arzătoare şi focare) de ardere intensificată

a combustibililor gazoşi şi lichizi

491

16.  Metode de inhibare a arderii

496

17.  Toxicitatea combustibilului gazos şi a produselor lui : de ardere incompletă.

Metode de reducere a impactului ei

500

17.1.  Exigenţele documentelor normative

500

17.2.  Reducerea NOx în produsele de ardere, evacuate din generatoarele de căldură

la arderea gazelor şi a păcurii

503

17.3.  Ventilarea bucătăriilor

505

Bibliografie

510

Anexe

515