C U P R I N S

 

Cap. 1. NOŢIUNI DE ELECTRONICA CORPULUI SOLID (V. Boiciu)

11

1.1. Generalităţi

11

1.2. Semiconductoare intrinseci

13

1.3. Semiconductoare extrinseci

16

1.3.1. Semiconductoare extrinseci de tip n

16

1.3.2. Semiconductoare extrinseci de tip p

18

1.1. Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină

20

1.5. Transportul purtătorilor de sarcină in semiconductoare

22

1.5.1. Mişcarea purtătorilor de sarcină in cîmp electric

22

1.5.2. Difuzia purtătorilor de sarcină

24

1.0. Ecuaţiile de bază ale electronicii semiconductoarelor

26

Cap. 2. JONCŢIUNEA pn (V. Boiciu)

28

2.1. Tehnologia de fabricare a joncţiunii pn

28

2.2. Joncţiunea pn la echilibru termic

30

2.2.1. Variaţia mărimilor electrice în regiunea de trecere

33

2.3. Joncţiunea pn în regim staţionar

35

2.3.1. Joncţiunea pn polarizată direct

36

2.3.2. Joncţiunea pn polarizată invers

41

2.3.3. Caracteristica statică ideală a joncţiunii pn

42

2.4. Abateri de la caracteristica ideală a joncţiunii pn

43

2.5. Dependenţa de temperatură a caracteristicii statice

45

2.6. Străpungerea joncţiunii pn

47

2.7. Joncţiunea pn în regim dinamic

48

2.7.1. Joncţiunea pn în regim variabil de semnal mic

48

2.7.2. Joncţiunea pn în regim variabil de semnal mare

52

2.8. Tipuri de diode semiconductoare

53

2.8.1. Diode redresoare

53

2.8.2. Diode stabilizaloare de tensiune

51

2.8.3. Diode cu contact punctiform

55

2.8.4. Diode cu barieră Schottky

56

2.8.5. Diode tunel

57

Cap. 3. TRANZISTOARE BIPOLARE CU JONCŢIUNI (V. Boiciu)

58

3.1. Piincipiul de funcţionare a tranzistoarelor bipolare

58

3.2. Tehnologia de fabricare a tranzistoarelor bipolare

62

3.3. Teoria elementară a tranzistorului bipolar

64

3.4. Ecuaţiile Ebers-Moll

70

3.4.1. Regimul activ normal şi invers

71

3.4.2. Regimul de blocare sau tăiere

76

3.4.3. Regimul de saturaţie

77

3.5. Model static Ebers-Moll

70

3.6. Caracteristici statice

81

3.6.1. Caracteristici statice in conexiune BC

84

3.6.2. Caracteristici statice în conexiune EC

88

3.7. Influenţa temperaturii asupra caracteristicii statice

93

3.8. Limitări în funcţionarea tranzistoarelor bipolare

95

3.9. Circuite de polarizare

98

3.9.1. Tranzistorul bipolar ca dispozitiv activ

98

3.9.2. Factorii care condiţionează alegerea punctului static

100

3.9.3. Circuite de polarizare cu două surse

101

3.9.4. Circuite de polarizare cu o singură sursă

106

3.10. Tranzistorul bipolar în regim variabil de semnal mic

112

3.10.1. Circuit echivalent natural de tip Early

113

3.10.2. Circuit echivalent natural de lip Giacoletto

115

3.10.3. Circuite echivalente de cuadripol

126

Cap. 4. TRANZISTOARE UNIPOLARE (cu efect de cîmp) (N. Reus)

129

4.1. Tranzistoare cu efect de cîmp cu joncţiuni

129

4.2. Tranzistoare cu efect de cîmp cu grilă izolată

131

4.3. Expresii analitice ale curentului de drena

133

4.4. Circuite de polarizare pentru TEC

135

4.5. Regimul dinamic al tranzistoarelor TEC

139

Cap. 5. ALTE DISPOZITIVE ELECTRONICE (N. Reus)

141

5.1. Structuri semiconductoare pnpn

141

5.1.1. Dinistorul (dioda pnpn)

141

5.1.2. Tiristorul

143

5.1.3. Triacul şi diacul

146

5.1.4. Circuite simple de comandă a tiristoarelor

146

5.2. Tranzistorul unijoncţiune (TUJ)

148

5.3. Tranzistorul programabil (TUP)

149

5.4. Dispozitive optoelectronice

150

5.4.1. Tuburi catodice

150

5.4.2. Reţeaua de polarizare a tubului catodic

153

5.4.3. Tubul monoscop şi cu matrice de caractere

154

5.4.4. Fotorezistorul

155

5.4.5. Fotodioda şi fotogeneratorul

155

5.4.6. Fototranzistoarele

157

5.4.7. Fotodiode emisive

157

5.5. Termistorul şi varistorul

158

5.6. Circuite integrate

159

5.6.1. Circuite integrate bipolare

159

5.6.2. Circuite integrate unipolare

161

Cap. 6. REGIMUL DE COMUTAŢIE AL DISPOZITIVELOR SEMICONDUCTOARE

(N. Reus).

163

6.1. Regimul de comutaţie a diodelor semiconductoare

163

6.2. Regimul de comutaţie al tranzistoarelor bipolare

166

6.3. Creşterea vitezei de comutaţie a tranzistoarelor bipolare

171

6.4. Regimul de comutaţie al tranzistoarelor cu efect de cîmp

173

6.5. Regimul de comutaţie al tiristoarelor

174

Cap. 7 REDRESOARE (V. Boiciu)

176

7.1. Redresoare monofazate

177

7.1.1. Redresoare monofazate monoalternanţă

177

7.1.2. Redresoare monofazate dublă alternanţă

179

7.1.3. Filtre de netezire

181

7.1.4. Redresoare monofazate cu multiplicare de tensiune

185

7.2. Redresoare polifazale

186

7.2.1. Redresorul trifazat cu punct median

187

7.2.2. Redresorul trifazat în punte

189

7.2.3. Redresor trifazat comandat cu punct median

191

7.2.4. Redresorul trifazat cu diodă de nul

193

Cap. 8. AMPLIFICATOARE ELEMENTARE (Th. Dănilă)

195

8.1. Scheme electrice. Scheme de principiu

195

8.2. Relaţii generale. Parametri caracteristici

199

8.3. Etaj de amplificare cu un tranzistor în conexiune emitor comun (EC, EM)

205

8.3.1. Analiza comportării amplificatorului cu emitorul comun în regim dinamic

205

8.3.2. Exemple de scheme electrice. Consideraţii asupra regimului

de curent continuu

208

8.4. Etaj de amplificare cu un tranzistor în conexiune bază comună (BC, BM)

213

8.5. Etaj de amplificare cu un tranzistor în conexiune colector comun (CC, CM).

Repetorul pe emitor

218

8.5.1. Analiza repetorului pe emitor în regim dinamic

218

8.5.2. Exemple de scheme electrice. Consideraţii asupra regimului de

curent continuu

221

8.6. Tranzistoare echivalente

227

8.6.1. Structuri echivalente, cu un tranzistor

227

8.6.2. Tranzisloare compuse

230

8.7. Amplificatorul diferenţial

236

8.7.1. Tensiuni de ieşire. Factori de rejecţie

236

8.7.2. lmpedanţe de intrare

242

8.7.3. Relaţii aproximative

244

8.7.4. Amplificatorul diferenţial simetric

245

8.7.5. Aspecte de ordin practic. Consideraţii asupra regimului de

curent continuu

210

8.8. Amplificatorul de tip cascod

250

8.9. Amplificatoare cu ciştig reglabil

253

8.10. Amplificatoare elementare cu tranzistoare unipolare (TEC)

257

8.10.1. Etaj de amplificare cu un tranzistor unipolar (TEC) în conexiune

sursa comună (SC)

257

8.10.2. Etaj de amplificare cu un tranzistor unipolar în conexiune

grilă comună (GC)

264

8.10.3. Etaj de amplificare cu un tranzistor unipolar în conexiune

drena comună (DC). Repetorul pe sursă

266

Cap. 9. REACŢIA ÎN AMPLIFICATOARE (Tu. Dănilă)

267

9.1. Introducere. Structuri generale

267

9.2. Reacţia serie

268

9.3. Reacţia paralel

273

9.4. Influenţa reacţiei asupra distorsiunilor şi tensiunilor perturbătoare

276

9.5. Amplificator cu o impedanţă conectată intre intrare şi ieşire

280

9.6. Scheme de tip triport cu reacţie. Tehnica desfacerii buclei de reacţie

283

9.7. Circuitul de intrare al amplificatorului cu croitorul comun

290

9.8. Circuitul de intrare al repetorului pe emitor

293

9.9. Dubletul serie

295

9.10. Dubletul paralel

299

Cap. 10. UNELE TIPURI UZUALE DE AMPLIFICATOARE (N. Reus)

301

10.1. Amplificatoare de joasă frecvenţă de tensiune

301

10.2. Amplificatoare de joasă frecvenţă de putere

304

10.2.1. Amplificatoare in clasă A

305

10.2.2. Amplificatoare în contratimp

307

10.2.3. Variante de etaje finale în contratimp

310

10.3. Amplificatoare de bandă largă

311

10.4. Amplificatoare selective

313

10.4.1. Amplificatoare selective cu circuite LC

313

10.4.2. Amplificatoare selective cu punte dublu T

315

10.5. Amplificatoare in clasă D

315

10.6. Amplificatoare de curent continuu cu mai multe etaje

318

10.7. Amplificatorul integral TBA-790

322

Cap. 11. CIRCUITE INTEGRATE LINIARE (Th. Dănilă)

327

11.1. Consideraţii generale. Parametri

327

11.2. Structuri specifice amplificatoarelor operaţionale.

Tipuri de amplificatoare operaţionale

331

11.2.1. Surse de curent

331

11.2.2. Etaje de intrare

335

11.2.3. Etaje intermediare. Etaje de ieşire (finale)

345

11.2.4. Tipuri de amplificatoare operaţionale

356

11.3. Circuite liniare elementare cu amplificatoare operaţionale

302

11.3.1. Amplificatoare inversoare

302

11.3.2. Amplificatoare neinversoare

309

11.3.3. Amplificatoare diferenţiale

373

11.4. Circuite de integrare. Circuite de memorare. Circuite de derivare

376

11.4.1. Circuite de integrare

376

11.4.2. Circuite de memorare

383

11.4.3. Circuite de derivare

384

11.5. Circuite neliniare

385

11.5.1. Amplificatoare logaritmice

385

11.5.2. Amplificator antilogarilmic

387

11.5.3. Alte aplicaţii neliniare

387

11.6. Filtre active

389

Cap. 12. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CONTINUU CU

MODULARE- DEMODULARE (A.M.D.) (N. Reus)

397

12.1. Modulatoare cu vibrator electromagnetic

398

12.2. Modulatoare cu diode semiconductoare

401

12.3. Modulatoare cu tranzistoare bipolare

404

12.1. Modulatoare cu tranzistoare TEC

408

12.5. Demodulatoare de măsurare

409

Cap. 13. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CONTINUĂ (Th. Dănilă)

412

13.1. Consideraţii generale. Parametri. Tehnici de reglare

412

13.2. Stabilizatoare parametrice, cu diode Zener

416

13.3. Stabilizatoare cu element de reglaj derivaţie

421

13.4. Stabilizatoare cu element de reglaj serie

424

13.5. Tipuri de clemente de reglaj

432

13.6. Determinarea parametrilor stabilizatoarelor

434

13.7. Circuite integrate stabilizatoare de tensiune

436

Cap. 14. OSCILATOARE ARMONICE (N. Reus)

439

14.1. Oscilatoare LC

440

14.2. Oscilatoare RC

443

14.3. Stabilitatea amplitudinii oscilaţiilor

449

14.4. Stabilitatea frecvenţei oscilaţiilor

451

Cap. 15. MODULATOARE ŞI DEMODULATOARE ARMONICE (N. Reus)

454

15.1. Modulaţia de amplitudine (MA)

454

15.2. Modulaţia de frecvenţă (MF). Vobulatoare

458

15.3. Detectoare de amplitudine

461

15.4. Detectoare de frecvenţă

464

ANEXE

466

A.l. Relaţii de trecere de la un grup de parametri de cuadripol la altul

466

A.2. Consideraţii referitoare la reacţia serie-paralel in cazul general

469

A.3. Circuite sumatoare

471

A.4. Amplificarea în curent. Conversia generator de curent generator de

tensiune. Conversia generator de tensiune generator de curent

475

A.5. Circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale

480

A.6. Multiplicatoare analogice in patru cadrane

485

Bibliografie

488